ajari-hanina

Hanina Ajarai

*******************************************************
Mr Askari explained that Muslim countries do very badly on these types of lists because those in power in Islamic countries often don’t follow the rules of the Koran.”

Nou moet Mister Hossein Askari, want zo heet de “onderzoeker”, nog uitleggen hoe hij die puur sociaal-economische “uitkomst-criteria” heeft gekoppeld aan basale waarden in Koran en Soenna. En ik denk eerlijk gezegd dat ‘m dat wel zou lukken. Ik zelf zou het zelfs kunnen. Maar dan zou ik er wel bij vertellen dat die “waarden” alleen betrekking hebben op moslims onderling en dat ze vaak gaan over de verdeling van de buit en de slavinnen en dat Mohammed altijd de meeste buit en de lekkerste en jongste wijven voor zichzelf opeiste. (Soera 8: de buit)
*******************************************************

Spartacus van GeenStijl maakt me erop attent: een artikel in het AD van juffrouw Hanina Ajarai waarin ze vertelt dat de redding van Nederland gelegen is niet in minder maar juist in meer islam:

Nederland heeft eigenlijk meer islam nodig, niet minder. (…) In de lezing brengt Schippers een ode aan de Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid en gelijkwaardigheid. Ze zet dat expliciet af tegen bepaalde interpretaties van de islam die deze waarden afwijzen. Ik moest denken aan de Islamicity Index, een middel bedacht door twee Amerikaanse wetenschappers om de mate waarin een land zich houdt aan de belangrijkste islamitische waarden te meten. Die waarden destilleerden zij uit de Koran en de gedragingen van profeet Mohamed. Zij waakten ervoor interpretaties van de islam over te nemen die geen wortel hadden in deze twee bronnen. De wetenschappers kwamen uit op vrijwel dezelfde waarden als minister Schippers: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen voor iedereen, eerlijkheid, rechtvaardig leiderschap (good governance) en duurzaamheid.” [Mijn blauwe vet]

Spartacus commentarieert aldus:

“Op de academie/bij de NPO geldt de islam nog altijd als een exotische bron van goedaardige verwondering. Maar in de echte wereld is het door zijn etnische, tribale en metafysische dimensie een nog agressievere splijtstof dan het communisme ooit is geweest. Iedereen die zich niet heeft laten corrumperen door de staatsopinie voelt dit instinctief aan, maar hoe nijpender de situatie in de echte wereld wordt, hoe ronduit bizarder de apologieën in de opiniemachine worden.” [mijn blauwe vet]

Ja, die bizarritude loopt gelijk op met de gekte van de “Israël-kritiek”: hoe duidelijker wordt dat de Joden en Israël zich al vanaf 1920 in een zee van nog steeds aanzwellende islamitische barbarij staande houden onder Uebermenschliche handhaving van zo hoog mogelijke humane standaarden, des te “ronduit bizarder” de aanvallen op Israël worden.

En het is al onbegrijpelijk dat zo’n hoofddoekgrietje —  in tijden van ISIS en van de verdere anderhalf miljard moslims die zichzelf verschillende graden van islamitische helleholen hebben geschapen en al 1400 jaar in stand houden —  parmantigjes vaststelt dat we méér van dat geestelijk gelukkigmaak-elixer moeten hebben, maar mij valt de lul toch in de klomp van het feit dat een volwassen AD-redactie dit laat afdrukken.

Enfin, ik heb er een uurtje aan besteed. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van de ”Islamicity Index“ gehoord. Nu heb ik altijd beweerd dat de islam onhervormbaar is vanwege twee grote feiten, namelijk 1) dat de Koran het onwrikbare woord van Allah Himself is en de Soenna het onwrikbare voorbeeld van de Profeet Himself, en 2) dat er geen enkel fatsoenlijk principe in Koran noch Soenna te vinden is rond hetwelk zo’n hervorming zou kunnen clusteren.

Dus ik was benieuwd welke hoge principes door de Islamiciteitsheid-Index uit Koran en Soenna gedestilleerd zouden zijn. Want in mijn argeloosheid had ik altijd gedacht dat de islam werd gekenmerkt door alle karakteristieken die het Nazisme ook heeft, namelijk door expansieve oorlogszucht (Jihad-principe) compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), door het Führer-Prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), door het racisme tegen vrouwen, door de principiële gewelddadigheid, door de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag en rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar een externe “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

Dus ik aan het googelen. Van alles gevonden, maar niet die hoge islamitische waarden die mijn hele wereldbeeld op de kop zouden hebben gegooid.

Wel vond ik de criteria die aangelegd waren bij het vaststellen van de rangorde van islamigheid. Hier in de Malaysia-Kini kan je leren dat al die criteria puur zijn gegoten in termen van sociaal-economische indicatoren. Als je de twaalf hoofdgebieden die de index bestrijkt samenvat gaat het over 1) gelijkheid in toegang tot de arbeidsmarkt en hoger onderwijs, 2) bestrijding van  armoede en aanwezigheid van een sociaal vangnet, 3) omvang verschillen in inkomens, 4) mate van corruptie.

Dan blijkt dat alle islamitische landen ver achterblijven bij de het Westen. Aan de top staan achtereenvolgens: Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Ierland, Ijsland, Finland, Denemarken, Canada, Engeland, Australië en Nederland. De islamitische landen staan allemaal laag tot zeer laag. Israël bleek vrij hoge ogen te gooien: 27ste plek.

Hoe bizar wil je het hebben?

Irish News meldt:

“Mr Askari explained that Muslim countries do very badly on these types of lists because those in power in Islamic countries often don’t follow the rules of the Koran.”

Nou moet Mister Hossein Askari, want zo heet de “onderzoeker”, nog uitleggen hoe hij die puur sociaal-economische “uitkomst-criteria” heeft gekoppeld aan basale waarden in Koran en Soenna. En ik denk eerlijk gezegd dat ‘m dat wel zou lukken. Ik zelf zou het zelfs kunnen. Maar dan zou ik er wel bij vertellen dat die “waarden” alleen betrekking hebben op moslims onderling en dat ze vaak gaan over de verdeling van de buit en de slavinnen en dat Mohammed altijd de meeste buit en de lekkerste en jongste wijven voor zichzelf opeiste. (Soera 8: de buit)

_________________

 

Advertenties