MONOKINIAfshin Ellian begint zijn artikel in Elsevier met het understatement van het millennium:

“De islamitische wereld is niet multicultureel.”

En de linkse idioten beginnen misschien ook te ontdekken, zo voeg ik eraan toe, dat in het woord “multi-cultureel” de betekenis van “multi” niet “veel” is, zoals het Latijnse woordenboek meent, maar “twee”. Zoals in “de tweedeling van de maatschappij”. Namelijk in moslims en niet-moslims.

Enfin, Ellian legt verder uit wat elke boerelul en elke boerekut die alleen nog maar in de Nederlandse publieke ruimte zijn ogen én zijn intuïtie de kost heeft gegeven: moslims zijn een gesloten 5e colonne die hun nazi-ideologie in Europa aan de overwinning gaan helpen.

Elsevier zegt het natuurlijk veel netter – want het blijft wel Elsevier natuurlijk – dat Ellians betoog aldus samenvat:

“De islamitische wereld is niet multicultureel. Toch leren migranten in Europa in rap tempo de regels van het multiculturalisme aan: eis je plek in de samenleving op! De minderheden nemen niet de progressieve idealen, maar het despotisme van het land van herkomst als uitgangspunt, en helpen zo zelf het ideaal van de multiculturalisten om zeep, betoogt Afshin Ellian.” [mijn blauwe vet]

Ah ja! “Despotisme”, zo kan je het inherente oer-Hitlerisme dat al 1400 jaar in de islam zit ingebakken óók noemen!

In het stuk legt Ellian nog eens uit wat iedereen, behalve de archetypische linkse idioot, al decennia ziet. Multikul, zo zegt Ellian, bestaat alleen in het Westen en vooral in Europa, want in de moslimwereld zelf worden minderheden, al zijn ze zelf ook islamitisch, onderdrukt en gediscrimineerd en uitgebuit en rechteloos gehouden. Ik voeg eraan toe: een mooi voorbeeld zijn “de Palestijnen” die in Syrië en Egypte en Jordanië al dik 65 jaar rechteloos worden gehouden alleen om de Joden-haat gaande te houden.

“Globalisering bracht dus in de islamitische landen geen multiculturele samenleving voort. Het is in de meeste islamitische landen ondenkbaar dat een aanzienlijk aantal Europeanen zich daar zou willen vestigen. Van Marokko tot Pakistan of Iran: de massale immigratie van Europeanen is uitgesloten. De meeste islamitische landen staan zelfs niet-moslims, en vooral Europeanen, niet toe om grond, huizen of bedrijven te bezitten. Zo hebben de multiculturele pleitbezorgers nooit naar de wereld gekeken.” [mijn blauwe vet]

En vervolgens brengt Ellian de vele “incidenten” rond moslims in  herinnering die zich de laatste tijd hebben voorgedaan in Nederlandse linkse partijen.

“De linkse partijen, hoeders van het multiculturalisme, activeerden en moedigden de politieke deelname van minderheden aan onder het mom van integratie en participatie. Op een onnatuurlijke wijze werden Turken, Marokkanen, Afghanen, Iraniërs en anderen de volksvertegenwoordiging binnen gebracht. En niet omdat deze mensen een specifieke missie voor de Nederlandse samenleving hadden. Hierdoor werd een aantal politieke partijen letterlijk gegijzeld door de minderheden.

De lokale PvdA-afdelingen in grote steden van Nederland zijn bijna volledig in handen van minderheden, een ware multiculturele maffia: Fatima Elatik-achtige groeperingen in Amsterdam en elders. En plotseling verscheen in de PvdA op het landelijk niveau een wond, een ongeneesbare wond. Daar waren de Turkse PvdA’ers die de belangen van de Turkse staat, organisaties en groeperingen vooropstellen.” [mijn blauwe vet]

Ellian eindigt met:

“Het politieke deel van minderheden brengt nu de goedwillende minderheden in verlegenheid. Vrienden, kameraden! Welkom in de multiculturele achterlijkheid!”

Nu moet Ellian alleen nog uitleggen hoe aanhangers van een nazi-ideologie, want dat zijn álle moslims, hun goedwillendheid zouden kunnen tonen. Want niet alleen is die nazi-ideologie onhervormbaar, zijn moslims welhaast genetisch en ongeneeslijk door dat “geloof” bevangen en is de sociale druk binnen de 5e colonnes om binnenboord te blijven extreem. En dan moeten we ook nog vermelden dat de islam opdraagt goedwillendheid te faken als de verbreiding van de Religie van de Vrede dat vereist. Taqiyya heet dat.

UPPEDEETE:

En dan zijn er twee aitumpjes op GeenStijl die VANDAAG illustreren hoezeer Ellian gelijk heeft:
1) “Turruken
2) “Deze vrouw is het hoofd van de NL Erdo-Stasi

________________

 

Advertenties