FEYNMAN PORTRET

Ik weet niet wie “Feynman” van GeenStijl is. Het is een pseudo. Het portretje dat erbij staat lijkt erg op dat van Richard Feynman van wie we kunnen lezen: “Richard Feynman was one of the greatest problem solvers of the 20th century and loved being puzzled and solving puzzles, a quality that made him a legendary physicist”. Waarschijnlijk is de “Feynman” van Geen Stijl ook zo’n geniale bêta en dus heb je kans dat we met een idiot savant  te maken hebben. Zo gauw wis-en-natuurkundigen zich met politieke en morele problemen gaan bemoeien, blijken het vaak professoren Sickbock te zijn.

Toch heb ik tot nu toe altijd prima betogen van “Feynman” gelezen die bol staan van de feiten. Zijn stukken hebben dan ook steeds als adagium-motto-titel “Feynman en/of Feiten” waarna de sub-titel met het onderwerp volgt. De laatste keer bijvoorbeeld “Feynman en/of Feiten – NOS beledigt Erdogan”. Op zich weer een prima tekst.

In dat Erdogan-stuk praat hij bij mijn weten voor het eerst over Israël en wat-ie zegt getuigt op het eerste gezicht van dezelfde nare bevooroordeelde onwetendheid van de gemiddelde boerelul die zich voor zijn Israëlkennis baseert op de antisemiet Monique van Hoogstraten van het NON-journaal.

Maar  . . . . . . . het punt is dat Feynman niet onwetend kán zijn! Menselijkerwijs gesproken dan. Iemand die in zo’n grote geleerde zijn voorbeeld ziet en zich dermate op de hoogte stelt ván en zich bezig houdt mét de Grote Issues In De Wereld kan niet zó ongeïnformeerd en dom zwatelen over Israël als “Feynman” doet. Hij móét beter weten. Iemand met zo’n grote belangstelling voor het wereldgebeuren móét zich bewust zijn van de via “de kwestie Israël” door de islam en nep-links aangeblazen wereldwijde Jodenhaat. Als dat bijna onmogelijke toch zo mocht zijn, als hij dus echt niet beter weet op juist dit ene kosmisch belangrijke punt, dus op het punt van Israël-Joden-Palmaffia’s-islam, dan is dat op zichzelf al tekenend. Dan lijdt “Feynman” onbewúst aan antisemitisme. Dan is er een hoger Jodenhaat-mechanisme aan het werk, een geestelijk virus, dat hem onwetend heeft gehouden van zijn eigen onwetendheid. Natuurlijk kan het ook het werk van Satan zijn. Hoe dan ook hebben we in “Feynman” dus een onversneden antisemiet, een die het zich bewust is of een die de ziekte zonder het te beseffen in de kop heeft.

Ik citeer de extreem domme klont tekst over Israël van “Feynman” in zijn Erdogan-verhaal:

“Kijken we naar de Zesdaagse Oorlog uit 1967 zien we dat Israël zes groepen Arabieren om zich heen had. Vanuit Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte een regeringsleger. Vanuit die vier wordt Israël niet meer beschoten. Arabieren in Israël met stemrecht veroorzaken nauwelijks problemen. Alleen vanuit de bezette gebieden wordt nog oorlog gevoerd. Alleen zij ontvangen collectieve straffen.

Huizen of steden slopen of volkeren verdrijven is een politiek die helemaal niet werkt. Een onderdrukte bevolking zal bij voldoende overheidsgeweld alleen maar meer “terroristen” baren. Daar is Israël na zeventig jaar bezette gebieden nog steeds niet achter, terwijl het met vijf andere groepen Arabieren met hetzelfde bloed inmiddels wel een vredige status quo heeft.”

Dit is zó dom dat het welhaast analyse tart. De islamitische Jodenhaters in Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte schieten dus niet meer op Israël omdat Israël helemaal niks bezet heeft in die landen. Hier staat dus: de Israël- en Jodenhaat in de Arabisch-islamitische wereld komt uitsluitend door die 3% van Samaria-Judea (“de Westbank”) waarop  Israël “nederzettingen” bouwt.

Ik zou nu het liefst gewoon besluiten dat dit zulk totaal idioot gezwatel is dat je er niet op in moet gaan. Maar toch even héél kort. Libanon en Syrië zijn deel van dezelfde chaos die ISIS te weeg heeft gebracht. Anders gezegd Hezbollah-Nasrallah in Libanon en Assad in Syrië hebben even geen gelegenheid voor agressie tegen Israël. Ze houden elkaar op dit moment bezig, maar ze hebben alle drie – Nasrallah, Assad en ISIS – het vernietigen van Israël als hoogste prioriteit. Jordanië wordt van agressie alleen weerhouden omdat de koning te bang is dat zijn eigen Palmaffia’s hem van de troon zullen stoten om ze te helpen tegen Israël. In Egypte geldt iets dergelijks: de generaals in Egypte onder leiding van Sisi hebben in 2012-2013 Morsi en zijn Moslimbroeders er ternauwernood onder gehouden, maar als pedagoog Morsi de kans had gekregen dan was-ie echt wel opgemarcheerd naar Jeruzalem om genocide te plegen op de “bloedzuigers, deze agressors tegen Palestijnen, deze oorlogshitsers, deze afstammelingen van apen en varkens”.

