LEEUW DE NEDERLANDSE OPSTANDIGENee, ik hou me aan mijn voornemen om minstens een jaar lang zelf geen stukken meer te schrijven, maar ik mag van mezelf in uitzonderlijke gevallen wel iets herbloggen, dus . . . . . .

Dat de Opstand tegen Spanje in het moderne geschiedenis-onderwijs nog vrij is van corrigerende voetnoten mag, gezien de deconfiture van onze zeehelden en handelscompagnieën met recht een wonder heten. De opstand immers bepaalde zich tot strijd tegen ‘ongelovigen’, het verlies van zeggenschap en een verhoogde belastingdruk: de tiende penning. Stuk voor stuk motieven die in het Europa van nu als ‘cancerous nationalism’ te boek staan en niet meer passen in een tijd van broederschap, solidariteit en eerlijk delen.

Er is in vier eeuwen veel gebeurd . . . . . . . lees verder op Blog of Reason >>>

ORANJE WILLEM VAN

 

De Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand: Spanje. ( . . .) U moet bedenken, de moslims waren zojuist verdreven van het Iberische schiereiland door de Spanjaarden. In de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalief Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. In ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de Islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden.”

_____________