Obama begroet de bloedbevlekte heerser van hellehol Saoedi-Arabië

Obama begroet de bloedbevlekte heerser van hellehol Saoedi-Arabië

Obama heeft vanaf het begin de islam, de oudste manifestatie van een nazi-mentaliteit ter wereld, uitbundig geprezen en de weigering om de islam in verband te brengen met terrorisme tot zijn officiële politiek gemaakt. Wie van die weigering een sterk staaltje wil zien, moet gaan naar een volstrekt verbijsterende video uit 2011 waarin senator Dan Lungren tijdens de zitting van een officiële Amerikaanse senaats-commissie een hoge Obama-ambtenaar, Paul Stockton geheten, tracht te bewegen toe te geven dat Amerika in oorlog is met “islamitisch extremisme”. Deze Stockton weigert volhardend het i-woord in de mond te nemen.

Naar aanleiding van “Orlando” is Obama nog eens ingegaan op zijn weigering de islam te benoemen als de vijand. Robert Spencer wijdt er een artikel aan, maar terwijl ik Spencer toch zie als een van de Einsteins van de islamologie, ben ik deze keer niet tevreden met zijn analyse.

Op het einde van de hierboven via YouTube gelinkte persconferentie, zegt Obama:

 “Groepen als ISIS en Al Qaeda willen deze oorlog maken tot een oorlog tussen de islam en Amerika. Dan wel tussen de islam en het Westen. Zij willen claimen dat zij de ware leiders zijn van meer dan een miljard moslims over de hele wereld die hun krankzinnige ideeën verwerpen. Zij willen dat wij hen legitimeren. Door te impliceren dat zij spreken voor de islam. Dat is hun propaganda. Dat is hoe zij volgelingen werven. En als wij in de val trappen om alle moslims te verven met de brede kwast en impliceren dat wij in oorlog zijn met een gehele religie dan doen we het terroristische werk in hun plaats.”

Om te beginnen “maken” ISIS en Al Qaeda de oorlog niet tussen de islam en alle ongelovigen overal ter wereld. Die hoeft niet “gemaakt”, niet tot aanzijn gebracht te worden, want die is al 1400 jaar lang verklaard en wordt al 1400 jaar lang gevoerd vanuit de islam. Er ligt een fundamentele en onveranderbare opdracht van Allah en Mohammed jihad te voeren tegen alle ongelovigen. De “extremisten” hebben niet de béste papieren in de islam, maar ze hebben de énige. Het zijn dus niet “krankzinnige ideeën”, maar de onveranderbare kern-ideeën van de islam. Naar schatting leven er 2 miljard moslims wereldwijd, maar als we dat aantal nu voorzichtig op 1,5 miljard stellen en er zouden slechts 5% jihadisten zijn, dan betekent dat 75 miljoen jihadisten. Hoeveel van die overige 95% is bereid óók jihadist te worden als de omstandigheden daarvoor nog gunstiger worden? In de geschiedenis zijn dit soort extremistische minderheden er altijd in geslaagd de macht te grijpen: Jacobijnen, Bolsjewiki, Maoïsten, Nazi’s, Fascisten, de Japanse extremisten van de jaren 1930, de Pol Potisten, enzovoort. Het extra verontrustende in de islam is, nogmaals, dat deze “minderheden”  al 1400 jaar het laatste woord hebben én  . . . . . . . zich baseren op de enig mogelijke “interpretatie” van de islam!

En dan is er nog de Londense-taxi-chauffeur-vraag. Bij Londens taxi-chauffeurs is vastgesteld dat een paar jaar van Londense straatnamen uit het hoofd leren fysiologische veranderingen in het brein veroorzaakten. Wat gevolgen heeft dan een leven lang willoos koranstampen op een brein? En op de individuen in een “cultuur” die dat al 1400 jaar doet? Dat zijn 70 generaties en kan dat dan genetische gevolgen hebben? Heb je op den duur dan niet alleen een onhervormbaar geloof, maar ook onhervormbare individuen?

Overigens maakt het in wezen niet uit als de islam “eigenlijk” een “geloof van vrede” zou wezen: er blijken in de hele geschiedenis van de islam genoeg islam-verkeerd-begrijpers te zijn om voortdurende bloedbaden áán te richten en permanente sharia-theokratieën ín te richten.

En als een toegeven door ”ons” dat ISIS en Al Qaeda de ware islam vertegenwoordigen, dat zij inderdaad “spreken voor de islam”,  tot gevolg zou hebben dat hun “propaganda” succesvoller zou worden bij moslims, wat zou dat dan zeggen over de mentaliteit van die moslims?  Misschien dat het eeuwig gekrenkte en bloeddorstige irrationalisten en rancunisten zijn?

In het begin van bovenstaande weergave van de persconferentie van Obama vraagt hij wat het voordeel zou zijn als, zoals islamcritici eisen, voortaan door de regering Obama gesproken zou worden van “radicale islam” en niet van “terroristen” en “ISIS” en “Al Qaeda”.  Obama vraagt of zo’n herdefinitie ISIS minder moorddadig zou maken? Of het meer bondgenoten zou opleveren? Of er een militaire strategie is die hierbij zou passen? En hij besluit: “Een dreiging een andere naam geven doet de dreiging niet verdwijnen.”

Om te beginnen doet een dreiging benoemen met een verhullende naam die dreiging net zo min verdwijnen en ISIS wordt er ook niet minder of meer genocidaal van. Als die verhulling een geloof stimuleert in “Arabische Lentes” en “verrijking” door moslim-immigratie dan is dat zeer schadelijk en wat betreft Europa misschien cultureel-terminaal. En er is zeker een militaire strategie die past bij een realistische definitie van de vijand als “de islam” – (niet eens “radicále islam”, want de islam is inherent radicaal) –  namelijk een strategie van militaire en politieke “containment”, zoals die na 1947 tot 1989 is gevoerd ten opzichte van de Sovjet-Unie. Daar hoort dan wel een onvoorwaardelijke steun aan Israël bij, geen diepe buigingen voor bloedbevlekte sheiks van islamitische helleholen, geen speeches over de diepe humaniteit en culturele verdiensten van de islam, geen aanzitten bij Iftar-maaltijden, wél een stop op islamitische immigratie en wél een verbod op met Arabisch oliegeld gefinancierde krypto-terroristische islamitische organisaties. En wat mij betreft een verbod op de islam, dat wil zeggen op elke verbale en materiële uiting ervan in de publieke ruimte. Kortom, het omgekeerde van wat er sinds de jaren 1970 en met name sinds “de oliecrisis” gaande is: de politiek waarin in ruil voor olie Israël wordt verraden en de illusie van inpasbaarheid van de islam in een leefbare wereld in stand wordt gehouden.

En welke bondgenoten zou zo’n herdefinitie opleveren? Alle realistische mensen van goede wil in de hele wereld die nu alle energie moeten besteden aan het neerhalen van de leugenfaçades van een quasi-elite. Misschien zijn bij die mensen van goede wil over zo’n duizend jaar ook wel genoeg moslims in islamitische landen die inzien dat er maar één weg is om de islam te hervormen: zelf ex-moslim worden en dat onhervormbare anti-humanisme op de vuilnisbelt van de geschiedenis flikkeren. Maar op dat laatste zou ik niet rekenen, want de laatste 1400 jaar is het antwoord op crisis en ellende in moslimlanden altijd geweest: méér en strengere islam!

_________________

Advertenties