De Palmaffia’s hebben vanaf 1936 (Peel Plan) tientallen kansen gehad op een eigen staat, die ze nooit gepakt hebben omdat ze geen eigen staat willen, maar Israël willen vernietigen. Toch is het volgens “Feynman” Israël dat nog steeds niks geleerd heeft. Nee, Feynman, Israël begint zo langzamerhand te leren dat de Palmaffia’s dus écht geen vrede willen en dat er niks anders opzit dan de Israeli Solution van Caroline Glick. De window of opportunity voor een twee-staten-oplossing is inderdaad gesloten geraakt: als Israël Samaria-Judea prijs geeft dan is binnen de kortste keren Abbas vervangen door een combinatie van Hamas en ISIS en wordt “de Westbank” eenzelfde lanceer-inrichting voor raketten als Gaza nu al is.

Je bent toch gek op feiten, “Feynman”? Je kunt ze vinden in een opstel op mijn site onder de titel “Een korte geschiedenis van Israël”, maar ook nóg bondiger in een stuk dat ik afgelopen vrijdag publiceerde contra de BDS-nazi’s en wel onder het kopje “Er is geen sprake van een bezetting door Israël”.

Er is van nog iets anders géén sprake. “Feynman heeft het over “huizen of steden slopen of volkeren verdrijven” als over een “politiek” van Israël. Dat is, in de context van de grootschalige terreur van Erdogan tegen de Koerden, hele erge grote leugenlasterlijke smeerlapperij. Want Erdogan verwoest hele steden met de mensen er nog in tijdens zijn etnische zuiveringen, terwijl Israël in Samaria-Judea alleen maar huizen van terroristen neer-bulldozert waarin zich niemand meer bevindt. Het is een maatregel die al vele “Palestijnse” ouders ertoe gebracht heeft te voorkomen dat hun kroost overging tot terreurdaden. En er zijn ook in 1948 door de Israëli’s geen “volkeren verdreven”. De insteek van de Joden in 1948 was om de Arabieren te laten blijven waar ze waren. De oproep om te vertrekken kwam van de Arabische legerleiders zelf, die graag een vrij schootsveld hadden met alléén maar Joden erin zodat ze hun voorgenomen genocide konden uitvoeren zonder risico moslimbroeders en – zusters te raken. Efraim Karsh verhaalt in zijn “Palestine Betrayed” over de slag om Lydda, die door de halve gare landverrader Ari Shavit een paar jaar geleden nog eens gebruikt is om Israël zwart te maken en zichzelf op een moreel krukje te positioneren. Efraim Karsh:

“Dit was het eerste en inderdaad het enige geval in de oorlog waarin een substantiële stedelijke bevolking werd verdreven door Israëlische strijdkrachten. In feite ontstond de exodus door een reeks van onvoorziene gebeurtenissen op de grond en was [de uittocht] op geen enkele manier voorzien in de militaire plannen voor het innemen van de stad ( . . .). Het was pas toen de bezettende [Joodse] strijdkrachten in Lydda op hardnekkiger verzet stuitten dan verwacht dat zij besloten om het vertrek te ‘bevorderen’ van de bevolking naar door Arabieren gecontroleerde gebieden, een paar mijl oostelijker, om geen bewapende basis te laten bestaan in de rug van de Israëlische opmars en om de hoofdwegen te verstoppen teneinde een tegenaanval te voorkomen van het Arabische Legioen.” [mijn vetblauwe cursivering]

De GeenStijl-club moet zich zo langzamerhand eens gaan bezinnen. Eerst heb ik die snotneus en reactionair Matthijs van den Beukel (“Johnny Quid”) een aantal keren aan zijn oren moeten trekken inzake zijn anti-semitisme-schuine-streep-psychische-problemen-met-zijn-Jezus-freak-verleden. En toen was er Bart Nijman (“Van Rossem”) op wie ik buiten mezelf raakte vanwege zijn deftige morele gelijkstelling van Hamas en de regering van Israël. Afgelopen donderdag deed “Zentgraaff” hetzelfde, maar die koos in plaats van voor een deftige voor een studentikoze toon. En nu deze debiele en antisemitische paragrafen van “Feynman”. Hou eens op, stelletje gekken! Ga je godverdomme schamen!

Update: “Fubar” wijst mij erop dat ook meisje Ebru Umar  die het redelijk hoog in de bol heeft (vanaf 1:12), maar niet zo goed is in wederkerende werkwoorden, op GeenStijl Israël en de Palmaffia’s op gelijke morele hoogte stelde. Umar schreef:

“Een ding weet ik wel: het conflict tussen Israëli en Palestijnen interesseert me niet. Het is niet mijn conflict. Maar het is wél een conflict dat nooit maar dan ook nooit zal ophouden. Je kunt voor de bühne en je gutmenschgevoel nog een middagje partij gaan kiezen maar de waarheid is dat er maar één oplossing is: hek eromheen en afzinken. Zowel Israël als Palestina. En neem dan meteen al die andere brandhaarden mee. Boos worden en uitleggen dat die huisturk dit weer te snel heeft opgeschreven . . . ( . . .) Het zijn net mensen, die Palestijnen/ Joden (doorstrepen wat van toepassing is).”

Ik was het zelf vergeten, maar ik heb aan bovenstaande domheid van Ebru al op 7 juli 2014 aandacht gegeven onder de titel “Ebru Umar kwaakt zich namens GeenStijl door de domme kutten-barrière”.

Richard Kemp vertelt in onderstaande recente video, die ik zojuist ontdek na het schrijven van dit stuk, dat er twee grote waarheden zijn die je moet kennen als je het “Israël-Palestina-conflict” wilt begrijpen:

1) The Palestinian leadership do not want their own state in Samaria-Judea or Gaza, they just want to destroy Israel

2) We are witnessing the greatest smear-campaign in the history of the world

Van die “smear-campaign” maakt GeenStijls “Feynman” dus deel uit.

150 PALESTIJNSE FABELS

_____________________