Connie Palmen, die op jeugdige leeftijd al een romantiserend stuk filosofie publiceerde, nu een een intens doorleefde vrouw en dan toch zo'n extreem dom pamflet ondertekekenen

Connie Palmen, die op jeugdige leeftijd al een romantiserend stuk filosofie publiceerde. Nu een intens doorleefde vrouw. En dan toch zo’n extreem dom pamflet ondertekenen!

Ik typeerde in 2007 een toespraak van Job Cohen als een “publieke uitbarsting van krankzinnigheid”. Nu is er weer zo’n uitbarsting, dit keer een collectieve en Cohen heeft ‘m wéér ondertekend, samen met 181 anderen. De gematerialiseerde gekte heeft de vorm van een manifest dat pleit voor een grenzenloze wereld en “een open houding naar vluchtelingen”. Titel “We zijn allemaal migranten – een pleidooi voor Europese openheid”. Ik heb natuurlijk de lijst van ondertekenaars goed nagelezen. Vanzelfsprekend waren er weinig vrienden van me bij, maar wel een paar zelfverheffingsneuroten over wie ik eerder geschreven heb: behalve Cohen ook Halleh Ghorashi en Beatrice de Graaf.

De kern van het huidige asiel-eisers-probleem is, zoals iedereen weet, niet “vluchtelingen”-op-zich, maar islamitische “vluchtelingen” en dan ook nog het hoge percentage jonge mannen onder de aanhangers van deze ideologie die een nazisme avant, pendant et après la lettre vormt.

MAARRRRR . . . . . . .  HET WOORD ISLAM OF MOSLIM KOMT NIET VOOR IN HET MANIFEST !!!

Voor deze gelegenheid hebben de 182 geleerde kunstenaars en filosofische schrijvers tot leidend principe van de wereldgeschiedenis gekozen de “centrifugale grensverleggingen” die gepaard gingen “met een ongekende toename van welvaart en vrede binnen de grenzen”.

Ja, expanderen kan veel moois opleveren –  vooral als het mijn lul betreft en er wat te neuken valt – maar uit de geschiedenis ken ik vooral voorbeelden waarbij grensverleggende activiteiten kosmoi van het soort leed opleverden dat we meestal omschrijven met het woord “onbeschrijflijk”. En misschien moeten we als het meest succesrijke voorbeeld van het soort expansieve grenzeloosheid dat de 182 moreel hoogstaanden nastreven de islam zien in de periode 632 – 732: vanuit een stambewustijn rechtstreeks naar een hellerijk dat zich uitstrekte van Spanje tot Afghanistan. Er moeten periodes geweest zijn in die honderd jaar dat je hele stukken in de nieuwe veroveringen af kon leggen schuitje varend op de zeeën van bloed.

De 182 filosofen van de kouwe grond hebben nog een wijsheid in pacht die we meer horen uit de domme bekken van de leden van quasi-elite die bezig is Europa aan de bloednacht van de islam uit te leveren: “Angst is een slechte raadgever, en de angst voor angst een nog veel slechtere.” Vooral dat quasi-diepzinnige geleuter van die zin achter de komma. Sterf toch, domkoppen! Ik heb mijn kleine nichtje zien opgroeien en als we weer eens een platgereden duif in een van de straten van Amsterdam zagen, dan zei ik: “Kijk, lieverd, eerst werd die duif onbang van wandelaars, toen van fietsers, toen van auto’s en toen werd-ie dood.”

Dood worden en blijven, geestelijk en fysiek: tenzij ik onder de eersten ben die ze na de islamitische machtsovername uit de weg ruimen,  ga ik dat met mijn 70 levensjaren nog bewust meemaken als we dit soort linkse tuig niet weg krijgen dat nu via beheersing van alle subsidiekanalen aan de macht is in media, politiek, bureaucratie  en onderwijs.

(Oh ja! Waarom staan  Palmen en Van Dis in de titel? Gewoon om aandacht en lezers te trekken.)

UPDATE: Op de Postonline heeft Annabel Nanninga ook een mooi stukkie over dit “absurde utopische fantasietje” en vervolgens ook “Spartacus” op GeenStijl een zwaar inhoudelijke close read.

UPDATE 2: Het was me even ontgaan dat vaste “tafelheer” bij DWDD, Marc-Marie Huijbregts ook tot de ondertekenaars behoort. Over dit denkertje des vaderlands en homosweel gevoelsmensje heb ik ooit geschreven onder de titel: “Vroeg in de morgen straalbezopen voor een vuurpeloton”.

__________________

Advertenties