Donkere Wilderswolken pakken zich samen boven het Binnenhof! De kleurrijk multiculturele diversiteitssamenleving zal in grauwheid ten onder gaan!

Donkere Wilders-wolken pakken zich samen boven het Binnenhof! De warme, kleurrijke en multiculturele diversiteits-samenleving dreigt in ijskoude grauwheid ten onder te gaan!

“Deze senator voor de VVD, deze Sybe Schaap, deze wel-gesitueerde en dik bepensioneerde zak hooi is precies van mijn leeftijd: 70 jaar.  Ik moet het doen met een kale AOW, maar ik prijs mezelf gelukkig dat ik niet zoals hij de geschiedenis in hoef te gaan als een collaborerende NSB-er. Want wat-ie zegt van Wilders is-ie dus zelf: een collaborateur met een nazisme avant, pendant et après la lettre

Mooie foto van Sybe Schaap in Trouw waarop @copyright zit, dus ik durf ‘m niet over te nemen. Schaap staat achter een boshek somber in de verte te staren en ziet ongetwijfeld de nazi-hordes van Wilders al aanstormen.
Schaap is een sterk voorbeeld van de typische perverteringslul uit het links-Orwelliaanse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat. Ja, hij is VVD-er, maar die zijn tegenwoordig ook gewoon fout-nep-quasi-links. De ex-hoogleraar waterschapsbeheer heeft zich aan de filosofie gewaagd en het resultaat is een boek dat ik niet ga lezen, maar puur aan de hand van de aankondigingen ga wegzetten als idioot.

Schaaps vorige boek (uit 2012) heet “Het rancuneuze gif”.  Ik citeer Wikipedia:

Het rancuneuze gif gaat in op de aanstekelijkheid van rancuneuze boosheid, die volgens Schaap aan het begin van de 21e eeuw gepolitiseerd raakt, de publieke ruimte verovert en daardoor gevaarlijke effecten krijgt. Als duidelijke exponent van dit proces noemt Schaap de Partij voor de Vrijheid (PVV), die op slachtoffergevoelens zou teren en deze zou verbreiden en intensiveren. Het boek richt zich niet alleen op de PVV, alhoewel Schaap deze partij wel de aanleiding noemt voor zijn boek.”

Op de omslag van dat vorige boek braakt een sterk verouderde Wilders gif in een opening in de borst van een onschuldige baby. Nou ja, misschien is het Wilders niet zelf, maar het is duidelijk een Mozaïsche figuur uit de Joods-Christelijke barok-mythologie.  In elk geval is het niet de mythische “Profeet Mohammed”, terwijl dat toch bij uitstek een vergiftiger van geesten was.

SCHAAP SYBE BOEKOMSLAG RANCUNUEZE GIF

 

Nu heeft Schaap het nog eens dunnetjes overgedaan in dat nieuwe boek. Ik citeer Trouw:

“Het populisme speelt een belangrijke rol in Schaaps nieuwste boek ‘Rechtsstaat in verval’, dat deze week verschijnt. Daarin schrijft hij: ‘Wilders heerst als een Führer die zelfs het nationaal-socialisme niet heeft gekend’. Schaap: ‘Natuurlijk bedoel ik niet dat Wilders een massamoordenaar is als Hitler, maar wel dat hij met zijn partij een gevaarlijke structuur neerlegt. Als Wilders de macht krijgt, zou dat weleens heel akelig kunnen uitpakken. Een dictatuur? Zou zomaar kunnen. De PVV is op zich al een dictatuur.’ ”

Hij zet dus de PVV weg als een rancune-partij in de traditie van de NSB. Maar dat is natuurlijk van een Geert Makkiaanse pervertitude! Alsof je de moslims definieert als de nieuwe Joden! Terwijl juist de moslims de nieuwe (en oudste!) Jodenjágers zijn.  En als er nou één wereldwijde beweging van rancuneuze, permanent verontwaardigde en beschuldigende vingerwapperaars is, dan toch wel die van de islam. Geert Wilders en Martin Bosma en hun PVV zijn nu juist degenen die zich verzetten tégen het nieuwe (en oudste!) nazisme dat islam heet!

En het allersmerigste is wel Schaaps suggestie dat Wilders een “Führer” is die op zijn minst Hitleriaanse gevolgen kan hebben. Terwijl Wilders juist degene is die een mythische Führer bestrijdt met anderhalf miljard volgelingen, een Führer die deze anderhalf miljard geacht worden onder hysterische verering kritiekloos te imiteren en die een Jodenhater, massa-sluip-roof-moordenaar, slavenhaler, kinderverkrachter en racist was.

Deze senator voor de VVD, deze Sybe Schaap, deze wel-gesitueerde en dik bepensioneerde zak hooi is precies van mijn leeftijd: 70 jaar. Ik moet het doen met een kale AOW, maar ik prijs mezelf gelukkig dat ik niet zoals hij de geschiedenis in hoef te gaan als een collaborerende NSB-er. Want wat-ie zegt van Wilders is-ie dus zelf: een collaborateur met een nazisme avant, pendant et après la lettre.

Joost Niemöller wijst op nog een fijne bijkomstigheid van die demoniseringsgolf van de PVV en Geert Wilders onder de titel “Wil de VVD Wilders vermoorden?” Inderdaad, het Volkert van de Graaf-scenario. Ook op dat punt staat Schaap in de NSB-traditie: liquidaties uitlokken.

Oh ja: de PVV is nietop zich al een dictatuur”, zoals Schaap zegt. De PVV is een partij die functioneert in een democratische omgeving en waarop je op democratische wijze geheel vrijblijvend kunt stemmen. De PVV opereert in een extreem vijandige omgeving – zie bijvoorbeeld het boek van mijnheer Schaap – en moet zich, als ware het Israël, beschermen tegen “vijandelijke overname”. Voorts is een minieme minderheid van het Nederlandse volk lid van die andere zogenaamde “democratische” politieke partijen en een nóg kleinere minderheid van activisten maakt daar de dienst uit. Die zogenaamde “democratische” partijen maken voorts deel uit van het gesubsidieerde linkse machtsconglomeraat dat álle touwtjes op het gebied van politiek, media en onderwijs in handen heeft: als je dat conglomeraat wilt opblazen zul je echt, als PVV, een goed gesloten colonne moeten vormen.

____________________

Advertenties