MARCOUCH SJOERDSMA MOTIE

Bij het openen van de mailbox deze morgen een mededeling van Joost Niemöller: “Beklemmend! PvdA en D66 willen islam wettelijk beschermen tegen Nederlanders” Dat is niks teveel gezegd, eerder te weinig. “Marcouch (PvdA) en Sjoerdsma (D66) hebben een motie ingediend waarin gevraagd wordt om poen en plannen zodat de regering  “de vrijheid van godsdienst” kan gaan ondersteunen, beschermen en verdedigen. Maar de bedoeling is natuurlijk wéér om een uitzonderingspositie voor de islam te scheppen. In de woorden van de motie:

“( . . .) overwegende dat onderrapportage van moslimdiscriminatie ook elders een bekend fenomeen is; van mening dat bescherming van de vrijheid van godsdienst door de overheid ondersteund dient te worden; verzoekt de regering, voor de aanstaande begrotingsbehandelingen met voorstellen te komen om de vrijheid van godsdienst te beschermen, te verdedigen en uit te dragen, en gaat over tot de orde van de dag.”

De heren Marcouch en Sjoerdsma zijn geïnspireerd door een “wetenschappelijk” rapport waarin gemeld wordt dat er veel meer moslimdiscriminatie is dan een mens zo op het eerste gezicht zou zeggen: “onderrapportage” is het toverwoord dat een beeld moet creëren van vervolgde moslims die angstig en schuw langs de gevels schuivend door de Nederlandse straten gaan.

Dat “wetenschappelijk” rapport is opgesteld door een van de duizenden islam-infiltratiecellen die zich als een kanker overal aan in het invreten zijn in de Westerse cultuur. Deze islam-infiltratiecel heet “SPIOR”:  Stichting Platform Islamitische Organisatie Rijnmond en is dus ook alweer zo’n matroesjka-pop waarin weer andere islam-poppetjes zitten.

SJOERDSMA SJOERD

Sjoerd Sjoerdsma, ideale schoonzoon, jonge manager, goeie bril, edel gelaat, vervuld van redelijkheid en dús islamofiel

Ik gebruik het woord “kanker” hier omdat ik de islam beschouw als een terminale geestesziekte waaraan elke beschaving ten slotte kapot gaat als er niet op tijd ingegrepen wordt.

Degenen die dat ingrijpen willen voorkomen, dus zij die willen dat de kanker van de islam zich ongehinderd verspreidt, hebben op typisch Orwelliaanse manier de zaak geperverteerd door te stellen dat nu juist het verzet tegen deze nazistische kanker op een “fobie” berust, dus op een geestesziekte, Degenen die dit totalitaire antihumanisme bevechten, worden door hen weggezet als “islamofoben”.

En inderdaad: het rapport van “SPIOR” heet “Islamofobie in zicht

Trouw meldt dat het rapport echt uitsluitend gaat om daden van agressie gericht tegen moslims, dus tegen de dragers en uitdragers van deze nazi-ideologie:

“Antidiscriminatiebureau’s en politie wachten af tot mensen zelf op hen afstappen. Maar dat doen ze dus lang niet altijd: melders bij Spior waren niet naar de instanties gegaan.  ( . . .) Spior pakte het anders aan. De koepel ging zelf naar de mensen toe, organiseerde voorlichtingsavonden, hield een enquête en riep de achterban op om discriminatie te melden. Dat mocht niet anoniem. Ook moest het om discriminatie met een expliciete verwijzing naar de islam gaan; beledigingen, bedreigingen of geweld vanwege iemands Turkse of Marokkaanse afkomst telden niet. Vage incidenten werden ook niet meegerekend. “

Vlak na de aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs had een vriend van me zich niet kunnen inhouden in de wacht-rij bij een pizza-restaurant in Amsterdam. Hij had zich tot de hoofddoek achter hem gewend en gevraagd: “Vind je dat nog steeds normaal, na Parijs, die doek op je kop?” Zou zo’n incident de statistieken van SPIOR gehaald hebben?

