Sartori Luigi

Boven: Luigi Sartori. Onder: Mei Li Vos. Wie zou u geloven?

Boven: Luigi Sartori. Onder: Mei Li Vos. Wie zou u geloven?

Een interview met de oeroude (91) professor in de internationale politiek Giovanni Sartori. Het interview is afgenomen door Luigi Masseroni, vertaald door Hans den Hollander en geplaatst op FENIXX onder de titel:

Wij zijn door een ramp getroffen want wij hadden de illusie dat wij de islam konden aanpassen

Hier is het hart van het interview, maar er staat méér in!

Zegt u dat de integratie voor de moslim onmogelijk is?

«Ik zeg dat vanaf 630 na Chr. de geschiedenis geen gevallen vermeldt waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is. Denk maar aan India en Indonesië».

Dus als in hun islamitische landen de muzelmannen onder de soevereiniteit van Allah leven, gaat alles goed, maar als …

«… maar als de immigrant bij ons aankomt en dit principe blijft aanvaarden en onze ethisch-politieke waarden blijft weigeren, dan betekent dit dat hij nooit zal kunnen integreren. In Engeland en Frankrijk vinden wij dan ook een derde generatie jonge islamieten die fanatieker en kwaadaardiger zijn dan ooit».

Maar het multiculturalisme…

«Wat is het multiculturalisme? Wat betekent het? Het multiculturalisme bestaat niet. De linkervleugel die met het woord multiculturalisme zwaait, weet niet wat de islam is en volgt domme ideeën. U moet er maar eens over nadenken. De chinezen, blijven chinezen ook na tweeduizend jaar en leven rustig met hun tradities en gebruiken in onze steden. Zo ook de joden. Maar de muslims niet. In het privéleven kunnen en moeten zij hun eigen religie blijven belijden, maar in het politieke leven moeten zij onze regels over de volkssoevereiniteit accepteren, anders moeten zij weggaan».

Als een conservatief van links u zou horen, zou hij u voor een xenofoob houden.

«De linkervleugel is schandalig. Het heeft de moed niet om het probleem aan te pakken. Het heeft zijn ideologie verloren en om zijn mooie progressieve figuur te slaan klampt men zich vast aan de funeste zaak van de deuren die voor iedereen openstaan. Solidariteit is goed. Maar het is niet voldoende».

Oh ja, chinezig multikulmeisjespareltje Mei Li Vos van de PvdA. Ik moest even op de Joop zijn, de website voor Israël-haat en islam-liefde, onder leiding van de hystericus Fiasco van Jolig – (nooit woordgrappen van namen maken, tenzij je minachting voor die persoon duizend procent is) – en daar kon ik niet de verleiding weerstaan een column van Mei Li Vos onder de titel “Laten we ons polariseren?” aan te klikken. Ik haalde het tot deze zin in de eerste paragraaf:

“De demagogen van extreemrechts, Marine le Pen, Wilders en Trump, doen precies hetzelfde als Isis.

kooi zakt

KOOI WATER ISIS 6 KOOI WATER ISIS 5KOOI WATER ISIS 4KOOI WATER ISIS 3KOOI WATER ISIS 2Kijk, over dit soort extreem dom, hypokriet en lasterliegend links als dat van Mei Li Vos heeft de Oude Professor het. Een volger van de Joop-site, iemand die beroepshalve geïnteresseerd is in mensen die hun psychopathie politiek uitleven, mailde me:

“Het is een verzameling ongeïnformeerde ijdele dommertjes op die site. Een enkeling is daarnaast ook nog eens een kwaadaardige totalitair. Zie op twitter hoe de gevatte twitteraar ‘Van Pruisen’ met veel humor en een flink stel hersenen deze types onverstoord te lijf gaat.”

Waarvan acte. En we nemen ook nota van de mening van Wim van Rooy over de mening van Mei Li Vos:

“Als je zoiets beweert, ben je rijp voor de mentale schroothoop.”

Mijn bange vraag: krijgen we die Europawijde nep-elite waarvan Mei Li Vos deel uitmaakt nog weg voor het hele continentpuntje Europa rijp is voor de schroothoop? Of zijn we al ruim te laat? Of laten we op onze keukendeur onderstaande uitspraak van Mei Li Vos zetten?

Het leven valt uiteindelijk altijd vreselijk mee

HOOFD AFGEHAKT JONGE VROUW

UPDATE 7 mei 2016:

Soms lees je iets waardoor je je ineens weer herinnert waarom je zo’n hekel hebt aan iemand. Op 3 mei  2011 schreef Mei Li Vos in de aanloop naar de Dodenherdenking van 4 mei een artikel in Trouw onder de kop: “Waarom PVV-politici thuis moeten blijven op 4 mei”.

