ALAS YASMINE BUITENHOFWe spreken over “Keulen”. Marianne Zwagerman zei het zondagmorgen bij WNL: eerst proberen media en politie, beiden aangestuurd door de politiek, alles geheim te houden. Maar nu was de rotzooi té enorm en braken de leugendijken. En toen het eenmaal naar buiten was volgde de Pavlov-reactie: spinning and framing. Door wie? Door “feministen”.

Kijk vanaf 38:20: Buitenhof van afgelopen zondag 17 januari. Pieter Jan Hagens zet meteen de Kruistochtentoon. Wat bedoel ik daarmee? Ach, u weet wel: niet alléén de islam, maar “wij” ook én erger! Ja maar de Kruistochten óók, ja maar het christendom óók, ja maar blanke mannen óók. Yasmine Allas zat bij Hagens. En wat zit dat meisje toch goed in haar glimmende vlees! Ik vermoed dat ze “Keulen” alleen maar opvat als een storende factor in haar genotsleventje. Het enige wat ze te berde bracht was: je moet die engerds van “Keulen” oppakken en het land uitzetten want die verpesten het voor de goeien. Zoals ik, bedoelde ze. Oh ja! Ze zei nog wat! Het heeft niks met de islam te maken. En die domheid debiteerde ze in een afschuwelijk slecht Nederlands. Hoe krijg je dat voor mekaar, als “schrijfster” nota bene, na zoveel jaren de taal nog steeds zó te verkreupelen?

RUITER CORINE

Wetenschaps-fraudeur en Joop-publiciste Corine Ruiter

Er zat ook een geleerde aan tafel, Corine Ruiter [ZIE CORRECTIONELE UPDATE HIERONDER !!!], die op de Joop schrijft, de Israëlhatende en islamofiele VARA-site onder leiding van de hysterische linkse gek Van Jole. Ik heb van De Ruiter alleen onthouden dat ze voortdurend zei dat ze geen oordeel had over de islam want dat alleen moslims zelf dat konden hebben. Misschien moet die domme kut eens een boekje lezen. Bijvoorbeeld Nonie Darwish, “Cruel and Usual Punishment: The Terrifying Global Implications of Islamic Law”. Of “De Vrouwen van het Kalifaat” van Judith Neurink. Of Betsy Udink: “Allah & Eva”:

Udink verbergt haar afkeer niet voor de onnozele trienen, de zogenaamde islamitische feministen, die dit gruwelstelsel vrouwvriendelijk noemen en wanhopig naar een zinnetje in de koran zoeken om hun geleuter te ondersteunen. ‘Onderwerping van de vrouw is een wezenlijk onderdeel van de islam, zonder submissie en serviliteit blijft er van de leer van de muzelmannen weinig over!’ schrijft Udink. Ze heeft haar buik vol van de ziekelijke seksobsessie, veroorzaakt door de vele verboden. Kleine meisjes worden dikwijls gewoon als betaling aangeboden aan de rijke landheren. Als de lamgeslagen, ondervoede en ongezonde meisjes hun eerste menstruatie hebben, moet er getrouwd worden want de islam eist zoveel mogelijk kinderen. Kindermoeders baren dan op hun beurt weer ondervoede zieke kinderen. Maar ook jongetjes ontsnappen niet aan de wreedheid van deze barbaarse maatschappij. In de madrassa´s (de koranscholen) is het bijna een recht van de leraars om zich bij gebrek aan vrouwen op grote schaal aan de jongetjes te vergrijpen. Ze inspecteert die scholen en noteert dat daar vijf jaar lang analfabeten worden gekweekt die de koran uit het hoofd in het klassiek Arabisch kunnen citeren zonder dat ze in staat zijn het eenvoudigste gesprek in de een of andere Arabische taal te voeren.”

In een stuk van 2013 “Akbar Ahmed: de Volkskrant als cultureel Auschwitz” beschreef ik zelf Udinks boek aldus:

“Wie een beeld wil krijgen van ‘de vrouw in de islam’ moet Betsy Udinks ‘Allah en Eva’ lezen.  Dit boek beschrijft het onbeschrijflijke lijden van de vrouwen in bijvoorbeeld Pakistan. Wat zeg ik nou? Inderdaad: Udink slaagt er inderdaad in het onbeschrijflijke te beschrijven. Mijn eigen leeservaring was:  Udink beschrijft het adequaat, maar ik kreeg mijn geest er niet omheen. Mijn geest wilde er niet aan. Ik kon het alleen bij stukjes en beetjes lezen, tot me door laten dringen. Zó pervers, zó smerig, zó onrechtvaardig, zó wreed, zó buiten alle proporties stompzinnig, zó lelijk kan geen menselijk wezen worden als de moslim-mannen die Udink in dat boek beschrijft. Maar ze bestaan wel degelijk. En bij miljoenen.”

