De omslag van "Roofstaat" is in de kleuren van de Nederlandse vlag. Lt op hoe het rode bloed op de blanke 'onschuld' drupt. En het slavenhalersschip vaart op een zee van doodshoofden. Subtiel!

De omslag van “Roofstaat” heeft de kleuren van de Nederlandse vlag. Het rode bloed drupt op de blanke ‘onschuld’ en het slavenhalers-schip vaart op een zee van doodshoofden. Subtiel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joods-Christelijk-Verlicht schuldbesef, twijfel, zelfonderzoek en redelijkheid zijn totaal doorgeslagen en hebben het Westen machteloos gemaakt. We kunnen alleen nog maar op onze rug liggen voor  de gruwelijke erfvijand van 14 eeuwen, de nazistische islam.

En ja, de witte christelijke man heeft veel verschrikkelijks gedaan in de wereld, maar de zwarte tot lichtgetinte andersbijgelovige man  – en vooral de islamitische  man – hebben minstens zoveel misdreven. Daarnaast heeft de witte christelijke man heel veel gedaan en uitgevonden dat de wereld vooruit hielp en de zwarte tot lichtgetinte andersbijgelovige man nagenoeg niets en de islamitische man al helemáál niets.

Het gaat altijd maar weer over de slechtheid van de boze blanke man. En het resultaat is dat het Westen nóg weer minder in staat is zich te verzetten tegen het Kwaad van de islam dan in de afgelopen decennia toch al het geval is geweest.

De laatste tijd lijkt er weer een nieuw links offensief ingezet om het schuldbesef van het Westen in stand te houden en vermeerderen. Er is de verdunnings- en verbredings-techniek: zo gauw je iets zegt over de islam of moslims dan wordt het tot een algemeen menselijk probleem verklaard en liefst tot een probleem van mannen-in-het-algemeen. Maar er is ook een hernieuwd inzetten op de oude thema’s: “wij” zijn oorlogszuchtige, imperialistische, kolonialistische, moorddadige en uitbuitende slavendrijvers geweest. En dat moet gevolgen hebben! Nederland moet betalen!

Akwasi lijkt me best een aardige jongen en hij is enthousiast over een stukje hervonden identiteit als slachtoffer

Akwasi presenteert “Roofstaat” aan Matthijs. Hij lijkt me best een aardige jongen en hij is enthousiast over een stukje hervonden identiteit als slachtoffer

‘Akwasi’ bij DWDD

Bekijk dat hernieuwde inzetten op de blanke slavendrijver bij DWDD op donderdag 17 maart. Op 3:28 begint tafelheer “Akwasi” aan een monoloog over het zelfbeschuldigingsboek “Roofstaat” van Ewald Vanvugt.

Wikipedia:

”In maart 2016 publiceerde hij bij uitgeverij TopNotch ‘Roofstaat – wat iedere Nederlander moet weten’, een geactualiseerde en uitgebreide versie van het ‘Nieuw Zwartboek van Nederland Overzee’ uit 2002 ( . . .) Bij de presentatie van dit boek in het Amsterdamse Paradiso werd tevens een videoclip van de rapper Typhoon gepresenteerd, waarin deze in de huid kruipt van een slaaf uit het koloniale tijdperk.”

Bol.com prijst het boek aldus aan:

“Roofstaat. Wat iedere Nederlander moet weten behelst de geschiedenis van Nederland in twaalf hoofdstukken. Van de roof- en kruistochten in de middeleeuwen tot de massa-executies in voormalig Nederlandsch-Indië ruim zestig jaar geleden. Wat begon als een essay in de Playboy midden jaren tachtig is uitgegroeid tot hét standaardwerk over de gruweldaden van Nederland door de jaren heen.”

En wat zegt “Akwasi” op schoot bij Matthijs van Nieuwkerk die hem opvallend ruim aan het woord laat?

“Als je het boek leest dan voel je je gewoon wat meer vertegenwoordigd. Als ik dit op de middelbare school had gehad dan zou ik veel beter presteren met geschiedenis, denk ik. En vanaf morgen ga ik  les geven op de scholen met roofstaat. Dit moet echt het curriculum in. Dit moet echt naar het ministerie van OC&W. Waarom moet een muzieklabel als Topnotch dit aan het licht brengen? Ik ben heel trots dat vanaf morgen les mag geven. Dus op naar de scholen. En op naar het onderwijs.”

