VERHULST PAUW BIJBEL 2Dimitri Verhulst, de Vlaamse auteur van “De helaasheid der dingen” en van “Godverdomse dagen op een godverdomse bol” heeft nu de eerste vijf boeken van het Oude Testament (“Pentateuch”) herschreven met die lekker gemakzuchtige morele superioriteit van de echte linkse hufter en zelfverheffingsneuroot: “Bloedboek”.

De Standaard schrijft vandaag:

“De Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, worden onverdoofd geslacht in Bloedboek, de nieuwe Dimitri Verhulst.”

Ik mailde aan Vlaamse vrienden:

“De kloot zal het wel bedoelen als ‘wie zijn wij om de islam te veroordelen’, maar onbewust illustreert Verhulst precies het tegenovergestelde: het vermogen tot zelfkritiek dat in de islam ontbreekt en dat wél bestaat in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie en waardoor die oneindig superieur is geworden aan de islamitische.”

Waarna ik bemerkte dat Verhulst bij Pauw had gezeten. Even keekgeluisterd. En ja hoor!

Verhulst:

“Wat we vandaag wel heel erg sterk hebben dat we naar de islam kijken en zeggen die Koran wat een verderfelijk boek, wat een oproep tot haat en waar ik zeg laat ons toch ook eens naar onszelf kijken naar die Bijbel die echt wel een wortel is van onze cultuurgschiedenis . . . . . Wat een fascisme! Wat een oproep tot haat is dat! We moeten stoppen te kijken naar de islam. We zijn zelf verschrikkelijk verderfelijk!”

Zal ik het nog maar eens uitleggen?

De Bijbel en met name het Oude Testament is een fase in de bewustwording van de mensheid van de eigen aard en hoe die bevochten dan wel gevolgd moet worden: het is een stadium in de gewetensvorming van het collectief en het individu. En het grote verschil met de islam is dat in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie die gewetensvorming – en aldus hang naar redelijkheid en schuldbesef – heeft plaats gevonden . . . . . . . en in de islam niet!

Ergens op het eind van de uitzending verzekert Verhulst ons dat hij totaal geen antisemiet is. Waarvan acte. Dan zal het toch een hogere macht zijn geweest die maakte dat het enige concrete voorbeeld dat hij geeft van genocide toch wel weer Jóódse genocide is.

Verhulst:

“Het Joodse volk in dit boek heeft een ander volk uitgemoord. Pure genocide. Omdat God dat vroeg.”

Ja, megahufter: en doordat ze zich met dat (wellicht metaforische!) “feit” auseindergesetzt hebben, zijn ze het beschaafdste volk op aarde geworden en hebben ze ook de Christenen tenslotte beschaving bijgebracht. Objectief ben jij, Dimitri Verhulst, met je gelul, wat Wim van Rooy ergens noemt een “collaborateur van de culturele Jihad”. Daarom zit je ook bij Jeroen Pauw, want die is er ook al zijn hele leven een.

“De recente geschiedenis van het Midden-Oosten in ogenschouw nemend zijn twee zaken evident. Ten eerste: Israël heeft in de afgelopen zestig jaar meer aan de vooruitgang van de mensheid bijgedragen dan al haar buurlanden in de afgelopen duizend jaar. Ten tweede: als de Arabische wereld morgen haar wapens neerlegt, dan is het overmorgen vrede. Als Israël hetzelfde doet, dan drijft het Joodse volk overmorgen in zee; conform Artikel 7 uit het handvest van Hamas! In weerwil van alle bloedsprookjes, mediaverdraaiingen en aperte leugens  daarom: “toda raba Israel!”, heb mijn dank.”

____________________

Advertenties