RUTTE PARMANTIGJES BIJ TWEEBEEKE

Mark Rutte is van elk moreel en intellectueel anker losgeslagen. Aan het roer van ons schip van staatsoverblijfsel staat een waanzinnige kapitein. En je ziet het niet aan ‘m. In volstrekte gemoedsrust en met de stem van de vleesgeworden redelijkheid debiteert hij zijn absurditeiten. Ik zal zo dadelijk berichten over zijn enormiteiten gisteravond bij Nieuwsuur, maar ik zal eerst even een paar eerdere momenten aanstippen waarop Ruttes geestelijke teloorgang zichtbaar werd.

Men herinnert zich de sticker die Wilders had geproduceerd van de Saoedische vlag met daarop in het Arabisch de tekst: “De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif.” Dat liegt inderdaad geen woord over deze nazi-ideologie en zeker niet zoals die gepraktiseerd wordt in het hellehol Saoedi-Arabië. Maar antisemiet Frans Timmermansdie vent krijgt een steeds dikkere kop op dat vlezige lijf – kondigde meteen aan dat hij de Saoedische beulenbazen zijn verontschuldigingen zou gaan aanbieden. En Mark Rutte was het natuurlijk met Timmermans eens. Ik schreef in mei 2014:

“In het ‘gesprek met de minister-president’ op vrijdag 23 mei laat Rutte hetzelfde comateuze, debiele, diep lafhartige huichelverhaal horen: de PVV heeft ‘op een erg onsmakelijke wijze nationale symbolen, waaronder de vlag, maar ook weer de islam in een kwaad daglicht gesteld’. Verder repte de empé uiteraard van veel schade aan het bedrijfsleven en dat zulks banen ging kosten. Over de mogelijkheid de problemen met de Saoedies op te lossen zegt Rutte, en ik geloof dat-ie het werkelijk meent: ‘Ik heb altijd groot vertrouwen in het redelijke gesprek met redelijke mensen’. Ja, de islam en de Rede: een onafscheidelijk paar! Nog een kwootje? ‘Saoedie-Arabie en Nederland hebben al heel lang heel hechte banden, dus ik heb goede verwachtingen dat het mogelijk is deze plooi glad te strijken.’ Ja, inderdaad: je zit naar de publieke omroep te kijken en je beseft weer scherp dat je in een gekkenhuis leeft en dat je door bavianen wordt geregeerd.”

Ik hoop inderdaad dat de mate van immorele waanzin van wat-ie daar zegt zonder toelichting mijnerzijds evident is.

Naar aanleiding van het “land-arrest” van Ebru Umar in Erdoganië gaf Mark zijn visie op de multiculturele samenleving:

De angst van veel mensen – die voel ik zelf, die ik voel ik in mijn familie en in mijn omgeving –  is dat door de komst van grote groepen mensen uit het buitenland  . . . en dat is niet, let op, anti-islamitisch! Helemaal niet ! Er zijn maar heel weinig mensen tegen een gelóóf! De overgrote meerderheid van de mensen hééft díé emotie helemáál niet!”

Wie nog uitgelegd moet krijgen waarom ook dit de woorden van een krankzinnige zijn, moet mijn stuk van mei 2016 lezen.

En gisteravond zat Rutte dus in Nieuwsuur bij de intellectuele en morele zwaargewicht Mariëlle Tweebeeke te vertellen over zijn afgelopen half jaar voorzitterschap van de Europese Commissie en over Brexit. Tweebeeke is uitermate geschikt voor het diepte-interview met de hoogste gezagsdragers.

Het meest perverse en verbluffende beeld dat Rutte gebruikte, kwam uit het Wilde Westen:

HUIFKARREN IN CIRKEL

“Ik heb wel eens gezegd: de EU is een cirkel huifkarren. En in die cirkel, waarbij je je beschermt tegen die onzekere buitenwereld, is er een grote huifkar nu aan het vertrekken.”

Maar ik dacht nou juist dat de EU het tegenovergestelde van een cirkel huifkarren was, namelijk . . . . . eh . . . . . géén cirkel huifkarren. Hoe haalt zo’n gek het in zijn hoofd om een ultiem beeld van uiterste en last-ditch-grensbewaking op te roepen als alle beelden en berichten van het laatste jaar getuigen van het totale gebrek aan elk vermogen van de EU de buitengrenzen te bewaken?

En als Tweebeeke inderdaad dat tegenbeeld oproept door te zeggen “je zag die vluchtelingen dwars door Europa lopen en niemand hield ze tegen” dan antwoordt Rutte:

“Dat hadden ze ook gedaan zonder die Europese samenwerking. Dat had niet zoveel te maken met het feit dat we een EU hebben. Want die Syrische vluchtelingen zouden ook naar Nederland zijn gekomen als je géén Europese samenwerking had gehad.”

Ben ik nou de enige die gedacht heeft dat het opheffen van de binnengrenzen en het vervolgens falen om de buitengrenzen te bewaken een EU-dingetje was? En ben ik nou de enige die bij dit soort antwoorden zeker zit te weten dat onze prumjee niet goed bij z’n kokosnoot is?

Hij zei ook te betwijfelen of de vluchtelingencrisis door de man in de straat aan de EU wordt gekoppeld. Ik heb niet alle mannen in alle straten gesproken, maar op alle “social media” maakten alle mensen die koppeling wél. En zelfs in de mainstream-media werd die gedachte veelvuldig geopperd. Dus dat die dwars door Europa lopende en treinende “vluchtelingen” iets met “Schengen” van doen hadden. Andermaal: op welke planeet leeft die man?

Rutte vindt de EU steeds minder betuttelregelaar geworden en steeds meer een brok stabiliteit, een banenmachine, die veiligheid en geborgenheid aan de Europese burger biedt.

