HOOGSTRATEN TERRORSIT GEPAKT

Voor de zoveelste keer bij de NOS een anti-Israël-item door de antisemitische “correspondente” Monique van Hoogstraten. Kijk vanaf 2:25 naar Nieuwsuur van vrijdag 8 januari 2016. Het gaat over de Palestijnse terrorist die op vrijdag 1 januari 2016 om zich heen begon te schieten in een café in Tel Aviv en daarbij twee jonge Joden doodde. Hij kaapte een taxi en schoot na zijn ontsnapping ook de taxi-chauffeur dood. Die feiten vermeldt Van Hoogstraten. Ze vermeldt niet dat er ook zeven gewonden waren, van wie twee ernstig.

Van Hoogstraten maakt haar item ter gelegenheid van het feit dat de terrorist op vrijdag 8 januari bij een vuurgevecht met leger en politie is omgekomen. Ze begint direct met framen en perverteren. Zoals gewoonlijk laat ze Arabieren aan woord van wie je aan je thee-water voelt dat ze propagandisten van Hamas zijn. Hier is een “buurtbewoner” uit Galilea, in het Noorden van Israël, waar veel Arabieren wonen en waar de terrorist werd doodgeschoten:

“We moesten opeens naar binnen zonder te weten waarom. Toen brak er een oorlog uit. Je kunt het niet anders noemen. Honderden schoten werden gelost.”

Let op de verontwaardigde toon waarop de man zijn gezeur brengt. Hij is slachtoffer. Zomaar ineens moest-ie naar binnen en toen knalde het. Zo zijn die foute Joden. En meteen volgt de verdachtmaking van het Moniekje:

“Volgens de Israëlische politie opende de verdachte het vuur en werd hij vervolgens in het vuurgevecht neergeschoten.”

Volgens de Israëlische politie . . . . . . u begrijpt . . . . . . . die zou wel eens kunnen liegen. En als u bewust of subliminaal ook nog even meeneemt wat die Arabier zojuist zei – “honderden schoten en het leek wel oorlog” – dan begrijpt een kind dat die “Palestijn” gewoon bewust vermoord is.

En dan wordt het Moniekje ook weer gewoon expliciet in haar Palestijnen-propaganda. Ze doet een stand-upje:

“Wéér is een Palestijnse verdachte van een terreuraanslag gedood. Joodse verdachten worden opgepakt en berecht. Huizen van Palestijnse terroristen worden met de grond gelijk gemaakt. Huizen van Joodse terroristen niet. Meten met twee maten. Ja, zeggen sommigen: Palestijnse levens zijn minder waard in Israël. Nee, zeggen anderen: de Joodse staat moet juist Joodse levens beschermen.”

Let goed op! Een verdáchte van een terreuraanslag . . . . . . . misschien hebben de Joden hem dus wel met zoveel geweld gedood omdat ze geen bewijzen hadden of omdat ze gewoon de moeite van een rechtsgang niet wilden doen en de doodstraf wel passend vonden. (Dat laatste ben ik overigens met ze eens.)

En dan dat “meten met twee maten”. Dat de Joodse terreurverdachten opgepakt en berecht worden, komt omdat ze in het algemeen niet als een krankzinnige om zich heen beginnen te schieten bij arrestatie. Dat de huizen van Joodse terreurverdachten niet vernietigd worden, is omdat huisvernietiging is ontstaan als antwoord op uitsluitend “Palestijnse” terreur. De Joodse contra-terreur kwam veel later, was oneindig veel geringer in omvang en was uitsluitend een reactie (“price tag”!) op de “Palestijnse” terreur. Zoals Joods geweld in Palestina al sinds 1920 uitsluitend op Arabische geweld volgt. Voorts heeft de dreiging van huisvernietiging een speciale functie bij de Palestijnse terreur: het werkt preventief, want familieleden (ouders) van terroristen in spe zijn veel meer geneigd het voorgenomen terrorisme aan te geven bij de Israëlische autoriteiten omdat ze bang zijn hun huis kwijt te raken. De Joodse terreur heeft een dermate geringe omvang, is dermate veel minder moorddadig en bestaat dermate veel meer uit “Palestijnse” leugens, dat preventie via huisvernietiging veel minder nodig is. Nog afgezien van de vraag of die afschrikking bij Joodse “contra-terroristen” zou werken.