Ik maak u erop attent dat hier blijkbaar het virus aan het werk is dat de ondergang van de Europese, althans de Nederlandse beschaving zal zijn: HET LINKSE MONOPOLIE OP SUBSIDIENETWERKEN. Want niet alleen zit deze jongen bij DWDD, dus het linkse Orwelliaanse media-machts-conglomeraat, maar hij heeft blijkbaar ook al subsidies weten aan te boren om op middelbare scholen kinderen te gaan hersenspoelen in de leer van het Walgelijke Westen.

Nadia Moussaid

Nadia Moussaid

De Nieuwe Maan en Nadia Moussaid

Ook “De Nieuwe Maan” besteedde aandacht aan “Roofstaat”. De Nieuwe Maan? Ja, na alle programma’s die islamgetrouw ten onder zijn gegaan aan incompetentie en corruptie, is er weer een nieuw Mohammedaans media-kindje:

“Actuele talkshow met een scherp oog voor ontwikkelingen in de moslimgemeenschap.”

”Informatief en Religieus.”

Het is mode om in kletsprogramma’s een jofel nootje in te voegen voor de broodnodige ontspanning. Dit neemt vaak de vorm aan van een speciaal ingehuurde humorist. Bij ‘De Nieuwe Maan’ is het een allochtoon die eruit ziet als een metro-man van de Occupy-beweging. Hij heet Farbod Moghadam en dat hij bijzonder en een kunstenaar is, zie je vooral aan het hoedje dat hij draagt.  Begin op 17:35 te kijken. De komiek behandelt het schandelijke gedrag van een aantal PSV-supporters die in Madrid zigeunervrouwen laten grabbelen naar muntjes. Farbod: “Als dit de normen en waarden zijn waarvoor ik moet strijden, dan wórdt het misschien wel tijd om terug te gaan naar mijn geboorteland.Toch niet Iran, waar ze homo’s aan hijskranen ophangen? Hij maakt bij de beelden van de PSV-hufters ook een bruggetje naar het volgende onderwerp, namelijk “Roofstaat” van Ewald Vanvugt die ook aan tafel aanzit:

“Nederlands VOC-gedrag in volle glorie!”

Farbod Moghadam: moraal-komiek met hoedje

Farbod Moghadam: moraal-komiek met hoedje

Over naar presentatrice Nadia Moussaid! Zij is “journalist, redacteur, researcher, cameravrouw en editor, format ontwikkelaar, presentatrice, verslaggever, programmamaker, regisseur.”

U moet werkelijk eens gaan kijken wat voor een diep vergenoegd smoeltje vakvrouw Nadia trekt als ze Ewald Vanvugt aldus aankondigt:

“Roof- en Kruistochten in de Middeleeuwen. Massa-executies in voormalig Nederlans Indië. De gruweldaden van Nederland zijn zelden in geschiedenisboeken te lezen.”

Ewald Vanvugt is altijd een rebel gebleven!

Ewald Vanvugt is altijd een rebel gebleven!

Het gesprek met Vanvugt verloopt voorspelbaar – ‘De welvaart van Europa is te danken aan roof uit de kolonieën! De roof gaat nog steeds door!’ –  dus ik wil graag aandacht vragen voor wat noch bij DWDD noch bij De Nieuwe Maan aan de orde kwam.

Nadia Moussaid zegt elders van zichzelf het volgende:

 “Je bent nooit helemaal Marokkaan of helemaal Nederlander, dat is ook een meerwaarde. Daardoor kun je je veel beter verplaatsen in mensen.”

Die meerwaarde had Nadia tot uitdrukking kunnen brengen door ook eens kritisch te zijn op de eigen Marokkaanse “cultuur”, waar mensen levenslang wegrotten in gruwelgevangenisen voor een overtreding waarvoor in Nederland een D66-rechter een taakstraf oplegt. Nadia had bijvoorbeeld te berde kunnen  brengen dat die Barbarijse zeerovers toch ook best pittige moordenaartjes en slavenhalertjes waren. En dan die mentaliteit van waaruit die Algerijnse, Tunesische, Libische en  Marokkaanse zeerovers handelden! Daar zat echt geen enkel schuldbesef en mededogen bij zoals dat bij Christenen nog wel eens het geval is, maar wel de al 14 eeuwen oude Mohammedaanse Uebermenschen-mentaliteit:

But one cannot get around what Jefferson heard when he went with John Adams to wait upon Tripoli’s ambassador to London in March 1785. When they inquired by what right the Barbary states preyed upon American shipping, enslaving both crews and passengers, America’s two foremost envoys were informed that “it was written in the Koran, that all Nations who should not have acknowledged their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon whoever they could find and to make Slaves of all they could take as prisoners, and that every Mussulman who should be slain in battle was sure to go to Paradise.” [mijn blauwe vet]

Nadia heeft het ook over de Kruistochten waarover Vanvugt blijkbaar schrijft. Maar ze heeft geen idee dat de Kruistochten een reactie waren op 4 eeuwen islamitische terreur in het hele Middellandse Zee-gebied en in het “Heilig land”, in Palestina dus. Bovendien waren de Kruistochten in tijd en omvang peanuts vergeleken met de Mohammedaanse terreur. Ik heb er pas nog een beeldend stukkie over geschreven, waaruit je kan leren dat zowel de islamitische agressie als de islamitische slavenhandel veel en veel omvangrijker en wreder zijn geweest dan de Christelijke.

