ruiter jan jaapJan Jaap de Ruiter is een gek. Dat heb ik al een paar keer eerder uitgelegd. “Welkom op het continent van de Holocaust” is de titel van zijn stukkie in Trouw. Mijn idee! Dat is precies de motivatie – “Auschwitz begrijpen” – van waaruit ik (1945) ooit vroeger geschiedenis ging studeren en tegenwoordig voortdurend de islam als het oerste nazisme aan de kaak stel en Israël verdedig.

De redactie van Trouw vat De Ruiters stukkie aldus samen:

“Vluchtelingen zien Europa als continent van vrijheid en welvaart. Jan Jaap de Ruiter vreest echter voor het lot van deze migranten, Europa’s inktzwarte geschiedenis indachtig.” [mijn blauwe vet]

We zien dus dat de gore perversie die volgens mij door Geert Mak is geïntroduceerd – de moslims zijn de nieuwe Joden – nog steeds leeft in modderkoppen als die van De Ruiter.

“Inderdaad, Europa is het continent waar de Verlichtingsidealen realiteit werden. Waar in veel staten kerk en staat gescheiden werden, democratie en vrijheid van meningsuiting opbloeiden. Tegelijkertijd is het het continent waar terreur met het uitbreken van de Franse Revolutie werkelijkheid werd, waar in de slipstream daarvan het marxisme ontstond, leidend tot het communisme dat in de twintigste eeuw zou leiden tot de onderdrukking en dood van miljoenen. Later zou Europa getuige zijn van de geboorte van fascisme en nationaal-socialisme, wat zou leiden tot een allesverwoestende wereldoorlog. Het is ook het continent waar in de Middeleeuwen de kerk oppermachtig was en middels de inquisitie korte metten maakte met ketters. Vluchtelingen realiseren zich niet dat ze niet alleen naar het continent van vrijheid en democratie zijn gevlucht, maar ook naar een continent met een bloedig track record in religieus fanatisme en totalitarisme. En wie beweert dat het virus van vreemdelingenhaat niet meer welig tiert in Europa, is stekeblind.”

Die laatste zin is de stompzinnigste, de idiootste. Hoeveel perverteringen kan één niet al te lange zin bevatten? Er is nauwelijks vreemdelingenhaat in Europa. Er heersen juist een waanzinnig exotisme, een doorgeslagen Gutmenscherei en een overdreven schuldbewustzijn over de geschiedenis van West-Europa. “Stekeblind” is De Ruiter, Arabist nota bene, die niet kan zien dat de hele geschiedenis van de islam veel intenser en structureler totalitair en antihumaan is geweest dan welk Christendom ook. Die Katholieke Inquisitie was bijvoorbeeld veel minder gruwelijk dan wat de islam voortdurende aanrichtte. Bovendien heerste de Inquisitie slechts een korte periode en beperkt geografisch, maar de hele geschiedenis van de islam over de hele wereld, 1400 jaar lang, is getekend geweest door massamoorddadige vervolging van alle andersdenkenden. Emmet Scott heeft in een historische studie aannemelijk gemaakt dat zonder de barbariserende invloed van de islam de Middeleeuwen veel verlichter, humaner, welvarender, “Byzantijnser”, minder wreed en fundamentalistisch geweest zouden zijn. Je kan zelfs speculeren of in de geschiedenis van West-Europa twee Wereldoorlogen en een Hitler zouden zijn voorgekomen zonder de verderfelijke invloed van de islam. Twee opstellen van mij over Emmet Scott zijn hier en hier te vinden onder de titel “Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen”.

Omdat halve garen als De Ruiter onze universiteiten, politiek en media beheersen, zien we de langzame ondergang van Europa zich nu steeds sneller voltrekken. Die massale instroom van islamieten (“vluchtelingenkrisis”) in een Europa dat al ontwricht is door de islam, is voor De Ruiter aanleiding om de moslims voor het nazi-verleden van Europa te waarschuwen. Europa wentelt zich wel in schuldbewustzijn over het nazisme (fascisme, kolonialisme, imperialisme), maar durft de moslims niet te vertellen dat ze een nazi-ideologie aanhangen. En dan komt De Ruiter de boel even totaalperverteren: hij roept tegen de aanhangers van een nazi-ideologie: pas op voor die Europese nazisme-schuld-bewusten!

_____________

Advertenties