RIEMEN IN HIMMLER-UNIFORMDat dommige fanatisme op het enigszins babyvette aangelaat, die kale knikker die zelfs geen Himmler-kapsel nodig heeft, dat peperdure ziekenfondsbrilletje . . . . . enfin, Rob Riemen lijkt net zo ernstig op Heinrich Himmler als Paul de Leeuw op Ernst Röhm.

Riemen beroept zich nogal eens op Thomas Mann. Maar hij heeft niets van hem begrepen. Wie Thomas Mann wil begrijpen, moet zijn “Betrachtungen eines Unpolitischen” doorgronden. Dat is een boek waaraan hij van 1916 tot 1918 schreef en waarin hij, geconfronteerd met de werkelijkheid van tankslagen en loopgraven, op zijn aanvankelijke romantische verheerlijking van de oorlog terugkwam en ook leerde inzien dat deze oorlogszucht en doodsdrift verband hielden met zijn “Wagneriaanse” hang naar seksuele sublimatie en zijn homoseksualiteit.

Juist omdat Mann zijn eigen romantische gewelddadigheid had leren doorgronden, kon hij ook al vroeg adequaat peilen wat de Ungeist van het nazisme was. Ook mijn diepste wijsheid luidt: “Verlichting” is allereerst erkenning van het Irrationele en gewelddadige en dan vooral in jezelf. Daarom schrijf ik af en toe stukjes onder titels als “Oh dolle honden, die mijn afknal-lusten wekken!” of “Hoe in de vroege morgen het verlangen kan opkomen haatbaarden te mitrailleren”. Maar bij mij is de gewelddadige haat gelukkig tegen het echte kwaad gericht en blijft het bij de verbale erkenning dat het verlangen naar vlammenwerpers diep in mij woelt.

Rob Riemen is daarvoor geestelijk nog niet volwassen genoeg. Die kan alleen maar zijn persona van edel mens naar buiten keren. Daarom kan hij ook het werkelijke gevaar niet herkennen. Sterker nog: hij specialiseert in het mooipraten van een nazistische ideologie als de islam en het demoniseren van de bestrijder van die nazislam, namelijk Geert Wilders.

Dat mooipraten van de islam: vorig jaar zei Rob Riemen in de Volkskrant, in antwoord op de suggestie van een interviewer dat wellicht niet Wilders en niet de PVV, maar radicale moslims de fascisten zijn:

“Er is geen enkele godsdienst zonder fundamentalistische stroming. In Amerika heb je christelijke fundamentalisten die bommen leggen bij abortusklinieken. Maar het is onzin om een hele godsdienst over een kam te scheren.”

Kijk, daar heb je het. Die totale flauwe kul. Dat nitwitten-gezeik van de vet betaalde directeur van het zwaar gesubsidieerde policor-instituut Nexus. Dik doen kunnen ze daar goed, maar geen wezenlijk benul van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie die door Wilders vertegenwoordigd wordt en waarin dit bommen-leggen-bij abortus-klinieken een ontsporing en een zeer hoge uitzondering is. Terwijl in de islam dat “bommen-leggen” door Allah zelf wordt voorgeschreven voor de onveranderlijke eeuwigheid. En het gebéúrt ook al 1400 jaar in de islam, en niet alleen met bommen, maar vooral is het gedaan met het zwaard. Islam: dat is oceanen van bloed, terreur, racisme en onderdrukking

In 2010 werd Riemens pas verschenen boekje “De eeuwige terugkeer van het fascisme” op de lokale Amsterdamse tv besproken door Theodor Holman, Chris Rutenfrans en de jeugdige historicus Coen Brummer. Ze hadden alle drie geen goed woord over voor Riemens boekje. Ga maar eens kijkluisteren. De heren wijzen erop dat Riemen zich wel erg rekent tot een geestelijke aristocratie. Dat zijn anti-populisme en totale gebrek aan belangstelling voor de drijfveren van de PVV-aanhangers nogal antidemocratisch aandoen. Dat hij zich totaal niet verdiept in de voedingsbodem van de opkomst van de PVV. Dat het eerste kenmerk van fascisme toch wel de knokploegen in de straten zijn en dat Wilders expliciet anti-geweld is. Dat de reductio-ad-Hitlerum van Wilders de discussie dood slaat en in feite lasterlijk is.

