Terecht was Johan Derksen gisteravond bij Pauw héél voorzichtig over de kleine kwestietjes die zich héél af en toe rond Marokkanen voordoen, zoals Zaventem of een scooterovervalletje, want Derksen heeft alles te verliezen. De linkse roedels hongerige wolven van team-islam liggen altijd op de loer om carrières te beëindigen. Ik daarentegen, veilig, laf en anoniem achter mijn toetsenbordje, kan rustig spreken van redeloze racistisch-fascistische Rif-apen.

OEI !!!

Nu ben ik natuurlijk zelf een Auschwitz-SS-nazi die moet bekennen dat ik regelmatig gruwelijke gewelds-fantasieën koester, overigens zonder daar ooit aan toegegeven te hebben. Maar allez! In magnis et voluisse sat est! Ik heb mij aangaande mijn psychische probleem regelmatig auto-bio gegraven, bijvoorbeeld onder de titel “Hoe in de vroege morgen het verlangen kan opkomen haatbaarden te mitrailleren”. Of deze: “Toen ik, een Wilders-stemmer, Marokkanen wilde vermoorden”.

Mijn aanvallen van moordlust hebben overigens nog nooit tot echte massaslachtingen geleid en zijn voorts altijd tegen het Kwaad gericht of wat – gekke ik! – daarvoor aanzie: het Kwaad van de islam bijvoorbeeld. Via mijn onuitroeibare (!) neiging tot introspectieve auto-analyse – waarvoor ik in de leer ben gegaan bij Thomas Mann! – ben ik erachter gekomen dat de islam elk wezenskenmerk deelt met het nazisme. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo slecht als ik Uzi of vlammenwerper denk wanneer ik beelden zie van bejurkte scheeuwbaarden die in de straten van een Europese stad zo luidkeels de overwinning van de Religie van de Vrede  lopen aan te kondigen dat je hun huig kunt zien.

Jeroen Pauw zag er weer patent uit, gisteravond. Ik heb het vaker over Pauw gezegd: zo zie je maar weer eens dat heel veel neuken je immuun-systeem inderdaad een boost geeft. En dan komt er ook nog dat maatschappelijke succes bij! En hoe rijk moet het verdere sociale leven van Jeroen niet zijn! Hoe zou een verzuurde, maatschappelijk mislukte en vereenzaamde bejaarde als ik op zo’n jeugdig succesnummer terechte kritiek kunnen hebben? Allemaal kinnesinne!

Maar toch. Gisteravond had ik het weer heel sterk. Dat gevoel dat je naar absurdistisch toneel zit te kijken. Keuvelende gasten en een ontspannen presentator bespreken het Marokkanen-probleem. Oh nee! Zó wordt het niet genoemd, want dan staan er onmiddellijk driehonderd-zeven-en-twintig man te dringen om de vinger te heffen en te wijzen op de nazi’s die het over een Joden-probleem hadden. En die driehonderd-zeven-en-twintig-miljoen man zullen die vinger heffen met voorbijgaan aan het feit dat niemand, behalve een monster als ik misschien, van plan is om alle Marokkanen in concentratiekampen te vergassen. Die driehonderdzeventwintig man zullen voorts voorbijgaan aan het feit dat  Marokkanen nagenoeg allemaal antisemieten zijn. Lees mijn opstel er maar op na met de aansprekende titel  “Wilders is een fatsoenlijk mens, de meeste Marokkanen zijn nazi’s en Lodewijk Asscher is een gedegenereerde Jood”.

Willen jullie een scheldende, gewelddadige gek aan het woord lezen die óók nog een “echte racist” is?  Dan moet je naar mij luisteren. Ik heb het vaak opgeschreven en ook zeer recentelijk nog, onder de bewust intrigerende titel “Grote Honing-eter wint Marathon van Rotterdam vóór alle moslim-negers”:

“Ik zou zeggen: begin nou eens met het advies van Wilders op te volgen en laat géén moslim meer toe in Europa te beginnen in Nederland en ga vervolgens eens op je gemak uitvogelen ( . . .)  of het mogelijk is dat – als je de leden van een wrede woestijnstammencultuur 1400 jaar lang, dus gedurende 70 generaties hersenspoelt met een ideologie die alle wezenskenmerken met het nazisme deelt – je een bevolking kweekt bij wie de psychopathische trekjes genetisch verankerd raken.”

Ik heb ooit wel geprobeerd mijn behandeling van het Marokkanen-probleem extra te nuanceren door mij af te vragen: “Zijn die misdadige Marokkanen nou zo crimineel alléén door de islam of ook omdat ze Berbers zijn?

Ik ben ooit high brow begonnen aan het beschrijven van het multiculprobleem in het algemeen en het Marokkanenprobleem in het bijzonder. Ook dit heb ik al veel vaker verteld:

“Ik heb midden jaren 1980, ( . . .) al eens een kritisch stuk over de immigranten-culturen gestuurd naar Vrij Nederland. Het droeg de veelzeggende titel ‘de Profundis’, dat is Latijn en het betekent: ‘vanuit de diepten’ ( smeken wij u). Ik worstelde daarin openlijk met mijn ‘racisme’. Ik kreeg de tekst terug van toenmalig hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse die eén zin met pen erop had geschreven: ‘Je hebt gelijk, maar je bent te vroeg.’ Pas veel later kreeg ik mijn worsteling met de demon van het ‘racisme’ gepubliceerd, in ‘Letter en Geest’ van Trouw. Mijn stuk had de provocerende titel ‘Een gezond instinct voor eigen volk’ [en] verscheen op 19 december 1998 ( . . .).”

