Broekeman Asscher brengt probleemloos twee culturen bij elkaar

Broekeman Asscher brengt probleemloos twee culturen bij elkaar

Moderne NSB-ers

OpinieZ (Opinie-Zion) gaf bij toetsenborde van Ernst Lissauer als zijn mening dat Lodewijk Asscher een held is omdat hij tegen de NSB-burokratie in heeft gehandeld toen hij die stokoude overlevers van de Nazi-kampen in Samaria-Judea hun volledige uitkering liet behouden. Die NSB-burokratie argumenteert dat die Holocaustoverlevers wonen in Samaria-Judea, dat Nederland dat gebied niet erkent als behorend tot Israël en dat die oude Joden dus gekort moeten worden op hun uitkeringen. Over het artikel in NSB-Handelsblad dat ‘t hetzetje op gang bracht heb ik geschreven onder de titel  “Twee frisse jonge antisemietjes: Derk Stokmans (NRC) en Leonie van Nierop (NRC)

Lissauer trekt dus een parallel met de NSB-ambtenaren tijdens de bezetting van 1940-45 die zich ook nauwkeurig aan de Nazi-wet hielden en geen Jood lieten ontsnappen. Die parallel klopt wel, maar verdient uitwerking.

Die Nazi-wetten in Nederland waren natuurlijk moreel verwerpelijk en formeel ongeldig, want ingevoerd na een overvals-aanvalsoorlog door de Nazi’s. Iets dergelijks, maar sterker, geldt voor de “wetten” die door de Verenigd Nazi’s (VN) zijn opgesteld voor Samaria-Judea. Dat zijn om te beginnen geen wetten – de Verenigde Nazi’s produceren géén internationaal recht – maar meningen van een moreel totaal verrot systeem dat gekaapt is door de OIC, de Organisatie van de Islamitische Coöperatie. In de parallel moet voorts benadrukt worden dat de Duitse Nazi’s Nederland maar één keer aanvielen terwijl de Arabische Nazi’s Israël drie keer aanvielen, in 1948, 1967 en 1973.

Er is geen bezetting: dat is de essentie

Lissauer stipt de vermeendheid van die “bezeting” van Samaria-Judea wel aan, maar op een casual manier, alsof het een bijkomend feitje is:

“Er zit dan nog wel een valse, ingeburgerde aanname in over de term ‘bezet’, maar iedereen begrijpt dat het over de Jordaanse Westoever gaat.”

Maar het is geen bijkomend feitje, maar een essentieel gegeven. Er is volgens internationaal recht op géén manier sprake van “bezetting” door Israël van Judea-Samaria en Joden hebben álle juridische en morele recht om zich daar te vestigen.

Zoals ik eerder zei:

Er is geen bezetting. Wazeggu!? Ja, dat hoort u goed: ER IS GEEN BEZETTING!!! Al rolt het leugenwoord al decennia nóg zo routineus uit de domme leugenbekken van journalisten en politici overal ter wereld, inclusief die van pseudo-linkse Israëli’s. De mega-leugen is aan de kaak gesteld door eminente deskundigen zoals Efraim Karsh in zijn essay “What Occupation?”, in het hoorcollege van Eugene Kontorovich “The Legal Case for Israel” en in de tractaten van Eli E. Hertz.

Het is dus helemaal niet nodig dat Lissauer benadrukt dat Asscher hogere morele overwegingen boven internationaal recht heeft gesteld, dat Nederland sowieso aan de Joden een ereschuld heeft, want er is helemaal geen internationaalrechtelijke basis voor die uitzonderingspositie waarin die NSB-ambtenaren die Holocaust-overlevers in Samaria-Judea plaatsen.

Asscher is géén held

Omdat Asscher de NSB-ambtenaren heeft weerstaan, noemt Lissauer Asscher een held. Maar Asscher is geen held. Zolang Asscher lid blijft van de PvdA is Asscher voor mij een erfelijke belaste en gedegenereerde Stockholmsyndroomjood. Elke Jood die lid is van een PvdA waarin op grond van dat bezette-gebieden-gelul nog steeds die BDS-acties gesteund worden, is een verrader en zou via schoppen onder zijn reet richting Israël gedreven moeten worden om in de frontlinie van het IDF te dienen. Dat geldt ook voor die vrij recente directeur van het CIDI Hanna Luden, die ook PvdA-lid is.

Joden die dermate in een positie zijn om werkelijk geïnformeerd te wezen, zoals Asscher en Luden, moeten geen lid zijn ván of acteren námens een politieke partij waarin een misdadige en antisemitische cel de politieke lijn ten opzichte van Israël bepaalt, een cel waarin bij de PvdA in elk geval die pottenkop Piri, die schele Servaes en die misdadiger Timmermans zitten. Het moet – godverdomme – een keertje duidelijk worden: de islam is een Nazi-ideologie en de Palmaffia’s zijn Nazi’s die al 100 jaar alle Joden in Palestina dood willen hebben. That’s all there is fucking to it! Er is maar één oplossing voor “de Westbank”, die van Carolien Glick: annexeren.

