DOCP INSPECTIETEAM.

Ik zie bij het ter perse gaan van dit stukje dat ook GeenStijl er via “Zentgraaff” een veel te lichtvoetige en badinerende tekst aan heeft gewijd. Aan docP en NIAD en BDS dus, kortom aan door links gefaciliteerde Jodenhaat in Nederland. Die studentikoze toon van “Zentgraaff” gaan we in het onderstaande vermijden. En ook de intens brave toon die Carel Brendel over NIDA aanslaat in een stuk van januari 2016 gaan we hier niet copiëren.

Je kunt natuurlijk de islam op zich al een nazistische kanker noemen die zich onder collaboratie van “links” aan het invreten is in de gehele Westerse maatschappij, maar als de islam zich verbindt met  “de kwestie Palestina” en dus met een extra giftige en stiekeme vorm van Jodenhaat, dan krijg je als samenleving iets onder de leden dat bijna per definitie terminaal is.

De cellen van het nazislamitische gezwel zijn in de Westerse wereld in waarschijnlijk tienduizenden clubs en clubjes uitgezaaid, bovengronds en ondergronds, door onze eigen overheden gesubsidieerd of financieel gesteund vanuit Saoedie-Arabië, of Qatar of Iran of n’importe welke prettige islamitisch dictatuur dan ook. Je zou een groot onderzoek willen opzetten dat voor geheel Europa in kaart brengt hoeveel islamiserende organisaties er aan het wroeten zijn in het weefsel van onze democratieën, maar . . . . . . een dergelijk grootschalig onderzoek zou dan gesubsidieerd moeten worden en dat gebeurt niet want in Nederland worden alleen linkse en islamofiele organisaties gesubsidieerd.

Een indicatie krijg je van een Amerikaans proces uit 2007 tegen de “Holy Land [!] Foundation” een Matroesjka-organisatie waar honderden islamitische poppetjes uitkwamen, dat wil zeggen: die “Foundation” was een façade voor honderden kleinere islamitische organisaties die aan islamitische terreur gelinkt konden worden.

Ik zelf heb wel eens in twee artikelen geprobeerd voor alléén Nederland alléén de quasi-christelijke rotzakkerij op het gebied van verkapte Jodenhaat bloot te leggen en daarvan word je al tureluurs. Twee van de grotere krypto-antisemitische en nep-christelijke organisaties die in mijn twee artikelen prominent figureren zijn “Kairos” en “Sabeel” en die hebben, blijkens een recent artikel, sinds januari 2016 de Jodenhaatkrachten gebundeld: “Kairos en Sabeel Nederland gaan samen en laten van zich horen”.

“De stichting Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland zijn twee christelijke organisaties die opkomen voor de rechten van Palestijnen. Zij zijn ingebed in internationale organisaties en hebben goede contacten met de Palestijnse samenleving. Sinds januari 2016 treden zij naar buiten als Kairos-Sabeel Nederland. De organisatie is een van de vele die ook is aangesloten bij docP.

En die bundeling van Sabeel en Kairos is weer tot steun van een op typisch-islamitisch brutaliserende wijze optredende sharia-politie met als specialisatie Israël-demonisering: docP. Deze uitzaaiing opereert (pun intended) binnen de BDS-acties tegen Israël. Zo stellen ze zichzelf voor:

“De stichting Diensten Onderzoek Centrum Palestina, docP, is in 2012 opgericht en zet zich in om de boycot, desinvestering en sancties (BDS) in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken. In 2009 startte het netwerk “Samenwerken voor Palestina” met de BDS campagne in Nederland. DocP is opgericht om het netwerk professioneel te ondersteunen.Hiertoe initieert docP zelf campagnes en ondersteunt zij organisaties en/of individuen die campagnes willen starten.”

DOCP LOGO

Natuurlijk hoort docP tot het grote linkse subsidienetwerk: “DocP is ANBI erkend, giften zijn aftrekbaar voor belasting”. Kijk eens aan: openlijk van regeringswege gesubsidieerde Jodenhaat.

Nog een celletje van de uitzaaiing: NIDA.

“NIDA een politieke beweging/partij met Rotterdams DNA en islamitische inspiratie, omdat we geloven in Rotterdam.”

Ga eens even bij de speerpunten en bij de 25 concrete ideeën kijken en lees hoe deze islamieten zich GroenLinksig profileren via leeg sociologisch-antropologisch-politicologisch geitenwollensokkengebral. Een paar titels van paragrafen:

Stop misbruik van de scheiding tussen kerk en staat
Gevoel voor cultuur en religie in de zorg
Ervaren en betrokken wijkagenten met feeling voor de wijk
Cultureel en religieus sensitief werken in jeugdzorg

Deze islamieten willen voor  “zingeving en spiritualiteit ook een plek in de publieke sfeer, publieke voorzieningen en het openbaar bestuur”.

En die verrijkende spiritualiteit geeft NIDA vorm door met docP de Jodenhaat te stimuleren en mee te werken aan de de BDS-acties in supermarkten. Er wordt in de regio Rotterdam veel welwillend verslag gedaan van deze openlijke manifestatie van Jodenhaat.

Kijk: inhoudelijk ga ik niet meer in op de lieglasterlijke vuiligheid over Israël die door dit conglomeraat van nep-links en nazislam wordt verspreid. Dat is zinloos: linksen en moslims zijn feiten- en argumenten-resistent. Wie iets reëels wil weten over Israël en zijn geschiedenis: “Werk in uitvoering: een korte geschiedenis van Israël

DOCP INSPECTIETEAM met geitenwollen sokken

Kijk eens: er zijn natuurlijk ook geitenwollen sandalentypes actief in de Jodenhaat. Deze foto staat in Elsevier dat ook over de boycot schrijft.

UPDATE 28-5-2016: zie ook: “Nourdin el Ouali, NIDA, DOCP en de leugen-boycot van Israël

150 PALESTIJNSE FABELS

________________

 

Advertenties