Terug naar het absurdistisch toneel aan de tafel van Pauw. Johan Derksen zat aan. Hij is de aanleiding van de jongste Marokkanen-ophef. Johan Derksen, de Youp van ’t Hek van de voetbalproleten, die ik een aantal keren op zijn domme en hypokriete gelul heb gewezen . . .

Johan Derksen: ‘Das weiß der Führer nicht!’
Johan Derksen is een viezerik met smetvrees
Kleinburger Johan Derksen moet zich tot voetbalgelul beperken

. . . . . en al die andere obscurantisten beginnen héél, héél langzaam de moed te krijgen de Marokkanen-ellende te benoemen. Ze zijn dus op dit moment gevorderd waar ik mij midden jaren 1980 bevond. Dat feit, dat ze 25 jaar op mij achterlopen, is illustratief voor mijn voorlijke genialiteit, maar óók voor het hetzerige en repressieve klimaat dat de geestelijk nooit volwassen geworden 68-ers en hun klonen sinds begin jaren 1980 hebben geschapen. Het Orwelliaanse linkse machtsconglomeraat dat elke subsidie-niche in de sleutel-sectoren van politiek, media en onderwijs heeft bezet, is verantwoordelijk voor het verkleuterde geestelijk klimaat in Nederland, in Europa, ja in het hele Westen, waarin men (Thomas Mann) “vergeten is wat men van de aard van de mensen weet” en waarin bescherming wordt geboden aan een ideologie, de islam, die bij uitstek en al 1400 jaar het allerslechtste in die aard vertegenwoordigt.

En als reactie krijg je dan Geert Wilders, die ik voor een fatsoenlijk mens houd en die niet altijd even handig opereert. Als reactie krijg je ook Donald Trump (één, twee, drie, vier, vijf) en ook de kaalkopjes die net zo antisemitisch en fout zijn als wat zij denken te bestrijden, de islam.

Oh ja, die Farid Azarkan die gisteravond tegenover Johan Derksen zat.

Chotte-chotte-chotte-chot.

Ach, dat zou een nieuw essay zijn bovenop die duizend die ik al gepubliceerd heb.

UPDATE Telegraaf:

“Bij bijna een derde van alle stilgelegde voetbalwedstrijden zijn Marokkaanse of Turkse spelers betrokken. Dat stelt de hoogleraar Bestuur en Organisatie en oud-KNVB-bestuurder Paul Verweel in reactie op voetbalanalist Johan Derksen.”

Ze vormen dus 10% van de hele bevolking en toch 30% van alle stilgelegde voetbalwedstrijden. En natuurlijk is werkelijkheid nog veel erger. Mijn natte vinger schat dat de helft of drie-kwart van de agressieve voetbal-rotzooi voor rekening komt van mede-humanisten uit het islamische Kulturbereich.

UPDATE 15 APRIL 2016:

In Elsevier schrijft Lennaert Lubberding (1988):

“Het is goed dat voetbalanalist Johan Derksen ballen toonde. Er is iets mis met de sociale cohesie bij Marokkaans-Nederlandse clubs.

Wie in Nederland voetbalt op laag amateurniveau speelt zo’n 26 wedstrijden per jaar – 13 uit, 13 thuis. Ondergetekende is er een van, nu voor het zesde seizoen in Amsterdam, daarvoor twaalf jaar bij een club op de Veluwe. Twee of drie wedstrijden per jaar slaan we liever over: ‘dat wordt trammelant’.

Niet eens zozeer sportief gezien, want verliezen is eerder regel dan uitzondering, maar plezier – lekker voetballen op zondagmiddag – is er niet bij. Intimideren, sissen, schelden, slaan. Helaas bestaan de tegenstanders tegen wie je om die reden liever niet speelt, negen van de tien keer hoofdzakelijk uit Marokkaanse Nederlanders.” [mijn blauwe vet]

Lubberding schrijft dat er onder de Marokkanen ook goeien zijn. Gelukkig maar: we mogen de goeien nóóit vergeten te noemen! Want ander denken de mensen dat je een generaliserende racistische fascist bent, die alléén maar slecht is. Want díé generalisatie mag dan weer wel!

Zie ook:

Johan Derksen: ‘Das weiß der Führer nicht!’
Johan Derksen is een viezerik met smetvrees
Spitsburgertje Johan Derksen zou eens moeten uitleggen wat-ie zo verkeerd vindt aan Geert Wilders
Kleinburger Johan Derksen moet zich tot voetbalgelul beperken
Jeroen Pauw, Marokkanen, islam, ”vluchtelingen” en laffe spitsburger Johan Derksen
Jeroen Pauw, Johan Derksen, Jan Slagter en Natasja van Weezel bevorderen de Jodenhaat

________________________