maadwaas-1maadwaas-2

Ohooooooooo Van Rossem! Bart van Rossem-Nijman van SteenGijl tot Westerflier is een goedwillende jongeman die niettemin af en toe een draai om zijn oren moet hebben vanwege schizofrene insipiditeiten, a-moralismen tout court en interlectuele amonalismes. Zo heeft hij vandaag bijvoorbeeld een góéde islam-daad gedaan, maar in één adem doet hij dan meteen ook weer een sléchte. Islam-daad. Ja, je moet ‘m cónstant in de gaten houden en bijsturen.

Op zondag nine-eleven 2016 bijvoorbeeld citeert Bart instemmend de goede liberale gematigde moslim Maajid Nawaz die beweert:

“Je hoeft geen enkele pagina uit de koran te kennen om te weten dat er geen enkele rechtvaardiging is voor het onderwerpen en verkrachten van vrouwen. Het is een mensenrechtenargument.”

Wat is dat toch – godverdomme! – voor raar krom kryptisch gezwets! Want je kan inderdaad maar beter geen enkele pagina uit de Koran kennen, want dat zou toevallig wel eens een pagina kunnen zijn waar je iets vindt dat zich beweegt tussen sla-die-wijven-als-ze niet-willen-neuken en die-slavin-mag-je-vermoorden-nadat-je-d’r-verkracht-hebt. En dan spreken we nog niet eens van wat je qua vrouwenvermoording-annex-vrouwenmisbruik uit de Soenna van de Profeet (vzmh) kan halen.

Nog eens! Er bestáán geen gematigde moslims!Dat is een contradictio in terminis! Een goede liberale gematigde moslim is géén moslim, want de islam is onhervormbaar en totalitair. Dus. Dús! Nou? Dus als je dat gegeven koppelt aan de inhoud van die irrationalistische ideologie, id est te weten namelijk racistisch, anti-humaan, moorddadig, slavenhoudend en enzovoort, dan kunnen er géén goede liberale gematigde moslims bestaan. Zoals ik al vaker heb gezegd: het enige wat je kan doen met die ideologie is ‘m bij het grof vuil zetten en nóóit meer omkijken.

Ik heb die ratelende spervuurpraatmoslim Maajid Nawaz bij Buitenhof ook bekeekluisterd. Ik was hem en zijn Quilliam vanwege irrelevantie al een tijdje uit het oog verloren.

Bart verwijst naar Grote Namen: Sam Harris (Sam Harris!?) in positieve beleefdheids-dialoog met Maajid Nawaz. Ayaan Hirsi Ali vindt het ook allemaal hartstikke constructief en verwoordt dat in vermoeiende blah-blah-blah:

“In this conversation, Sam Harris and Maajid Nawaz achieve what so many who take part in the debate on Islam and the West fail to accomplish: a civil but honest dialogue. The result is as illuminating as it is fascinating. Courteous and at times even chivalrous, the two men address every thorny issue on Islam, issues that lead so many others into wild shouting matches, personal attacks, and accusations of Islamophobia. In this gem of a book the authors lay it all out and set the rest of us a great example: that an incisive debate on Islam between a believer and a non-believer is attainable. Given the importance and the urgency of the topic, we must all read it and follow in their footsteps.”

Merkt u het? Dat hier niks gezegd wordt? En echt: ik heb Ayaan hoog zitten. Ik verzuim nooit te zeggen dat ik er nog altijd trots op ben haar ooit eens een handje te hebben mogen geven. En ze heeft boekjes geschreven waar snoeiharde waarheden over de islam in staan. Waarom heeft ze dan dat sprookjesboek geschreven over hervorming van de islam? Ik denk onder het jarenlange spervuur van verwijten dat ze altijd maar zo negatief was. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze in haar hart wéét dat ze met dat hoop-voor-de-islam-boek lulkoek in een ruimteschip en een gevaarlijke illusie verkocht.

Ik heb geen zin meer om wéér uit te leggen waarom die islam onhervormbaar is. Wie het wil weten volgt de links hierboven maar. En anders geniet de pestpleuris maar een poosje.

Nog iets over wat Bart over Maajid zei (en het betreffende fragment van een minuut uit Buitenhof staat bij het stuk van Nijman):

“Mawaz legt het ragfijn uit: Bin Laden vermoordde duizenden onschuldigen op 9/11, waardoor het wederzijdse wantrouwen tussen het westen en de islam groeide. Hij wilde een overreactie van de Amerikanen, en die kreeg Bin Laden ook, van George W. Bush. Die overreactie werden de oorlogen in Afghanistan en Irak, waarbij vooral de laatste op dermate wankele gronden werd gevoerd, dat het wederzijdse wantrouwen er alleen maar verder door werd gevoed. uit de escalaties die er uit volgden, is de, kwoot Nawaz: “mondiale jihadistische opstand” ontstaan waaruit nu de splinters neerdalen op het vrije westen.”

Alle perverterende neuzelkontjes nog aan toe!

Ja. Dat gelul is ragfijn. Maar dan alleen toch in de zin van doorzichtig. Hier wordt de “overreactie” van de Amerikanen verantwoordelijk gesteld voor de “mondiale jihadistische opstand”. Godallemachtig! Jezus Christus op een stoomboot! En die “overreactie”, de Irak-oorlog van 2003, was die dan regressief-causaal-back-to-the-future ook de oorzaak van 1400 jaar jihad vanaf 632 Anno Domini? DIE ISLAM IS GODVERDOMME INHERENT AGRESSIEF EN DÁÁROM SADDAM EN DÁÁROM MUBARAK EN DÁÁROM SISSI EN DÁÁROM ASSAD EN DÁÁROM KHADAFFI EN ALS JE DIE GASTEN OPRUIMT DAN KOMT ER IETS NOG ERGERS TE VOORSCHIJN, NAMELIJK ISIS-ACHTIGEN.

Ik hou er voor vandaag even mee op. Ik moet aan mijn hart denken.

__________________