Op 6:15: “One of the key-differences I found was that slaves that were imported to the West were able to reproduce and have families and you can find very large black populations in North-America and the Carribean whereas if you go to the islamic world you will find very few black remnants of the massive slave trade. One of the reasons was that very many of the male black slaves that were taken into the islamic word were castrated as eunuchs. ( . . .) And the other factor is that many of the women were taken as concubines by their slave masters.

John Alembillah Azumah is gepromoveerd op “The Legacy of Arab-Islam in Africa”. De ondertitel “A Quest for Inter-religious Dialogue” is misleidend, want het is een snoeiharde kritiek op de slavernij in de moslimwereld en niet een oproep tot “dialoog” maar een oproep aan Westerse “wetenschappelijke” collaborateurs om eindelijk eens onder ogen te zien dat die slavernij gepraktiseerd door de islam . . . . .

1)  veel ouder is dan de korte Westerse periode van slavernij en tot op heden voortduurt in bijvoorbeeld Saoedie-Arabië en Soedan

2)  door de moslims niet betreurd wordt en dat zulks héél erg boel veel anders is dan in het Westen, waar we aan schuldbesef en zelfrelativering bezig zijn ten onder te gaan

3)  veel wreder was dan de Westerse, alleen al vanwege de massale castratie van zwarte slaven door moslims (hoe denkt u dat het komt dat in de islamitische wereld geen zwarte gemeenschappen zijn?

Ik heb Ewald Vanvugt niet gelezen en best mogelijk dat hij een punt heeft en misschien wel twee. Maar ik wilde toch graag alvast even een andere deskundige tegenover Vanvugt zetten, namelijk Piet Emmer. Wie is Piet Emmer? De kortste en lekkerst leesbare kennismaking gaf Elma Drayer in 2013: “Europese slaven, dat past niet in ons overzichtelijke wereldbeeld”.

Zelf heb ik ooit eens een stuk geschreven onder de titel “Piet Emmer sloopt slavernij-excuses” en daarin beweer ik in navolging van Emmer dat “wij” niet rijk zijn geworden door de slavenhandel en dat mijn eigen proletarische opa en bet-overgrootmoeder het in de Nederlandse regen waarschijnlijk slechter hebben gehad dan slaven in de tropenzon. Ik roep de linkse malloten en alle aan slachtofferitis lijdende exoten op na 150 jaar eindelijk eens op te houden met zeiken en zelf iets te gaan opbouwen dat niet stoelt op slachtofferschap.

Het grootste gevaar – ik zeg het nog een keer – is de bijdrage die deze eeuwige beschuldigingen leveren aan het weerloos maken van onze Joods-Christelijk-Verlichte cultuur tegenover het totalitarisme van de islam en de destructiviteit van “links”.

Als er dan toch gediscussieerd moet worden over het “karakter van Nederland” dan graag met wat meer niveau. Dan zou men de discussie weer kunnen oppakken die ooit begon met een stuk in het door Balkenende vermoorde weekblad Opinio van Jaffe Vink. In het tweede nummer van 4 januari schreven  Hans Wansink en Willem Velema een stuk onder de titel “Twee hoeraatjes voor ons verlichte vaderland”. Kritiek werd geleverd door Remieg Aerts, Jos de Beus, A.Th. van Deursen, H.W. von der Dunk, Arnold Enklaar, Ido de Haan, Rob Hartmans, James Kennedy, Wiel Kusters, Jan Ramakers, Niek van Sas en Michael Zeeman. Iemand zou die discussie nog eens goed moeten navertellen en analyseren. Idee voor een master-scriptie van een student? Inmiddels ben ik bang dat we voorbij de mogelijkheid tot discussie aan het raken zijn: “links” heeft zich in het aangezicht van de zich steeds onontkoombaarder aandienende  realiteit van de islam bij gebrek aan argumenten totaal verschanst in demonisering, verkettering en eenzijdige propaganda.

__________________

 

Advertenties