************************************************************
“Hoezeer dat hysterische “gevoeligheidsdenken” al deel uitmaakt van onze door linkse zelfverheffingsneuroten beheerste cultuur, werd afgelopen dinsdag duidelijk toen Mohammed Rashid bij DWDD zat. ( . . .) Nou moet je weten dat gezegde moslimische baardmijnheer in witte jurk Mohammed Rashid ( . . .) een hele rits vrienden heeft die nagenoeg allemaal tot de fout salafistische, antisemitische, homo-hatende en dus potentieel terroristische kringen behoren. ( . . .)  En nou moet je eens gaan kijken hoe bij DWDD Volkskranthoofdredacteur Remarque een kwartier lang op het matje geroepen wordt om zich te verantwoorden tegenover deze moslimische baardmijnheer die voor de gelegenheid een blauwe bloes had aangetrokken. Mijnheer de moslim voelde zich onterecht ‘geframed’ als een terroristisch gevaar.”
****************************************************************

Het huidige links is zo’n beetje vanaf midden jaren 1970 langzaam veranderd in reactionair rechts. Wie aan linkse, progressieve en humane principes is blijven vasthouden, heeft met verbazing geconstateerd dat nep-links, onder het motto dat het nog steeds allemaal door de armoede komt, het totalitaire communisme heeft ingeruild voor de totalitaire islam. Waarbij aangetekend moet worden dat de islam zelfs in theorie geen enkel verheven of zelfs maar fatsoenlijk doel nastreeft en al 1400 jaar bewijst veel gevaarlijker te zijn dan het communisme.

Linksen zijn solidair met moslims en ze hebben dan ook iets fundamenteels gemeen: beiden zijn feiten- en argumenten-resistent. Hierboven een voorbeeld. Aan de University of North Carolina at Chapel-Hill (UNC-Ch), een van de 16 staatsuniversiteiten aldaar, probeert David Horowitz van Front Page Magazine studenten iets reëels te leren over de geschiedenis van Israël. Maar zoals men in bovenstaand filmpje kan zien, hebben nep-linkse studenten een walk-out georganiseerd. Horowitz dient feiten op, maar de dames en heren studenten blieven niet.

Wat men in dit filmpje ziet, neemt aan Amerikaanse universiteiten steeds georganiseerder vormen aan. De sfeer wordt steeds grimmiger. Studenten zijn bewust een soort hypergevoeligheid aan het kweken & faken voor “inbreuken” op hun quasi-linkse geloof dat steeds meer gaat lijken op de afwisselend serene dan wel schreeuwende hysterie waarmee moslims reageren op kritiek op hún ideologie. Ook feitelijk en persoonlijk zijn de verbindingen tussen Amerikaanse zwarten en islam steeds sterker. “Nation of Islam” de klassieke zwarte islam-organisatie in Amerika vermengt zich nu met de terreur-en-leugen-machine “Black Lives Matter .

Die georganiseerde zogenaamde “hypergevoeligheid” voor inbreuken op het quasi-linkse geloof van studenten in Amerika hanteert de termen “trigger warning  en “micro-aggression”. Ik heb er eerder uitleggend over geschreven:

“Een ‘trigger warning‘ is een waarschuwing aan gevoeligen dat ze iets niet moeten bekijken of lezen want dat ze dan ‘getriggerd’ zouden kunnen worden, dat wil zeggen ‘getrekkerd’, dat wil zeggen ‘aangezet’ zoals in ‘ik zette de tv aan’. Tegenwoordig wordt het vooral op Amerikaanse universiteiten steeds meer een trend te eisen dat ‘minderheden’ zo’n ‘trigger-warning’ krijgen als er onderwerpen behandeld worden die voor dergelijke ‘minderheden’ ‘gevoelig’ liggen. Het kan ‘m in kleine dingen zitten, in zogenaamde ‘micro-agressions’. In Nederland zou een confrontatie met een Zwarte Piet onder zo’n ‘micro-agressie’ kunnen vallen. Dat zou betekenen dat iedere keer als hij gevaar zou lopen via de media of gewoon in de openbare ruimte een Zwarte Piet tegen te komen, iemand als Kwansuis Halvegario recht zou hebben om vooraf voor het gevaar ingeseind te worden.”

Kijk: de lijnen worden duidelijk: wij witte islamcritici moeten héél voorzichtig worden! De linkse medemens en de moslimische medehumanist, of ze nou zwart zijn of lichtgetint, kunnen bij het minste of geringste afgaan als een bom in een rugzak in de Bijenkorf op zaterdagmiddag: CULTUUR-RACISME!

In Nederland gebruiken de “Internationale Socialisten” expliciet dit hypokriete kulwoord, maar een  mafkees met de bijnaam “Dr. Kromzwaard” (Martijn de Koning) die aan de Radboud-Universiteit van Nijmegen “doceert”, heeft het precies hierover zonder het woord te gebruiken. Zijn Volkskrant-artikel heet “Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: Moslims wordt hun individualiteit afgenomen”. Nee hoor, krypto-antisemiet! Moslims worden juist op hun redelijkheid en individualiteit aangesproken en geven niet thuis.

Een typisch passage in het artikel van Koning Kromzwaard luidt:

 “Het gaat om hoe een specifieke groep mensen tot een onacceptabele en inferieure Ander wordt gemaakt. ( . . .) Vandaag de dag nauwelijks via een rassenleer, maar veel meer met een cultuurleer waarbij enerzijds een doembeeld van de islam wordt geschapen en anderzijds een ideaalbeeld van de eigen witte gemeenschap.”