Het alternatief is een staat waarin binnen de kortste keren een combinatie van Hamas en ISIS de baas is, waardoor de perfecte basis zal worden gecreëerd om Israël te terroriseren en binnen te vallen. Zoals in 1948 en 1967 is gebeurd en in 1973 alleen door toevallige zwakheid van de Jordaanse koning niet gebeurde omdat die koning te bang was voor zijn eigen “Palestijnen”.

Het CDA en zijn immorele midden

En nu is het CDA dezelfde immorele weg opgegaan als de PvdA. Dat werd voor mij al zichtbaar op het partijcongres van zaterdag 21 januari 2012, het jaar in welks mei-maand Sybrand Buma partijleider werd. Ik heb de sfeer op dat congres beschreven in een stuk dat heet “Het radicale midden” betekent “de islam is lief”. Het resultaat is wat we nu zien: steun aan de Palnazi’s en dus verraad aan Israël en daarmee aan de Joods-Christelijk-Verlichte traditie.

Blijkbaar heeft de lispelende antisemitische gifslang Van Agt en zijn cohort van Jodenhaters in zijn club “The Rights Forum” (politieke misdadigers zijn altijd goed in Orwelliaanse eufemismen) toch meer invloed in het CDA dan wel allemaal dachten. In een stukje over het verraad van het CDA door Nausicaa Marbe in de Telegraaf treedt lispel-slang Van Agt ook op. Het gaat over een bezoek aan Israël van P.F. Thomése.

De schrijver ging erheen in 2010 met de NCRV. Al gauw bleek dat de omroep censureerde. Thomése over een interview over het Palestijnse leed waarop ingezoomd werd: ’Zelfs opper ik dat de Palestijnen het misschien toch ook wel een heel klein beetje aan zichzelf te danken hebben, met hun terroristische en corrupte regeringsleiders, maar dat wordt er later uitgeknipt. Het is de bedoeling dat de Palestijnen als slachtoffers worden gezien, anders klopt het format van het NCRV-programma niet meer.’ Hier moet vermeld dat de kritische romancier die over deze reis het fraaie boek Grillroom Jeruzalem publiceerde, geen Israël-verdediger is. Misschien trok hij daarom de aandacht van CDA’s meest notoire Israël-basher. Thomése:

„Tijdens een lezing (…) zou ik oud-premier en Gaza-activist Dries van Agt tegen het lijf lopen. ’Een woord slechts, vrind, hoef ik van u te vernemen’, fluisterde hij samenzweerderig. Het gezicht gefronst tot vraagteken. ’Kunnen wij op u rekenen?’

Uri van As zit in de haarvaten van de discussie

Ook Uri van As, net als Ernst Lissauer schrijvend voor OpinieZ, besteedt aandacht aan het verraad door het CDA van het beste in de Christelijke traditie en het meegaan in het slechtste daarvan, de Jodenhaat:

Het CDA heeft de afgelopen weken, onder aanvoering van Raymond Knops en begeleid door PvdA-klaroengeschal, het huis van fatsoenlijk Nederland verlaten. Het kon de lokroep van linkse ketelmuziek niet langer weerstaan.”

Van As zit helemaal in de haarvaten van de non-discussie en verwijst niet alleen naar artikelen, maar ook naar persoonlijke webpagina’s van kamerleden en naar officiële kamerstukken. In die laatste categorie valt bijvoorbeeld “23 432 De situatie in het Midden-Oosten . Nr. 353 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG. Vastgesteld 11 november 2013”. Het oeverloze geouwehoer beslaat achttienduizend woorden, dat is dertig A-4-tjes. En het gaat nergens over. Nou ja: het gaat over de obsessie met Israël van de deelnemers aan dat overleg.

Je kunt eruit leren dat ten behoeve van het verraad aan Israël het ploertenzootje ervan uitgaat dat er zoiets is als een “bezetting”, dat er iets is dat Israël kan doen om de vrede naderbij te brengen, dat de Palmaffia’s van goede wil zijn, dat die vervolgens de bevolking zouden kunnen meekrijgen die ze generaties lang hebben gedrenkt in Jodenhaat en dat een “tweestatenoplossing” haalbaar en wenselijk is. Hetgeen allemaal dus niet zo is. Maar ik denk niet dat de rotzakken te stoppen zijn. Lijkt vaak wel een genetisch dingetje, hè, die Jodenhaat. Ja toch? Nee dan?

150 PALESTIJNSE FABELS.png
_____________________

Advertenties