EU-IMMIGRATIE-DOCUMENT 2008

Joost Niemöller heeft een officieel EU-document uit 2008 opgedoken waarin de huidige massa-immigratie als staand beleid wordt voorgeschreven aan de lidstaten. Er is alleen één plichtmatig klinkende alinea in het document dat zegt dat het vooral legale immigratie moet betreffen en dat, om die legale immigratie geloofwaardig te houden voor de bevolking, de illegale grensoverschrijding moet worden tegengegaan. Hoe serieus de EU dat laatste meent, is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Europa moet dus kapot.

Niemöller concludeert dan ook:

“De ondergangs-chaos die ons nu overkomt, is ( . . .) precies wat de EU al jarenlang voor ogen heeft; de welbewuste vernietiging van Europa.”

“De EU is het kwaad dat Europa vermorzelt. Dat u vermorzelt. Dat de toekomst van onze kinderen vermorzelt.”

Ik zou willen toevoegen dat toch vooral de ongecontroleerde immigratie van onintegreerbare MOSLIMS katastrofaal is.  In de verslaggeving van het Europees kampioenschap voetbal op de televisie is er geen enkele verwondering om de totale militarisering in de straten van de speelsteden. Trouwens ook in niet-speelsteden:

“Bij veertig doorzoekingen in 16 gemeenten in België zijn vannacht in totaal twaalf mensen opgepakt. Justitie beschikte over informatie die volgens een eigen persbericht “onmiddellijke tussenkomst” noodzakelijk maakte.”

Als er tijdens het kampioenschap een gelukte aanslag zou plaats vinden ergens in Europa, dan zouden de mainstream-media dat gewoon als een fact of life  accepteren. Als ze al niet de bevorderaars van de ondergang zijn, dan toch gewoon de plichtmatige notulisten.

Maar lees vooral het stuk van Niemöller op “De Nieuwe Realist” >>>

_____________

Advertenties