Terwijl heel veel mensen de indruk van het tegenovergestelde hebben: namelijk van terreurdreiging, islamisering, werkloosheid en vernietiging van de verzorgingsstaat veroorzaakt door massa-immigratie van moslims.

Vanuit die geperverteerde werkelijkheidsbeleving, deelt hij dan ook mede dat hij het “schandalig” vindt wat die Britse politici aan het doen zijn. En vooral die Farage die net doet of het een spelletje is, terwijl de Britse economie en het Britse politieke systeem helemaal aan het instorten zijn. Rutte schetst een apokalyptisch beeld van Engeland na de Brexit. Switzerland, anyone?

Oekraïne komt ook voorbij. Namelijk in de opsomming van Rutte van brandhaarden in de instabiele wereld waarin de EU een veilige haven voor de Nederlandse burger is: “Rusland, Oekraïne, Syrië, Midden-Oosten, Afrika, Libië.” Oekraïne  zou je natuurlijk de nieuwe huifkar kunnen noemen die de plaats van Engeland zou kunnen innemen als ie niet uitdagend geparkeerd stond aan de grens met de wilde indianenstammen van opperhoofd Poetin. Rutte refereert ook nog indirect aan zijn schijt-hebben aan de uitslag van het Nederlandse referendum over Oekraïne. Hij meldt namelijk dat de Engelsen altijd welkom zijn als ze er tóch misschien niet uit willen. Want het is helemaal aan de Engelse regering om te bepalen of zij artikel 50 echt gaan activeren. Daar hebben wij niks over te zeggen, aldus Rutte. Het Engelse volk dat vóór een Brexit heeft gestemd, vermeldt-ie niet eens.

Samenwerken is ook een woord dat Rutte veel gebruikt: “In een instabiele wereld moet je samenwerken als klein land.” Maar daar is ook niemand tegen. Iedereen is vóór samenwerken. Precies daarom zijn mensen tegen de EU. Omdat de EU landen tegen elkaar opzet en die landen armer, angstiger, islamitischer, Jodenhatender en minder democratisch maakt.

Rutte voorspelt Groot-Brittannië een donkere toekomst. Als Tweebeeke opmerkt dat de beurs hoger staat dan vóór de Brexit, dan meent Rutte dat zulks niks zegt. Het álles zeggende feit daarentegen is volgens hem dat het pond is “ingestort”. En de “rating” van de Engelse economie is lager geworden.  De investeringen staan stil. Er zal een recessie komen in Engeland en dus oplopende werkloosheid en dus minder kansen voor jongeren.

We zullen zien. Maar in de eerste plaats is een lager gewaardeerd pond goed voor Engelands export. En ik heb nogal wat stemmen gehoord die zeiden dat als we twee jaar verder zijn, Engeland economisch zal bloeien als nooit tevoren.

Ook voor Europa zal volgens Rutte de toekomst somberder zijn zonder Groot-Brittannië. Nee, niet economisch. Dat wil-ie niet gezegd hebben. Maar kijk eens even hier: Engeland heeft een sterke krijgsmacht, is lid van de NAVO, is een belangrijke geo-politieke speler, is een van de twee permanente Europese leden van de Veiligheidsraad. “Dit is tektonisch! Dit is heel groot!”

Werkelijk? Hoezo dan? Gaat Engeland met zijn sterke leger nu het vasteland van Europa binnenvallen nadat het uit de NAVO is gegaan? Houdt Engeland nu plotseling op “een belangijke geo-politieke speler” te zijn? Worden de Engelsen nu uit de Veiligheidsraad gegooid? Kortom: wat is dit voor vaag en idioot paniek-geouwehoer?

Rutte hamert er voortdurend op dat de EU moet ophouden zich met details te bemoeien en zich moet concentreren op de hoofdzaken. Dat zou sinds 2014 met het aantreden van de nieuwe Europese commissie ook steeds meer het geval zijn. Sinds 2014, zegt Rutte, moppert het EU-parlement dat ze zo weinig nieuwe regeltjes mogen goedkeuren.

Die hoofdlijnen, zo beweert hij ad nauseam, liggen op het gebied van veiligheid en economie. Ik neem aan dat hij bedoelt terrorismebestrijding en defensie enerzijds en anderzijds het vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU.

Dat vrije verkeer van personen zal er onvermijdelijk toe leiden dat er op EU-niveau regelingen komen op het gebied van sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en gezondheidszorg. Maar dat is nu precies wat hij met hartstocht uitsluit. Dit is echter onmogelijk: je kunt het ene niet hebben zonder het andere. Als iedereen overal in Europa mag wonen en werken, ontkom je niet aan uniforme regelingen van een “verzorgingsstaat”.

Wat Rutte in dit lange interview beweert is dus óf ronduit idioot óf zeer aanvechtbaar. Maar 90% van wat-ie lult is toch wel gewoon idioot. Dit gevoegd bij zijn collaborerende dwaasheid inzake het meest dringende probleem van Europa – de islamisering – maakt hem ronduit gevaarlijk. En des te gevaarlijker omdat-ie de vleesgeworden redelijke rust schijnt te zijn. Maar vergis u niet: Rutte is gek en incompetent. Daarom ligt-ie ook zo goed bij de bewoners van dat EU-gesticht in Brussel, zoals Tweebeeke op het eind van het interview opmerkt. (Nee, Tweebeeke zegt natuurlijk niet “gesticht”. Tweebeeke heeft het over “goed liggen in Europa”. Niet eens over “goed liggen bij de EU”, wat echt héél iets anders is dan “goed liggen in Europa”.)
________________________

Advertenties