OPPENHEIMER JINEK

“Tsja, dat krijg je dus van het monopolie dat ´linkse´ zelfverheffingsneuroten in Nederland in media, politiek, bureaucratie  en onderwijs  sinds 40 jaar bezitten: massamoord als boontjes doppen en de vredesreligie van massamoordenaar Mohammed besmeurd. En zou deze gek nu werkelijk nog nooit gehoord hebben dat al die terroristen die zich opblazen of anderszins sneuvelen ´op het pad van Allah´, dus in de Jihad, rechtstreeks naar de 72 maagden gaan?”

Ik ben met mijn weblog opgehouden vanwege mijn bloeddruk, die inderdaad lager is sinds ik niet meer tegen de bierkaai schrijf. Maar gisteren zag ik Jinek alwaar de cartoonist Ruben Oppenheimer geïnterviewd werd naar aanleiding van één jaar Charlie Hebdo. Oppenheimers door Jinek onweersproken waanzins-gewauwel bracht  mijn bovendruk naar 166 en mijn onderdruk naar 110. Ik ben 70 jaar en moet nu echt gaan oppassen. Mij lijkt dat er drie wegen voor me openstaan: 1) alsnog een stukkie schrijven om mijn razernij kwijt te raken, 2) me volledig afsluiten voor de media-wereld, of 3) de wapens oppakken en “ze” voor hun flikker schieten voordat “ze” mij een rolberoerte hebben aangedaan.

Maar ja, bij mogelijkheid 3 moet ik Jinek en Oppenheimer gaan Kalasjnikoffen. En dan maak ik meteen een einde aan de schoonheid van die hysterische geldingsdrang die bij Jinek alle poriën uitkomt en die zal zorgen dat ze altijd zorgvuldig binnen de politiek-correcte paden zal blijven. En die Ruben Oppenheimer is 40 jaar, maar ik heb zelden zo’n heerlijk padvindertje gezien. Die slinger je hoogstens aan zijn oren alle vier de hoeken van een kamer in. Je kan aan zijn koppie zien dat-ie boordevol mooie gedachten en moreel gelijk zit. Dat komt omdat-ie niks reëels over de wereld weet. Quasi-links dus. En een echte kunstenaar. En een Jood natuurlijk, want anders heet je geen Ruben Oppenheimer. Dus het wordt toch maar een stukkie schrijven, want me afsluiten voor de linkse gekte lijkt me ook niet veilig. Ogen sluiten is geen optie, want zoals mijn opa placht te zeggen: je moet een gek altijd vóór je houden.

Joden, dat is algemeen bekend, zijn overal beter in dan gewone mensen. Zo is de zelfhaat en de Stockholmsyndromatische angst die zich manifesteert in “kritiek op Israël” en in het knuffelen van de islam bij nep-linkse Joden nog sterker ontwikkeld dan bij Gojse quasi-linksen in het Westen.

OPPENHEIMER ISRAEL GAZA

OPPENHEIMER ANDER JOODS GELUID

Bekijkluister Ruben Oppenheimer vanaf 18:55:

“Ik wilde toen [na Charlie Hebdo] vanuit een soort compassie deze tekening maken en zeggen: als deze Profeet dat zou weten dat mannen die als enige wapen een potloodje hebben worden afgeknald denk ik dat ie zich beledigd zou voelen omdat hij niet zou willen, denk ik, omdat ik als ik een almachtig of een representant van een Almachtige zou zijn, dat ik dan niet zou willen dat mensen mijn boontjes gaan doppen. Kijk als er een hiernamaals is dan worden die mensen wel gestraft en als die Profeet zou weten wat er gebeurt dan zou die zich eerder identificeren met de mensen die daar zijn afgeknald uit zijn naam dan met die gekken die zijn religie besmeuren.”

OPPENHEIMER MOHAMMED-CARTOON

Tsja, dat krijg je dus van het monopolie dat “linkse” zelfverheffings-neuroten in Nederland in media, politiek, bureaucratie  en onderwijs sinds 40 jaar bezitten: massamoord als boontjes doppen en de vredesreligie van massamoordenaar Mohammed besmeurd. En zou deze gek nu werkelijk nog nooit gehoord hebben dat al die terroristen die zich opblazen of anderszins sneuvelen “op het pad van Allah”, dus in de Jihad, rechtstreeks naar de 72 maagden gaan?

Oppenheimer heeft geen enkel idee van het karakter van de mythische Profeet Mohammed. En op Wikipedia lezen we het volgende over Oppenheimer:

“Oppenheimer is als freelancer verbonden aan De Standaard, het Algemeen Dagblad, De Gelderlander, het Brabants Dagblad, de Leeuwarder Courant, NRC Handelsblad en nrc.next. In deze bladen verschijnen zijn cartoons regelmatig met als handtekening Rubenl.nl.”

Deze nitwit mag dus vanaf een centrale plek in het medialandschap zijn wezenloze onwetendheid verder verspreiden omdat-ie aardig kan tekenen en net zo’n hedonistische narcist is als de rest van de linkse comfort-conformisten.

