Wolfgang Schäuble

Wolfgang Schäuble

Die zin in de kop betekent: uitroeiing van het degenererende Duitse volk. Maar dat had u al begrepen en ook dat die zin parodistisch Hitleriaans is. Maar grappig is het allemaal niet. Er zit echte, diepe krankzinnigheid in de koppen van de quasi-elites in heel West-Europa. Ik noem een Federica Mogherini, de ongekozen “buitenland-commissaris” van de ons opgelegde EU, die verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid van de EU en die openlijk heeft gezegd dat de politieke islam een plaats verdient in Europa. Dat wijf is levensgevaarlijk. Ik herinner aan recente uitspraken van paus Franciscus, die vond dat Jezus qua oorlogsexpansiviteit best wel te vergelijken is met slavenhalende roofmoordenaar Mohammed en dat er meer moslims naar Europa moeten komen om hier de vrouwen te bevruchten. Gewoon óók een klinisch krankzinnige dus. Ik citeer Stefanie von Berg van de Groenen die in de Duitse Bondsdag in 2015 dit stond te oreren:

“Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft wird sich ändern, unsere Stadt wird sich radikal verändern. Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt. ( . . .) Und ich sage Ihnen ganz deutlich, gerade hier in Richtung rechts: Das ist gut so.”

Einde Duitse volk en dat is goed zo, zegt ze dus. En dan Gregor Gysi. Ik ben bang van die kop van ‘m. Die dikke smalende lippen, dat vele vlees aan die kanis, die cynische spot in die ogen achter die Himmler-bril. En groot geworden in de DDR bij de Stasi. Die moet je eens openlijk horen praten over de moderne Duitsers als nazi’s die zich vooral niet moeten voortplanten en dat er vooral nog veel meer asielzoekers moeten komen ter bevordering van de “diversiteit”.

In dit licht moet je een belangrijke signalering zien door Joost Niemöller van een interview met Wolfgang Schäuble in “Die Zeit”. Ik citeer begin en einde van het stuk van Niemöller. De rest moet u zelf op de Nieuwe Realist gaan lezen:

Minister van Financien Wolfgang Schäuble is de machtigste man van Duitsland en van Europa. Hij heeft alleen maar de machtigste persoon van Duitsland en Europa boven zich, Merkel. Vandaag verscheen een groot interview met hem in het links-liberale weekblad Die Zeit. (Te vergelijken met NRC Handelsblad.) Schäuble was op zijn gemak. Hij sprak drie uur ‘open’ met geestverwanten.

Het werd een verbijsterend interview. Ik zou zeggen: Een historisch interview. Nooit was het zo duidelijk waar we aan toe zijn met deze bestuurselite.

( . . .)

“Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”

Inteelt. Diversiteit. Demografische, biologische termen.

Die termen zijn niet zomaar gekozen. Een van de architecten achter het binnenhalen van meer dan een miljoen moslims naar Duitsland binnen een jaar heeft de verdwijning van het Duitse volk op het oog. Duitsers moet zich niet meer onder elkaar voortplanten. Dat is inteelt. Er is nieuw, vers moslimbloed nodig. Waar Schauble mee bezig is, is een ontzagwekkend eugenetisch programma om het omgekeerde te bereiken wat Hitler wilde bereiken: De vernietiging van het Duitse ras.

De eugenetica is geen taboe in Duitsland. Zolang het maar tot zelfvernietiging leidt.

En verder moet er heel veel geld naar Noord-Afrika, (“Afrika zal ons probleem zijn.”) verklaart Schäuble zich nog eens horig aan de VS, moet de ondersteuning van de Europese boeren worden opgeheven en moeten de overgebleven Duitsers door aanhoudende immigratie en ‘diversiteit’ geciviliseerd worden. Eronder geschoffeld dus.

De machtigste man van Europa legt al zijn eugenetische kaarten op tafel en hij blijft gewoon de machtigste man van Europa. Dat is het gruwelijke heden waar wij nog net in leven.

Het is nu gewoon openlijk gezegd. Dit is het plan.

U kunt nooit meer zeggen: Ich habe es nicht gewust.

[het blauwe is van mij]

UPDATE: Schäuble heeft nog een krankzinnigheid begaan, namelijk de Engelsen dreigend toegesproken om ze van een Brexit af te houden. Een Duitser die de Engelsen dreigt . . . . . . . . óók bij Joost Niemöller.

______________

Advertenties