In het Angelsaksisch heten progressieven en linksen, zoals men weet, “liberals”, terwijl in Nederland een liberaal iemand is die een sigaar rookt in een Chesterfield-footui en as morst op zijn streepjespantalon. Iemand dus als Harm van Riel (1907 – 1980):

riel-harm-van

In de bovenstaande YouTube-klip vertaalt de term “regressive liberal” zich dus als “regressief links” of ook wel als een contradictio in terminis: regressief progressief. De toepassing van de term “regressief” op het linkse machtsconglomeraat zingt al een tijdje rond en net als de pracht-karakterisering “tolerisme” moet dat meer in gebruik komen, ook bij mij. En in het algemeen moeten de tegenstanders van regressief links meer gebruik maken van het etiketteer-wapen. Bijvoorbeeld door . . . . . juist!

De vijf kenmerken waaraan regressief links volgens bovenstaande klip herkend kan worden zijn:

Vijf: vijandigheid ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders.

Vier: racisme jegens de blanke heteroseksuele onderdrukker die zijn koloniale erfzonde slecht kan delgen door zelfopheffing middels massa-immigratie en bevoordeling van etnische minderheden en vrouwen.

Drie: regressief links argumenteert niet, maar doet aan morele zelfverheffing middels het etiketteren van de tegenstander.

Twee: regressieve linksen zijn dol op verbieden en verbannen van alles wat ze ook maar een beetje negatief “triggert” en wat ze negatief geëtiketteerd hebben. (Maar een totalitaire nazi-ideologie als de islam triggert ze dan weer niet!

Een: regressieve progressieven ontkennen de werkelijkheid, vooral de cultuur vernietigende gevolgen van de massa-immigratie en van de islam.

Ik heb slechts één bedenking bij deze vijf punten, namelijk aangaande de vrijheid van meningsuiting waarover ik wel eens meer heb geschreven: een –  tweedrieviervijfzeszevenachtnegentien. Ik ben namelijk ook zo iemand die zegt “ik ben voor de vrijheid van meningsuiting, máárrrr . . . . . . ” En dat “maar” slaat op de islam. Die nazi-ideologie zou ik in zijn geheel willen verbieden, alle verbale en materiële uitingen ervan. Want met deze ideologie, die een einde wil maken aan elke tolerantie in het Westen, zijn we in oorlog. En als we die barbaarse ideologie praktisch gezien niet (meer) zouden kunnen verbieden, vanwege de onoverzienbare gevolgen, dan zouden “wij” ons in elk geval ervan bewust moeten zijn dat we dat eigenlijk wél zóúden moeten doen. Dat betekent dat ook regressief links moet gaan inzien wat de ware aard van de islam is.

KOE IN DE WEI

Regressief Links:

“U zit hierboven een Zionistische slang en u moet verder uw kop houden, want u bent een kolonialistisch-racistische witte macho die het Geloof van de Vrede beledigt.”
________________

Advertenties