De slotzinnen van het Moniekje zijn zonder meer idioot. Er wordt zogenaamd een “genuanceerd” beeld gegeven: enerzijds en anderzijds, sommigen zeggen dit en andere zeggen dat. Maar wat is de tegenstelling tussen “Israël vindt Palestijnse levens minder waard” en “Israël beschermt alleen Joodse levens”? Dat zijn geen tegenstellingen, maar zaken die in elkaars verlengde liggen. De antisemitische trut zegt gewoon twee keer: Israël heeft schijt aan Palestijnen en geeft alleen om Joden.

Linkse islamofiele antisemieten als deze Van Hoogstraten zijn uiterst bedreven in wat Wim van Rooy zou noemen “decontextualiseren”. Je kunt het ook gewoon”verzwijgen” noemen. In dit geval verzwijgt Van Hoogstraten die hele piek in de haat-campagne die eigenlijk altijd door de Palmaffia’s wordt gevoerd tegen Israël en welke piek al voorbereid werd vanaf oktober . . . . . . 2014 (!). Ik schreef daarover onder de titel “Palmaffia wekt bewust nieuwe terreurgolf in Jeruzalem”. In oktober 2015 begon die geïntensiveerde haat-campagne vrucht te dragen: er werden at random steeds meer Joden in Samaria-Judea (“op de Westbank”) doodgestoken of met auto’s dood gereden door Palestijnse Arabieren. Op 10 oktober schreef ik een stuk daarover onder de titel “Annechien Steenhuis en Monique van Hoogstraten: Jodenhaat of domheid?”. Ik citeer uit dat stuk:

“ ‘Monique, dank je wel’, zegt Steenhuis die onder de indruk lijkt van het vakvrouwschap van de “correspondente”. Maar de vakvrouw is vooral goed in alles verzwijgen wat relevant is en ze liegt als ze zegt dat Abbas tegen het geweld is en er tegen optreedt. Abbas en “de Palestijnse Autoriteit” en Hamas zitten namelijk zelf achter het geweld. Hebben het geestelijk en praktisch voorbereid en zijn zelfs de organisatoren. Dat wéét het Moniekje. En de hele redactie van het NOS-journaal weet het ook, inclusief hoofdredacteur Marcel Gelauff. Maar het Moniekje mag gewoon doorgaan met heel Nederland Jodenhaatbevorderende lasterleugens over Israël vertellen.”

Hier is een videootje uit begin oktober 2015 van een Gazaanse islamitische vergeestelijkte. Werkelijk, werkelijk, werkelijk: gaat dat zien, gaat dat horen . . . . . . . . En bedenk, nogmaals, dat het Moniekje dat allemaal voor de NOS-kijkertjes verzwijgt.

Er zijn weer onbekende krachten aan het werk geweest die dit filmpje blijkbaar van YouTube weggecensureerd hebben. Het is nog wel hier te bekijken. Hieronder een still eruit:

MESSEN- IMAM GAZA

Lees al mijn odes aan Nieuwsuur en NON-journaal!

TOEGIFT: 2 zéér korte cursussen Israël:

VERKLARING:

Ik was van plan op te houden met schrijven tegen de bierkaai – de islamofilie en de Jodenhaat in de linkse monopoliemedia – omdat mijn gezondheid erdoor werd aangetast. Maar ik merk dat niet-schrijven in sommige gevallen mijn bloeddruk misschien wel erger verhoogt. In die gevallen zal ik dus toch schrijven. Ik vraag mij af hoeveel mensen in Europa zich inmiddels geestelijk-existentieel en puur lichamelijk zodanig belaagd voelen door het liegende linkse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat dat ze besloten hebben dat het opnemen van de wapens een natuurrecht is.

__________________