Enfin, een zee aan literatuur, ook van onze eigen Nahed Selim: “Allah houdt niet van vrouwen”, maar dit soort “feministen” blijft tegen alle historische en actuele evidentie in roepen dat het niks met de islam te maken heeft. Ik heb van nature geen enkele neiging tot fysieke agressie tegen vrouwen, maar dit soort zou ik graag geselen tot ze in hun broek pissen.

De islam is een leeg, hard systeem waarin verbijsterende domkoppen,  cynische moordenaars, hypocriete rotzakken en seksverslaafde pedofielen de toon aangeven. De islam dat is een al 1400 jaar durende langzame Holocaust waarin er in totaal minimaal 50 miljoen vrouwen eerwraaksgewijs zijn vermoord. Maar het kunnen er ook een miljard zijn.

Mounir-Monique Samuel

Mounir-Monique Samuel

En dan had je nog dat transgendergnoompje dat eerst Monique en nu Mounir heette. Ja, die Samuel, die bedoel ik. Ik heb twee keer over haar-hem geschreven. Ze is hartstikke mesjogge. Totaal verknipt en geflipt en aangaande de islam totaal onwetend, maar wel hysterisch islamofiel. Bij Knevel zat ze in 2013 een keer de volgend verklaring voor te lezen:

“Ik wens u de zegeningen van God en zijn barmhartigheid. En ik wens u een hele gezegende Ramadan. Ik zal morgen de Ramadan houden, de hele dag, vasten met u, meer dan 16 uur, Nederlandse zon- en maanschema aanhouden. Om te laten zien dat ik respect heb voor de islam en dat ik respect heb voor moslims en dat ik hen als mijn grootste vrienden beschouw. Ik veracht de Profeet niet. Nee, ik bewonder zijn wijsheid. Vrede zij met hem. En vrede zij met alle gelovigen. En ik vraag u dit conflict in Egypte niet te zien als een christen-moslim-conflict. Het is een conflict van mensen die vrijheid willen en democratie. En dat wens ik u ook toe.”

Ach ja, die vredes-Profeet en zijn vredes-islam.

Islamic law allows for the taking of captives (cf. Qur’an 47:4), including non-combatants such as women who are then pressed into sex slavery (cf. Qur’an 4:3, 4:24, 23:1-6, 33:50).”  Robert Spencer

Uiteraard krijgt zo’n gek podium in de mainstream pers. De Groene stelde zich open voor hetgeen zij-hij te zeggen had over “Keulen”:

“De aanrandingsgolf in Keulen biedt rechtse media en politici als Geert Wilders nieuwe munitie in hun oeverloze anti-islam-propaganda.”

Ja, dat moeten we met zijn allen niet willen in dit goede land, een nazi-ideologie aan de kaak stellen. Voor de rest heeft het nitwitje nog wat vulgair-Marxistisch gelul paraat om de grote oorzaak van “Keulen”, namelijk de islamitische mentaliteit, weg te poetsen: het ligt aan de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt wereldwijd en aan de werkloosheid van mannen:

“Deze enorme sociale verschuiving brengt ongekende spanningen met zich mee. Verward grijpen jongens en mannen, die in veel gevallen geen werk of maatschappelijke positie hebben, naar hun laatste wapens: fysiek en seksueel overwicht.”

Verwarde mannen. Waar heb ik dat toch eerder gehoord? Enfin, als het maar niks met de islam te maken heeft.

Ach ja, het gebrek aan stage-plaatsen. De Vlaamse Mia Doornaert zegt in de Standaard over de vulgair-marxistische verklaring:

Lumpenterrorismus doet namelijk denken aan Lumpenproletariat. Dat leidt dan meteen naar een gangbare ‘analyse’ van het moslimterrorisme: die arme jongens (en meisjes) komen niet aan de bak, voelen zich verstoten, en grijpen uit wanhoop naar de kalasjnikov. Dat is sentimentele onzin van bloedende harten, gevoed door een simplistische sociologie die zelf weer steunt op een marxisme voor beginners. Als dat de verklaring was, zouden de terroristen hier bij bosjes opstaan. Het is overigens al genoeg aangetoond: vele daders van moslimterreur, te beginnen bij die van 9/11, komen niet uit het lompenproletariaat. Vergeet dus het vakje ‘arm’. (mijn blauwe vet)

(Mag ik hier tussen haakjes even opmerken dat de term Lumpenproletariat niets heeft te maken met voddige kledij? Een Lump is een onbehouwen vlerk, een hooligan, een . . . . . eh . . . . loswerkman met ruwe manieren.)

