JINEK ROZE HOOFDDOEK

Jinek voldoet aan de opdracht van de NPO: Amerika bekijken door een linkse bril. Dus dat is Donald Trump negatief en Hillary Clinton positief framen en beelden en interviews leveren bij de juiste opvattingen over de thema’s wapenbezit, zwarten en moslims in Amerika. Om maar een paar dingen te noemen.

Kijk vanaf 17:50:

“De volgende ochtend rij ik door naar Phoenix, de hoofdstad van Arizona. De oorsprong van Amerika is een drang naar vrijheid – religieuze vrijheid – Amerikanen zijn er trots op dat ze iedereen verwelkomen om in die vrijheid te leven. Maar “iedereen” lijkt tijdens deze verkiezingen een minder rekbaar begrip geworden.”

Dat laatste is natuurlijk een steek richting Trump. En ze beseft dus niet – dat hoop ik althans – dat ze een pleidooi houdt voor tolerantie jegens een ideologie die zelf geen enkele tolerantie kent.

Waarna een fragment volgt van een speech van Trump die vraagt om een complete immigratie-stop voor moslims totdat de Amerikaanse autoriteiten hebben uitgevogeld “what the hell is going on”. Ik vermoed dat Trump wel een vermoeden heeft wat er de hel gaande is: namelijk dat de islam zo langzamerhand gedefinieerd moet gaan worden voor wat die is, te weten een nazi-ideologie. Dus dat er, bijvoorbeeld, óók een einde moet komen aan de politiek van Obama die vanaf het begin van zijn eerste ambtstermijn een verbod heeft uitgevaardigd voor zijn hele staf om zelfs de wóórden “terreur” en “islam” te koppelen. Trump vraagt dus eigenlijk waarom de vijand niet eens gedefinieerd mag worden. Want dat is een voorwaarde om ‘m te bestrijden.

Jinek doet het tegenovergestelde, dus wat links in de hele Westerse wereld al decennia aan het doen is: de nazislam als een soort christendom voorstellen, een gewone religie, niks aan de hand

Jinek: “Ik groeide op in een Amerika die zichzelf trots een veilige haven noemde voor welke gelovige dan ook. Over moslims ging het toen nooit, maar dat veranderde na nine-eleven. En deze verkiezingen gaat het er wéér over!”

Ja, je snapt niet hoe dat komt, dat het er wéér over gaat.  Jinek vraagt het zich niet af, maar volstaat met de omineuze vaststelling met die beschuldigende ondertoon jegens  . . . . . nou, ja . . . . . . waarschijnlijk jegens de “islamofoben”.

Jinek: “Bedreigingen, agressie en geweld jegens moslims: het afgelopen jaar is het weer toegenomen. Het aantal incidenten is even hoog als rond nine-eleven en ruim drie keer zo hoog als voor het begin van deze verkiezingscampagne.

U begrijpt: dat komt alleen maar door de hate-mongering van Trump. De islam geeft geen enkele aanleiding tot die haat. Zie bijvoorbeeld de vier zeer sympathieke, zij het volvette, hoofddoeken waarmee Jinek invoelend praat.

De vier behoofddoekte wijven worden met hun reten omhoog gefilmd in de moskee. Waarna een ontspannen gesprekje volgt met deze relaxte moslima’s, maar waarin natuurlijk niet één kritische vraag gesteld wordt. Let vooral op die roze hoofddoek, die enorm soft spoken is en dól op Amerika waar ze alle vrijheid van godsdienst heeft. Zo op het oog is het een toonbeeld van tolerantie.

Maar de vraag is natuurlijk: wat wéét die taart eigenlijk van het totalitaire anti-humanisme dat ze aanhangt? Wéét ze dat het in de islam haar heilige en onontkoombare plicht is om de ongelovigen te bestrijden en zonodig te doden? Staat ze te taqiyya-liegen?

Hoe dan ook: aan de NPO-opdracht is voldaan, het linkse punt voor de onwetenden in Nederland is door de misdadig naïeve Jinek weer gemaakt: niks aan de hand met de islam. Degenen die wél weten omdat ze wíllen weten, degenen die géén narcistisch-hedonistische zelfmanifestanten zijn, degenen die géén comfortabelisten zijn die uit conformistische gemakzucht het Goede Kwaad noemen en het Kwade Goed: al die goedwillenden zijn machteloos tegen het links-Orwelliaanse zelfverheffingneurotenmachtsconglomeraat. Het enige wat zij kunnen doen . . . . . . het enige wat ik althans kan doen, behalve boze marginale stukjes schrijven, dat is de goedpraters van de islam toewensen dat ze aanwezig zullen zijn in de Bijenkorf, die middag dat die islamitische terreur-aanslag zal plaats hebben. Er zullen nóg meer  mensen sterven en verminkt raken door hun genotzuchige wegkijkgedrag: en dus hoop ik maar dat ze het zelf zullen zijn.

JINEK KIJKT INVOELEND NAAR MOSLIMA

Jinek kijkt invoelend naar de klagende roze hoofddoek. Let niet alleen op de ogen en de hand onder de kin: de lippen staan ook ietsje in een zoenende stand

_______________

Advertenties