“Maar dat mag ik dus wél en ik zal het blijven doen ook: aanzetten tot haat tegen een onhervormbare massamoordenaars-ideologie die niet alleen Europa maar ook Amerika bedreigt en die, als de aanhangers slagen in hun opzet, het licht zal uitdoen in de hele wereld. Weg met de islam! Verbied die totalitaire, antihumane en antisemitische ideologie! Alle verbale en materiële uitingen ervan!”

Ik heb al eerder schuimbekkend gewezen op de perverse rotzakkerij waartoe Artikel 1 van onze grondwet gelegenheid geeft:

“De islam ís geen godsdienst ( . . .) maar een totalitaire, anti-humane, racistische slavenhalers- en massamoordenaars-ideologie, waarvan de symbolen mij dagelijks 500 keer in mijn smoel worden gewreven als ik in mijn wijk buiten durf te komen. Vrijheid? Vrijheid? ( . . .) Die vrijheid van godsdienst is overeengekomen toen alle levensovertuigingen in Nederland onder één dak zaten: die van de Joods-Christelijke traditie en dan kon je je weliswaar afvragen of al die levensovertuigingen óók allemaal gedefinieerd konden worden als vallend onder de Joods-Christelijk-Verlíchte traditie, maar zo agressief en anti-redelijk als de islam waren ze nooit.”

Postbus 51 is al een tijdje opgeheven en in 2014 fraai gedocumenteerd uitgeluid door Nanninga op GeenStijl. Maar dezer dagen wordt Artikel 1 met zijn ingebouwde idiotie weer heftig gepromoot door onze nep-linkse quasi-elite in het kader van de Europese zelfmoord door islamisering. Onze “Rijksoverheid” spreekt het domme kutvolk via de tilleviezie weer eens belerend toe met inzet van de bekende VARA-koppen die we elke dag in alle praatprogramma’s op tv zien verschijnen. Ziehier de uitgestreken gezichten in “Zet een streep door discriminatie: de making of”:

Zal ik het nog maar eens uitleggen? Er zit een essentiële weeffout in zowel de universele verklaring van de Rechten van de Mens alsook in de Amerikaanse Constitutie alsook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: namelijk het gelijkstellen van aangeboren eigenschappen (ras, geslacht) met een identiteit waarvoor het individu zelf kiest (geloof, politieke overtuiging). Het is ook vanwege die weefout dat Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen: ideologiekritiek op de islam kon met behulp van artikel 1 worden gecriminaliseerd. En dat is dus precies wat er in toenemende mate gebeurt, via dat idiote begrip nazismofobie islamofobie.

En de “Rijksoverheid” is op dit moment nog veel steviger op deze dwaalweg aan het doorstappen. De boven-ons-gestelden van de nep-linkse monopolie-cultuur hebben de gekte nog verder uitgewerkt op hun officiële voorlichtingspagina’s. Als beschermde identiteits-kategorieën zijn nu toegevoegd . . . . .  full-timer en part-timer. De meer uitgebreide rij bevat nu verder: ras, geslacht, seksuele geaardheid, transseksualiteit, politieke overtuiging, godsdienst of levensovertuiging, handicap of chronische ziekte, burgerlijke staat, leeftijd, nationaliteit. Ik vind het allemaal prachtig en helemaal getuigen van dat soort doorgeschoten gristenlijkheid dat ook zorgt dat we weerloos zijn tegen de islam. Maar er is bij de zelfverheffingsneuroten blijkbaar toch iets doorgedrongen van de kritiek op de beschermde status van “godsdienst”, want op dezelfde voorlichtingspagina staat:

Vrijheid van meningsuiting

Een journalist mag wel zijn mening geven over een religie, maar in een artikel niet aanzetten tot haat tegen mensen die een bepaald geloof aanhangen. Discriminatie staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting, die in artikel 7 van de Grondwet is vastgelegd. Deze vrijheid is niet onvoorwaardelijk. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting kan namelijk botsen met artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat iedereen recht heeft op een gelijke behandeling.

Maar dat mag ik dus wél en ik zal het blijven doen ook: aanzetten tot haat tegen een onhervormbare massamoordenaars-ideologie die niet alleen Europa maar ook Amerika bedreigt en die, als de aanhangers slagen in hun opzet, het licht zal uitdoen in de hele wereld. Weg met de islam! Verbied die totalitaire, antihumane en antisemitische ideologie ! Alle verbale en materiële uitingen ervan!

____________