BANGLA DESH ISLAM MOORDEN

 

Pritt Stift, editor-at-large bij Geen Stijl maakt op het volgende opmerkzaam:

“Nog even over de doden van Dhaka. En de doodse stilte die daarop volgde. Er was een minuut zwijgen voorafgaand aan #GERITA. Maar voor de rest sneeuwde de dood van 20 “kuffar” die werden afgeslacht omdat ze geen Koran-tekst paraat hadden onder ( . . . ) Geen Kamervragen van D66/GL/PvdA. Geen fotorubriek in NRC. Geen Grunberg die zich zorgen maakt om relipopulisme. Geen Mars der Beschaving en/of demo op Dam/Malieveld/Museumplein. En vooral geen hashtag. Doorlopen mensen. Niets met de islam te maken.”

E. J. Bron geeft een screenshot, genomen op de site van de “Religion of Peace” waarin een mooie variant op het woord “marathon”, namelijk “bombathon” en wel, omdat het zo mooi allitererend gewelddadigt: “Ramadan Bombathon”. Beng! Kraak! Knots! Boem!

BOMBATHLON SCORECARD

 

 

Eveneens op E. J Bron haalt iemand met het subtiele pseudoniem “Islamofobia Terrorist” een officieel EU-document naar voren, eentje met het nummer 1743 uit het jaar Onzes Here 2010. Deze anonymus vertaalt voor ons ook even uit het Engels naar het Nederlands. En dan lees je dat en je wist dat het krankzinnige liegploerten zijn daar in Brussel, maar deze teksten over de vredelievendheid van de islam slaan werkelijk alles. Omdat er gevaar bestaat dat u niet doorklikt, copypaste ik de tekst hier:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.

1743-11: De islam is een religie van vrede.

1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

But remember! It has nothing to do with islam!

P. S.: Kees van Kooten/Pamuk wist en weet natuurlijk niks van de islam en niks van het Christendom en allicht al helemáál niks van de grote verschillen tussen die twee: maar hier is Verlichting!

_________________

 

Advertenties