Toen die vriend het mij vertelde, was mijn reactie: dat kan je niet maken. Maar naderhand dacht ik: is dat eigenlijk wel zo? Waarom mag mij dan wel honderden keren per dag op straat en in de verdere openbare ruimte een symbool in mijn smoel worden gewreven dat ik zie als een veelgelaagd nazi-symbool? Namelijk van een oorlogszuchtige roofmoordenaars- en slavenhalers-ideologie die racistisch is ten opzichte van vrouwen, Joden, homo’s en ongelovigen? Namelijk van een racistische ideologie die álles perverteert en dus ook klaagt dat het nu juist de moslims  zijn die “racistisch” bejegend worden? Namelijk van een ideologie die mijn maatschappij vergiftigd heeft met misdaad en wantrouwen en gedram & gezeik? Namelijk van een ideologie welks dragers de maatschappij al decennia-lang jaarlijks miljarden kosten, die de Nederlandse verzorgingsstaat ondermijnd hebben, die zorgen dat onze kinderen geen woning meer kunnen krijgen en onze bejaarden geen verzorging?

Joost Niemöller maakt tot de kern van zijn betoog deze drie-traps-stelling:

1) grensoverschrijdend gedrag –  korte rokjes voor hoer uitschelden én hoofddoekbelediging –  moet in alle gevallen aangepakt moet worden

2)  grensoverschrijdend gedrag van moslims is waarschijnlijk in de praktijk erger dan dat van niet-moslims

3) Grensoverschrijdend gedrag van niet-moslims moet niet misbruikt worden om de islam als zodanig speciale bescherming te geven

Dat laatste is inderdaad de bedoeling van deze motie-indieners. En de voornaamste reden is volgens Joost omdat  de islam een ideologie is “die ( . . .) helemaal niet in Nederland hoort te zijn, omdat de normen en waarden van de moslimideologie niet overeenkomen met de normen en waarden in dit land ( . . .).”

Brááf  en toch ook nog bravó, Joost! Maar ik zou die ideologie die al 1400 jaar elk wezenskenmerk met het nazisme deelt, het historische nazisme heeft geholpen, in zich heeft opgenomen  en in de hele wereld nog steeds nazi-terreur verspreidt, toch ietsje pittiger willen benoemen.

UPDATE 21 juni 2016:

Ik wist eigenlijk niks van die Sjoersma, maar ik stuit vandaag op een stuk van april 2016 van  Koby Zicher op OpinieZ en ik leerde een paar dingen over deze typische D66-er:

“De ontwerper van dit dwangbevel is de politieke lichtgewicht Sjoerd Sjoerdsma – aanbidder van EU-commissaris voor Buitenlandse Zaken Mogherini – die in 2014 op een heidag van zijn partij opriep tot een harder beleid ten aanzien van Israël met als doel de tweestatenoplossing er door te drukken. Sjoerd was ooit Nederlands vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit. Hij deed daar wat elke vertegenwoordiger tot dusver gedaan heeft, namelijk de Nederlandse subsidiepoet verdelen onder de grootste tegenstanders van de staat Israël.

Sjoerdsma was werkzaam op de West-Bank, maar woonde veilig in Jeruzalem, want hij was bang voor de Palestijnen. Dit soort ambtenaren heeft de gewoonte Israël met een verheven vingertje de les te lezen. Sjoerd heeft buiten de overheid en de politiek nog nooit voor een werkgever gewerkt. Hij weet wel precies hoe je de Palestijnse aanslagen moet voorkomen: je geeft het echte slachtoffer gewoon de schuld en de dader een zak met geld.

( . . .)

Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat Sjoerd zal gaan ijveren voor de erkenning van een Palestijnse staat. Een staat aangevoerd door terroristen en moordenaars. Een staat die per capita de meeste ontwikkelingsgelden krijgt. Een staat waarin iedereen bij geboorte de vluchtelingenstatus krijgt – inclusief hun nazaten – ongeacht verblijfplaats. Een staat die haar eigen burgers als raketschild opstelt. Een staat die compleet Judenrein is. Een staat waar straten naar moordenaars worden vernoemd. Een staat die prominent in haar handvest heeft staan dat Israël en Joden uitgeroeid moeten worden.”

Dit is een plaatje van een ondedrukte moslima dat SPIOR aan het rapport "islamofobie" meegeeft

Dit is een plaatje van een onderdrukte en geterroriseerde moslima dat SPIOR aan het rapport “islamofobie” meegeeft. Wat opvalt is het knappe, edele gezicht en de trotse maar geenszins agressieve houding. Wat moet die islam dan toch eigenlijk een mooie godsdienst zijn! En wat zijn wij, lelijke en lompe Hollanders, toch racistische Untermenschen!

____________

Advertenties