Het helpt niet maar we doen het toch. We wijzen nog maar eens op het ware karakter van “de Profeet”, van wie Oppenheimer denkt dat-ie geschokt zou zijn geweest door de Charlie-Hebdo-moorden. Mohammed heeft niet bestaan, maar de mythe over hem waarin de moslims hartstochtelijk geloven, maakt duidelijk dat hij een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler, extreme polygamist en kinderverkrachter was. Zou zo’n Oppenheimer nou nooit eens de neiging hebben gehad om, bijvoorbeeld, een boekje van Robert Spencer over “de Profeet” ter hand te nemen?

Maar ik zal het hem en Jinek makkelijk maken en mezelf citeren aangaande “de Profeet”:

De Profeet dus. Wat was dát een kleurrijke figuur! Daarom identificeren moslims zich ook veel meer met Mohammed [dan met die veel abstractere Allah] en worden ze het kwaadst als je iets van “de lachende moordenaar” zegt.

Wâzeggie!?! “Lachende moordenaar”!?!

Nou ja, volgens Mohammed Bouyeri in zijn dreigbrief aan Ayaan Hirsi Ali die hij vaststak met een slagersmes in de borst van Theo van Gogh is dat een van de vaste epitheta ornantia van Mohammed. En Bouyeri kan het weten.

De Barmhartige Profeet van Allah, die dus zelf ook een Enorme Erbarmer is – (dat wordt tot vervelens toe in de koran herhaald, alleen blijkt het nergens uit, integendeel) – bevindt zich pas twee jaar in Medina als de slag bij Badr (624) is beslecht. En dan gaat de Erbarmer wraak nemen op zijn tegenstanders en laat een algemene sfeer van doodsangst en terreurdreiging neerdalen over de stad, net zoals de “oelema” (de priesterkaste) de “oemma” (de gewone gelovigen) altijd en overal bij elke verovering naar dit voorbeeld zal bevelen te doen in de 1400 jaar die volgen.

Wat ook 1400 jaar bleef gelden, maar alleen in het allergunstigste geval, dus als er niet gewoon woordeloos begonnen werd met afslachten door de moslims: de Medinezen konden kiezen tussen bekering, de dood of een uitzinnige belasting betalen die gepaard ging met zware vernederingen, de jizya. In de praktijk van de geschiedenis van de islam bleek dat soms het afslachten werd nagelaten omdat van bergen dooie Joden, christenen of hindoes het moeilijk belasting heffen is.

Maar terug naar het positieve multiculturele sfeertje in Medina na de slag bij Badr, toen Mohammed besloot op zijn persoonlijk vijanden wraak te gaan nemen. Een van de slachtoffers was een dichteres, genaamd Asma bint Marwan. Wat had zij voor vreselijks gedaan? Om te beginnen was zij een dichteres, en dus zal ook jaloezie de métier bij Mohammed een rol gespeeld hebben. Had ze nog iets speciaal ergs gedaan, deze Asma bint Marwan? Ze had gezegd dat de mensen Mohammed niet moesten geloven of navolgen en dat op een scherpe, vileine manier. Want het was een goeie dichteuze! Nou, dáár houden moslims niet van, van spot, zoals men weet. Aan relativering en twijfel doen moslims niet. Die willen respect voor het geloof van de vrede!

Dus vroeg de Gezant van de Grote Erbarmer, Mohammed himself dus, zo in het algemeen in de kring van zijn metgezellen: “Wie verlost me van Asma bint Marwan?” Umayr meldde zich. Wie was Umayr? Ach wat doet het ertoe, een van die massamoordenaars en slachters die het gezelschap van Mohammed (vrede zij met hem) vormden. Umayr ging naar de woning van Asma en doorstak haar zwangere buik terwijl ze haar jongste kind aan het zogen was. En weet je wat Mohammed over Asma tegen Umayr zei na afloop? “Twee bokken zullen om haar niet kopstoten.” Dat wil zeggen: ze was van dermate weinig belang, ze was zo min dat zelfs twee geile mannetjesdieren geen ruzie om die Asma gemaakt zouden hebben.

Het is eigenlijk bijna net zo goed als de vader van een klein meisje vermoorden en dan zeggen dat de hel wel voor het kleine meisje zal zorgen. Want dat deed Mohammed ook! Groot respect voor vrouwen en kinderen was dus een kenmerk van de Profeet van Allah. We zijn nog steeds in Medina, niet lang na de slag bij Badr in 624, en Mohammed terroriseert de stad. Mohammed had na de slag al vele Joden weten te doden en beroven, maar nu moest er nog een speciale Jood vermoord worden. Gewoon, omdat het kon. Hij had niks speciaals misdaan, zelfs Mohammed niet “beledigd”, maar hij was rijk, prominent en Jood en dus wilde Mohammed hem graag doden en van zijn bezittingen beroven.