Het nationalisme van de PVV is patriottisme, is niet gericht op verovering, zoals nazisme en fascisme, maar op behoud van het eigene en op de verdediging tegen een wél nazistische veroverings-ideologie als de islam. De PVV staat daarmee in de traditie van het Nederlandse Verzet tijdens WO II. Een vriend van de nazislam als Rob Riemen is in die analogie de NSB-er. Riemen houdt dan ook op landdag-achtige bijeenkomsten felle toespraken: namelijk op het populaire Lowlands Festival van augustus 2011.De directeur van die drugs-and-feelgood-happening, Eric van Eerdenburg, draagt een progressieve hoornen bril en via een YouTube-filmpje verklaart hij dus dat hij net als Riemen van mening is dat de PVV fascistisch is.
(tekst gaat onder de video verder)

Hier zijn een paar uitsneden uit een stuk van Nausicaa Marbe over dat optreden van Riemen in 2011 op Lowlands:

‘Bij de eerste crisisverschijnselen zal de fascistische kanker opnieuw groeien als kool en langzaam maar zeker ons hele maatschappelijk lichaam gaan overwoekeren!’

Aan het woord is de cultuurpessimist Rob Riemen op Lowlands.

( . . .) het lijkt alsof zij zich al tijdens Hitler en Mussolini zorgen maakten over Wilders. Menno ter Braak, Camus, Thomas Mann, het echtpaar Ginzburg, Fellini, zelfs Socrates en Nietzsche: allemaal gereduceerd tot de PVV. Het zou hilarisch zijn, als het niet zo sneu was, deze leuzenorgie – te vinden op de site van Riemen. ( . . .).

Theatraal begon hij op Lowlands met de mededeling dat het dapper is dat hij daar mag spreken, aangezien hij door de PVV afgekeurd is. Als een kind dat oorlog speelt om daarin de verzetsheld te kunnen uithangen. ( . . .)

Natuurlijk valt deze verzetsclown de PVV niet aan met feiten. Denker Riemen staat vér boven de multiculturele werkelijkheid ( . . .) Feilloos weet hij wie en wat dom in Nederland is, vurig adviseert hij die domheid niet meer te kopen, te lezen, te aanschouwen. Terwijl deze verboden nog weergalmen, houdt hij zijn gehoor voor dat dit gelijk staat aan zelfstandig denken.

Landdag-spreker Riemen is dan ook Oostfront-strijder. Hij is namelijk erg voor het “Associatie-verdrag” met Oekraïne en hij zal wel vinden dat hij daar de beschaving gaat brengen, maar wat hij in de praktijk doet is een in burgeroorlog verkerende staat binnen Europa trekken die steeds fascistischer zal worden naarmate de EU en Poetin harder erom vechten. Het enige wat Europa moet doen is ophouden met pushen. Ik ben geen Oekraïne-deskundige die alles wat “De Blauwe Tijger” aan Oekraïniana heeft uitgebracht heeft gelezen, maar ik heb een paar YouTube-docu’s gezien die mij zeer hebben verontrust: hier en hier. En dan heb ik het nog niet eens over het Oekraïne-dossier dat GeenStijl zou kunnen aanleggen en waarin veel Feynman zou moeten voorkomen.

“Kijk, mijnheer Baudet is een heel charmant iemand, maar óf  bent zich bewust van die drogredeneringen en dan bent u een charlatan óf u bent zich er niet van bewust en dan ben je een onbenul. Je mag kiezen wat het is. Maar het is niet ongevaarlijk, want . . . .

“Kijk, mijnheer Baudet is een heel charmant iemand, maar óf bent u zich bewust van die drogredeneringen en dan bent u een charlatan óf u bent zich er niet van bewust en dan ben je een onbenul. Je mag kiezen wat het is. Maar het is niet ongevaarlijk, want . . . .

In Buitenhof van zondag 6 maart 2016 maakte Riemen zich belachelijk door Thierry Baudet, mede-organisator van het referendum van 6 april en tegenstander van het “Associatie-verdrag” te schofferen.

