Geheel vervuld van hun hoge morele missie, namelijk de islam ruim baan te geven en te beschermen tegen het Grote Kwaad dat Geert Wilders heet, staan hier Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GroenLinks), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) in de Tweed Kamer openlijk landverraad, cultuurverraad en hoogverraad te plegen. Ik hoop dat ze ooit nog voor een Neurenberg-tribunaal 2.0 komen te staan.

Geheel vervuld van hun hoge morele missie, namelijk de islam ruim baan te geven en te beschermen tegen het Grote Kwaad dat Geert Wilders heet, staan hier op 27 oktober 2010 (vlnr) Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GroenLinks), Job Cohen (PvdA) en Alexander Pechtold (D66) in de Tweede Kamer openlijk landverraad, cultuurverraad en hoogverraad te plegen. Ik hoop dat ze ooit nog voor een Neurenberg-tribunaal 2.0 komen te staan.

HALSEMA VERONTW UITSNEDE

De diepte van de idiotie van de vier gekken op het bovenste plaatje is onpeilbaar, net als de gruwel van het systeem dat ze staan te verdedigen, de islam, een totalitair antihumanisme dat al 1400 jaar één op één elk wezenskenmerk met het nazisme deelt. Ik heb al jaren geleden begrepen dat het zinloos is om te proberen nep-linksen iets bij te brengen over de islam, want ze zijn inzake het “geloof van de vrede” totaal feitenresistent. Kijk maar eens even naar het gelijk dat Halsema staat te hebben op de uitsnede die ik van haar zelfvoldane kanis heb gemaakt. Ik zal niettemin onderaan dit stukje een paar vrij willekeurige maar zo hapklaar mogelijke brokjes informatie geven, want in magnis et voluisse sat est, en dat geldt dus zeker voor een last ditch poging alsnog de ondergang van het Joods-Christelijk-Verlichte Europa te voorkomen.

In 2012 heb ik 27 oktober uitgeroepen tot Nationale Collaboratiedag. Ook in 2013 en 2014 heb ik aan de 27e oktober aandacht besteed. Want op die dag in 2010, toen het kabinet Rutte met gedoogsteun van Wilders koud was aangetreden, werd een motie ondertekend door initiatiefneemster Halsema plus de heren Cohen, Pechtold en Roemer waarin de regering werd verzocht . . . . .

“IN WOORD EN DAAD UIT TE DRAGEN DAT HET TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS.”

Dat betekent: de islamisering van Nederland mag niets in de weg gelegd worden. Deze motie werd nagenoeg kamerbreed aangenomen met alleen de tegenstemmen van PVV en SGP. De motie Halsema-Cohen-Pechtold-Roemer zal historisch blijken. Hoe die geschiedenis geschreven zal worden, zal afhangen van de mate waarin de linkse gekken in hun opzet zullen slagen. Maar ik ben bang dat het een paragraaf zal worden in een hoofdstuk dat de glorieuze vestiging van het Kalifaat in West-Europa zal beschrijven.

Die islamisering tegenhouden zou waarschijnlijk tóch al niet gelukt zijn zónder de vloedgolf van miljoenen islamitische “vluchtelingen” die Nederland en Europa inmiddels overspoeld heeft. Na deze miljoenen-instroom en de vele miljoenen die nog zullen volgen in het kader van “gezinshereniging” en vooral nieuwe gezinsvorming is de burgeroorlog nog weer waarschijnlijker geworden. Een burgeroorlog die “we” waarschijnlijk gaan verliezen. Hoe dicht de totale ineenstorting van Europa genaderd is – “ergste scenario’s zijn niet uit te sluiten” –  wordt door de brave Afshin Ellian in Elsevier op een nette manier verwoord in een taal waaraan ook het benepenste spitsburgertje zich geen buil kan vallen.

Hieronder de hierboven beloofde hapklare brokjes informatie. Eerst Bill Warner die aan de incompetente leipenisten en foute Joden van de New York Times uitlegt dat een gewelddadige islam niet een smal geïnterpreteerde islam is, maar een breed geïnterpreteerde islam, dat wil zeggen: een volledige islam. En dan Hamid Abdel Samad om het punt dat Warner maakt nog eens te benadrukken. Daaronder staat een monoloog van “Broeder Rachid” (ook wel Rasheed gespeld) die aan moslimbroeder Obama uitlegt wat de islam nou werkelijk is.

“Als die Koranpassagen noch friedlich und poetisch waren, war kein Erfolg da. Der Erfolg kam erst mit dem Schwert. Das ist eine Tatsache, die mit der Geschichte des Islams verbunden ist. Erst unter dem Schatten des Schwertes kam es zum Durchbruch. Dadurch hat Mohammed diese Anerkennung bekommen.”

ISLAMITISCHE PARELTJES VAN DE LAATSTE DAGEN ALS TOEGIFTEN:

Dit is, volgens de Hannoversche Allgemeine, slechts een treurmars door de straten van Hannover vanwege het dood-zijn van een sji-itische Heilige Imam. Qua sfeer echter geheel ISIS. Mij joeg het bekijken van het filmpje de huiver op het lijf. En ik dacht: nu ben ik dus 70 jaar en ik wil alsnog weg van dit continent-puntje dat West-Europa heet,

Deze man wordt door ISIS middels een tank verpletterd. Dit is de eerste keer dat ik niet heb durven kijken. Maar wie dat wel kan, kan bij GeenStijl terecht.

Deze man wordt door ISIS middels een tank verplettert. Dit is de eerste keer dat ik niet heb durven kijken. Maar wie dat wel kan, kan bij GeenStijl terecht.

VRIEND ERIK BINK MAILDE MIJ NAAR AANLEIDING VAN BOVENSTAAND STUK HET VOLGENDE:

“Zijn er in het verleden soortgelijke gevallen van verraad – want dat is ’t – aan te wijzen, die zich binnen parlement en regering hebben toegedragen? Een geval van verraad, dat zich presenteert als een hooggestemde ethiek, maar berustend op de waangedachte: ‘de islam is zo iets moois, dat deze geen strobreed in de weg gelegd mag worden’. Ik dacht ’t niet. Tenminste, in die zin dat dit verraad zich direct in de hoogste vorm van ons democratisch-politiek bestel heeft afgespeeld. Dat is uniek, dacht ik.  Je kunt natuurlijk zeggen, dat bijvoorbeeld de NSB eigenlijk van meet af aan landsverraderlijk was, of dat de Nederlandsche Unie elementen daarvan in zich had. Maar dit in enkele bewoordingen vastgelegd verraad, zoals deze motie, dat is nog nooit vertoond. Dit verraad zal inderdaad later in de geschiedenisboeken opgenomen worden, als er in de toekomst nog aandacht voor “geschiedenis” zoals wij die verstaan, zal zijn. Want de islam kent geen levende geschiedenis van de anderen.” [mijn blauwe vet]

__________________