We mogen dit seksuele terrorisme toch wel zien als iets dat ligt in het verlengde van het gewone terrorisme? Mede naar aanleiding van dit zéér, zéér, zéér onheilspellende teken, namelijk dat deze Noord-Afrikanen en Arabisch uiterlijken hun vuurpijlen in de menigte schoten . . . . Nou, en voor het gewone terrorisme geldt dat het stage-plek-excuus bewezen onwaar is:

“A recent surge in empirical studies of terrorism has shown that, contrary to popular belief, terrorists tend to be highly educated and from wealthier families than average.”

Bin Laden kwam uit de hoogste Saoedische kringen. De meeste nine-eleven terroristen hadden minimaal een midden-klasse-achtergrond. En dan de landen zelf: Qatar, waar ze zo rijk zijn dat de hele bevolking niet hoeft te werken omdat ze dat door geïmporteerde Philippijnse slaven laten doen. Saoedie­-Arabië zelf . . . . . .

Ik noemde Hassnae Bouazza ook in de titel van dit stuk. De afgelopen dagen heb ik twee keer aandacht aan haar besteed: hier en hier. Ze hoort helemaal thuis in het rijtje, want ze heeft precies dezelfde riedel. Het komt ongeveer hier op neer: afwijzing van de islam leidt tot vreemdelingenhaat en leidt tot uitdrijving ván en genocide óp moslims. Nederland is nog veel racistischer dan Duitsland. Wilders is een racist. Kijk naar je eigen autochtone seksuele geweld. Op de Oktoberfeesten in München zijn aanrandingen schering en inslag. De Koran en de islam kan je gebruiken bij de bevrijding van vrouwen. De islam kan niet “door Geert Wilders en consorten” hervormd worden, maar dat moet van binnenuit gebeuren. Enzovoort, enzoverder atque etcetera.

Ik zou er eigenlijk niet meer op in moeten gaan, maar alleen dit: de islam is de oudste manifestatie van een nazi-mentaliteit ter wereld, het is een slavenhalers – en massamoordenaars-ideologie, die niet door Geert Wilders én niet door de moslims zelf hervormd kan worden. De islam is onhervormbaar! Met de islam kan je maar één ding doen: bij het grofvuil zetten en nóóit meer omkijken. Nog anders gezegd: de islam is een ideologie toegesneden op psychopathen en die ook in “normale mensen” het slechtste weet boven te halen.

Zouden die wijven nou echt niet in de gaten hebben dat ze tegelijk intens belachelijk en levensgevaarlijk zijn?

CORRECTIONELE UPDATE:

Zie je wel! Je mag nooit afgaan op één keer lezen of één keer kijken. Uit afkeer van die mevrouw van wie ik dacht dat het Corine Ruiter was, kon ik me er niet toe zetten haar bijdrage aan de aflevering van Buitenhof nog eens goed te bekijkluisteren. En dus maakte ik twee fouten. Ten eerste hield ik haar voor een ander, want het was Anniek de Ruijter van het Clara Wichmannfonds en niet de Corine de Ruiter die hierboven wordt opgevoerd. En ik verdrong iets waaraan ik me, toen ik het op tv zag tijdens de live-uitzending, buitensporig ergerde. Ze vergeleek namelijk de Keulse aanranders met SGP-ers van wie vrouwen bepaalde rollen in de politiek niet mogen vervullen. Ja, dat is het moderne feminisme op z’n smerigst en krankzinnigst. Ik citeer Arendo Joustra van Elsevier door wie ik attent werd op mijn vergissing:

Je moet maar durven. Alsof de leden van de oudste politieke partij ook maar enigszins vergelijkbaar zijn met de schenners in Vondels geboortestad. Een gotspe. Maar de fanatieke feministen maken al jaren furore met hun vete tegen dit partijtje (drie zetels in de Tweede Kamer). Tot de hoogste rechter hebben ze de SGP vervolgd omdat alleen mannen bestuurszetels mochten vervullen. De SGP-vrouwen vonden dit zelf geen punt, maar De Ruijter en haar fonds wisten het beter. Ze hadden er vele tienduizenden euro’s voor over om jaren processen tegen de SGP te voeren. En zijn er nog trots op ook. Dat in de partij zelf al een emancipatieproces op gang was gekomen, was voor het Wichmannfonds geen argument. Maar wat zei De Ruijter zondag over moslimmannen? Die moesten ‘de ruimte krijgen’ om ‘er zelf iets over te zeggen’ zodat er ‘emancipatie kan plaatsvinden’. Niks rechter.

RUIJTER DE ANNIEK

Anniek de Ruijter

______________________

Advertenties