Thierry Baudet kan ik het best typeren door een wat mij betreft iconische uitspraak. Het Mirandabad in Amsterdam werd ook wel het Marokkanen-bad genoemd: seksuele intimidatie, gewone intimidatie en stelen. Daar had het Mirandabad iets op gevonden: een pasjes-systeem waardoor de problemen zeer verminderden. Maar zie: een of andere geitenwollensokken-commissie bij de gemeente Amsterdam vond dat het een ernstige inbreuk op de “privacy” zou zijn als bij de directie van het Mirandabad bekend zou worden welke Amsterdammers hoe vaak naar het Mirandabad gaan.

Deze “privacy”-kwestie kwam ter sprake in een discussie op PowNed. Luister op 41:15 naar Baudet. Wat is toch dat probleem met onze beschaving, zo vraagt hij, dat wij de eenvoudigste en meest voor de hand liggende gezond-verstand-maatregelen niet meer kunnen nemen. En dan besluit hij met een briljante ingeving:

“Ik heb het ooit oikofobie genoemd, maar het is een auto-immuun-ziekte.”

En verdomd! Zoals een levend organisme last kan krijgen van een auto-immuun-ziekte, zo kan een cultuur dat metaforisch ook.

In zijn boek “Oikofobie” schetst Baudet de “ziekelijke behoefte aan vervreemding en ontworteling” in onze door “links” gedomineerde samenleving. In een artikel op de PostOnline vat hij het dilemma dat hij in dat boek schetst, aldus samen:

“We staan voor een historische keuze. Gaan we door op deze weg, die via het Europese project, massale immigratie, multiculturalisme en modernisme in de kunsten ons thuis vernietigt? Politiek ontheemd en spiritueel onteigend: dat wordt onze toekomst als de oikofobie niet wordt gestopt.”

In zijn boek De aanval op de natiestaat legt Baudet uit dat nationale identiteiten moeten worden verdedigd, want dat rechtsstaat en democratie alléén kunnen bestaan binnen de natiestaat. Maar die natiestaat wordt systematisch van onderen uitgehold door immigratie-plus-multiculturalisme en van boven door het supra-nationalisme van de EU. Multiculturalisme en supra-nationalisme zijn géén tegenpolen, maar onderdeel van dezelfde ideologie. De wereld waarnaar de EU streeft kent geen grenzen of landen en is dáárom onverenigbaar met een vrije samenleving.

Dit fatsoenlijke patriottisme van Baudet, waarvan ook Geert Wilders een aanhanger is, wordt door Rob Riemen dus fascistisch genoemd. Riemen zelf is behalve vóór de toetreding van Oekraïne tot de EU óók dol op de EU zelf. Dat is dus die EU die de democratie van de lidstaten nagenoeg heeft opgeheven zonder er iets voor in de plaats te stellen. Die via de euro de economieën van de Zuid-Europese landen heeft vernietigd waardoor Noord-West-Europa is verworden tot de uitkeringsinstantie van Griekenland, Spanje en Italië. Die via de ongebreidelde asiel- en gelukszoekers-stroom Noord-West-Europa zelfs tot de uitkeringsinstantie van de halve wereld heeft gemaakt. Die, kortom, de natiestaten van Europa tegen elkaar heeft opgezet, de solidariteit heeft ondergraven en de polarisatie heeft bevorderd.

Riemen is, zoals gezegd, CEO van Nexus en dat instituut kan alleen al daarom geen kwaliteit hebben omdat het is verbonden aan de KUT (Katholieke Universiteit Tilburg) die hier wordt lofbezongen door Martin Bosma en die onder zijn medewerkers bedriegers telde en telt als Diederich Hochstapler en prutsers als Paul Frissen (bis), Jan Blommaert, Jan Jaap de Ruiter (bis). En dus ook een charlatan als Rob Riemen. Dat Rob Riemen een charlatan is blijkt alléén al uit het feit dat hij bij Buitenhof het geniale ventje Thierry Baudet (bis, tribus) een charlatan noemde: zie het extra geëxtraheerde fragmentje bij GeenStijl.

En bij het ter perse gaan van dit stuk zie ik dat Moedertje Mak, die politieke onbenul, bij DWDD heeft gepleit voor méér EU voor de kwalen die de EU over ons heeft gebracht. Ja precies: zoals voor de ellende die de islam aanricht altijd méér en strengere islam wordt bepleit.

___________________

Advertenties