Ze vond dat Martin Bosma niet de suggestie moest wekken dat het “socialisme” iets te maken zou kunnen hebben met het “nationaal-socialisme”. Dat was een doodzonde die uitsluiting van de gemeenschap van Goede Mensen moest meebrengen. Maar er zit natuurlijk wel degelijk een historische “bloedlijn” van het socialisme in zowel Hitlerisme als Stalinisme als Maoïsme als Pol Potisme. En de “socialisten” en quasi-linksen die tot 1989 het totalitaire communisme verdedigden, vinden dezer dagen de totalitaire islam erg mooi en spuien hun haat richting de Joden middels het masker van de “Israël-kritiek”.

Mei Li Vos schreef in dat artikel in Trouw:

De nationale herdenking hernoemen als de dag waarop ‘we de slachtoffers van het (nationaal) socialisme herdenken’ past in de pogingen om de geschiedenis te herschrijven en het begrip socialisme een nieuwe betekenis te geven. Ik heb het nog niet gehad over de nabestaanden van de slachtoffers van oorlogsgeweld. Over hoe zij zich voelen naast politici die vinden dat niet hun geliefden worden herdacht, maar vermeende slachtoffers van het socialisme. Hoe rustig kan je als kleinkind van een Auschwitz-overlevende naast Martin Bosma op de Dam staan als je weet dat hij het nationaal-socialisme hetzelfde vindt als het socialisme? Wat moet een nazaat van een socialistische verzetsstrijdster als een vijfde van de Kamerleden vindt dat zijn moeder aan de verkeerde kant stond?

PVV-politici zouden uit piëteit voor deze nabestaanden, en omdat ze blijkbaar iets heel anders herdenken, niet naar de herdenking op 4 mei moeten komen. Natuurlijk, er is vrijheid van meningsuiting, je mag alles in je verkiezingsprogramma schrijven wat je wilt, er is geen instantie die optreedt tegen pogingen tot geschiedvervalsing. Maar er is ook nog zoiets als respect voor de doden en hun nabestaanden. Betoon in ieder geval dat beetje respect – door thuis te blijven op 4 mei.

Maar Martin Bosma bedoelt helemaal niet dat er geen socialisten zijn geweest die aan de goede kant hebben gestaan in de oorlog, maar dat die historische bloedlijnen wel degelijk bestaan en dat tegenwoordig de “socialisten” (quasi-linksen) met de islam collaboreren en Israël demoniseren. Toch moeten volgens Vos niet de islam-collaborateurs en Israël-bashers de herdenking mijden, maar de Israël-beschermers die de islamitische Jodenvervolgers aan de kaak stellen, horen in haar visie niet thuis op de Dam.

Ze schreef in het artikel in Trouw ook dit:

Het terugtrekken van de Willem Arondéuslezing van Thomas van der Dunk vanwege de kritiek op de PVV is in eerste instantie een smet op het blazoen van zowel de Noord-Hollandse Statenleden van het CDA als de VVD, maar ging ook om een ander middel om de geschiedenis te herschrijven. Von der Dunk wilde immers in de lezing het taboe op vergelijkingen met de oorlog behandelen. Waarom mag je geen vergelijkingen maken met die vreselijke tijd en proberen het heden te duiden? Voor de PVV kan ik me voorstellen dat het wel goed uitkomt dat er geen vergelijkingen worden gemaakt en dus lessen worden getrokken.

De gebeurtenissen rond die Willem Arondéuslezing heb ik in twee artikelen indertijd geanalyseerd. De waarheid is dat Von der Dunk vanuit die typische “linkse” islamliefde en Israëlhaat probeerde de PVV in de nazi-hoek te zetten. De totale pervertering dus.

Arondéus-lezing door Thomas von der Dunk afgelast” (20 april 2011)
Dunks Arondéuslezing geanalyseerd” (24 april 2011)

UPDATE 8 MEI 2016:

Vos trad op in de 24-april-aflevering van “De Kist”: een tv-programma waarin BN’ers mogen filosoferen over de dood. Kijk vanaf 6:40 tot 8:50 en hoor hoezeer onder de indruk Vos was van verdronken vluchtelingenkindjes in de Middellandse Zee. En deswegen is ze dan weer boos op . . . . . . . de harteloze Geert Wilders. Nee, niet op Obama die verantwoordelijk is voor de hele chaos in Syrië ueberhaupt en niet op de welkomstpolitiek van de EU en op Merkel die de ouders van die kinderen verlokt hebben op zo’n gammele en overladen  boot te stappen. Je staat altijd weer verbaasd over de morele gemakzucht van de nep-linkse mens.

_________