Zes van de barmhartige metgezellen van de Erbarmprofeet van Allah-de-Erbarmer gingen zich ontfermen over Abu Rafi, want zo heette de koopman. In de nacht aangekomen bij zijn huis slachtten de barmhartige metgezellen van Mohammed Abu Rafi af terwijl hij in zijn bed lag te slapen. Maar toen de metgezellen terug waren bij opdrachtgever Mohammed (vrede zij met hem!) kregen ze onenigheid over wie aan Abu Rafi nu eigenlijk de doodssteek had gegeven. Ze kwamen er niet uit. En maar ruziën en kwebbelen!

Ze kwamen bij Mohammed terug. Mohammed zag dat gekwebbel eens even glimlachend aan en kwam toen, in zijn superieure wijsheid, met de oplossing. Hij vroeg de toffe metgezellen allen hun zwaarden te tonen en besloot dat de eigenaar van het zwaard waaraan nog voedselresten kleefden de fatale buiksteek moest hebben toegebracht. Altijd ethisch en toch praktisch, Mohammed!

Maar ook bejaarden ontsnapten niet aan Mohammeds liefdevolle aandacht. Hij liet een 100 jaar oude dichter, geheten Abu Afak, op de bekende wijze afslachten. Wat had hij gedaan, Abu Afak? Hij had de vele verboden en verplichtingen, kortom het totalitaire karakter van de leer van Mohammed gehekeld. Zeg nou zelf? Dat kan toch ook niet?

Zullen we nóg maar een vermoorde cabaretier doen? Het was de vierde in een rijtje. Ik citeer een moderne islamitische website – hij is inmiddels verdwenen, zie ik, maar het maakt niet uit: het is toch overal dezelfde debiele haatzooi –  die de episode beschrijft van de moord op Ka’b bin al-Ashraf:

“Ka’b was een echt gevaar geworden voor de sfeer van vrede en wederzijds vertrouwen die de Profeet met veel moeite probeerde te bereiken in Medina. Hij was gevaarlijk en een publieke vijand van de beginnende moslimstaat. De Profeet was behoorlijk ontstemd over hem ( . . .). Dit was deel van het grote proces ( . . .) dat zorgde dat de islam zich verspreidde en zich kon baseren op fundamenten van rechtvaardigheid en vroomheid”.

Dat klinkt in zijn intense hypocrisie vertrouwd Robespierre-achtig, Stalinistisch, Hitlereus, Maoïstisch en Pol Potterig. Je moet er een stuk of wat – of een paar miljoen, of vele miljoenen – uit de weg ruimen, maar dan heb je ook wat. Namelijk ruim baan voor het ideaal. En dat ideaal blijkt steevast opnieuw miljoenen doden te vereisen ter bestendiging. Zo ook in de islam. Het verschil met de andere ideologieën: het duurt al 1400 jaar en tot op heden voort.

Tot zover het citaat van mijn eiges.

OPPENHEIMER MONTASSERWe doen een toegift. Want Mondplasser Aldemekker zat ook bij Jinek. En over hem heb ik ook al vaak geschreven zonder dat het iets hielp: hier en hier en hier. Dus nog maar eens geprobeerd:

Montasser vanaf 18:20. Welzeker zijn er radicale jongeren te redden, zo zegt hij. En dan maakt hij weer eens gebruik van hét misleidings-citaat uit de Koran.

“En ik denk nog altijd dat als we iemand kunnen redden, we de mensheid hebben gered.”

Waar slaat dat op? Dat slaat op Soera 5 vers 33/35, waarin staat dat wie één mens doodt eigenlijk de hele mensheid vermoordt. En dat is misleidend, zoals bij alles wat er positief schijnt in de islam. Want . . . . . . dat is niet een voorschrift voor moslims, maar . . . . . wordt door Allah aan de Joden voorgehouden!

“Daarom hebben wij aan de zonen van Israël voorgeschreven . . . . .”

Even verderop (vers 33/37) staat wél een handelswijze bedoeld voor de moslims, namelijk dat “de vergelding van hen die Allah en zijn Boodschapper bestrijden en zich beijveren verderf te brengen in het land is dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd of dat hun handen en voeten worden afgekapt van weerszijden ( . . .).”

U vraagt zich natuurlijk af wat dat is: verderf brengen in het land”. Welnu, dat is alles wat verstoot tegen de Ungeist van de sharia.

Montasser benadrukt ook nog maar eens (rond minuut 25) dat de terroristen “een minderheid” zijn. Ja, dat waren de Nazi’s en de Bolsjewieken aanvankelijk ook. En die hadden niet eens een geschiedenis van 1400 jaar en anderhalf miljard potentiële aanhangers in de wereld. De meerderheid van de islamitische jongeren zijn, zegt Montasser, “perfect geïntegreerd”. Perfect. Waarvan acte.

OPPENHEIMER DE VREISOh ja, wat een náár, arrogant, mietjesachtig en betweterig pc-uitstralinkje heeft toch die correspondent in Frankrijk, die Stefan de Vries.

__________________

 

Advertenties