Nee, dappere Halsema-verdediger: de moslim wordt door islam-critici juist uitgenodigd net zo kritisch te worden op zijn eigen traditie als wij superieure witten zijn op onze kolonialistisch-imperialistisch-racistisch gruwelverleden waarin wij helemaal nooit iets goeds hebben gebracht aan de wereld, behalve misschien de riolering, de antibiotica, de eerste en de tweede industriële revolutie, het vliegtuig, de computer, de democratie . . . . . . enfin, krijg toch de tyfus, verrekte gek.

Nu leer ik van “Zentgraaf” van GeenStijl dat het gevoelige anti-denken ook aan de UvA zijn intrede doet en wel onder de noemer van “diversiteitsdenken”. Ook “Zentgraaf” koppelt dit UvA-diversiteitsdenken terecht aan de irrationele beledigdheids-cultus aan de Amerikaanse Universiteiten. Hij spreekt van “die humorloze jankhel ( . . .) in de V.S.”.

Er blijkt inderdaad een “diversiteitscommissie” aan de Universiteit van Amsterdam te zijn geïnstalleerd, die losgezongen van competentie, “minderheden” aan docentschappen moet helpen en er ook op moet toezien dat al die diversiteitsanalfabeten” aan de UvA een lesje krijgen in Gloria-Wekker-gevoelsdenken.

wekker-gloria-diversiteitscommissie-uva

Dit is Gloria Wekker. De foto is van Martijn Gijsbertsen. Maar die zal er vast niet die tekst doorheen gefotografeerd hebben.

Lees in het UvA-krantje Folia en huiver:

“Naast quota pleit de commissie voor een helder diversiteitsbeleid (onder meer verplichte diversiteitscursussen voor bachelorstudenten van alle faculteiten) en het instellen van een zogeheten Diversity Unit, die het beleid uitstippelt en in de gaten houdt of het wordt nageleefd. Deze diversiteitswaakhond moet zo dicht mogelijk bij het bestuur staan, om te garanderen dat de aanbevelingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Tot slot moet er een ombudspersoon komen die buiten de academische hiërarchie staat. Daar kunnen studenten en medewerkers terecht die zich gediscrimineerd of buitengesloten voelen.

Meer algemeen moet de UvA zich volgens de commissie bewust worden van haar eigen geschiedenis en rol tijdens het kolonialisme. Wetenschappers moeten volgens Wekker af van het idee dat alleen empirische wetenschap geldige kennis oplevert, dus van de positivistische wetenschapsopvatting als de enig juiste. Aan de UvA wordt er volgens de commissie veel te weinig onderkend dat er verschillende perspectieven zijn, waar bijvoorbeeld het eurocentrische idee van de canon er één van is.”

Er moet dus een hele bevels-structuur opgetuigd worden om die gevoeligheids-cultus, die gekoppeld is aan een anti-Westerse agenda, er door te drukken. We moeten naar feitenvrije gevoelskennis die “cultuur-racisme” detecteert. Nu weten we inderdaad sinds Gloria Wekker dat in onze witte koppen een koloniaal-racistisch archief zit, of wij witten dat ons nu bewust zijn of niet. Het resultaat is dat alle linksen, maar ook lichtgetinte tot zwarte islamieten heftig kunnen gaan protesteren tegen kritiek op de islam als zijnde ‘cultuur-racistisch’. Terwijl de islam, die in alle opzichten identiek is met het Nazisme,  een veel wredere en langere geschiedenis van racisme en slavernij heeft.

Het doorgeslagen christelijke gevoeligheidsdenken dat alle moslims en alle mensen met een kleurtje automatisch slachtoffers van wit racisme verklaart, is natuurlijk al een paar decennia oud. Maar nu wordt door lichtgetinten, zwarten en moslims dus expliciet geëist dat dit doorgeslagen christelijke gevoeligheidsdenken geïnstitutionaliseerd wordt.

Mohammed Rashid bij DWDD met kalme, typisch islamitische gelijkheb-oogopslag

Mohammed Rashid bij DWDD met kalme, typisch islamitische gelijkheb-oogopslag

Hoezeer dat hysterische“ gevoeligheidsdenken” al deel uitmaakt van onze door linkse zelfverheffingsneuroten beheerste cultuur, werd afgelopen dinsdag duidelijk toen Mohammed Rashid bij DWDD zat. Deze baardmijnheer zat tijdens de afgelopen “Schiphol-veiligheidscrisis” in een witte moslimjurk in een auto naar Schiphol en werd aangehouden, wat door een persfotograaf op de kiek werd gezet. De Volkskrant publiceerde de foto onder de kop: “Is Schiphol nog veilig?” Nou moet je weten dat gezegde moslimische baardmijnheer in witte jurk Mohammed Rashid niet alleen bevriend blijkt met bovengenoemde Dr. Kromzwaard, maar ook een hele rits vrienden heeft die nagenoeg allemaal tot de fout salafistische, antisemitische, homo-hatende en dus potentieel terroristische kringen behoren. Geen Stijl heeft het uitgezocht: hier en hier.

En nou moet je eens gaan kijken hoe bij DWDD Volkskrant-hoofdredacteur Remarque een kwartier lang op het matje geroepen wordt om zich te verantwoorden tegenover deze moslimische baardmijnheer die voor de gelegenheid een blauwe bloes had aangetrokken. Mijnheer de moslim voelde zich onterecht “geframed” als een terroristisch gevaar.

Als mijnheer de moslim zijn kop had gehouden, dan was de “ophef” alleen tot zijn vriendenkring en naaste omgeving beperkt gebleven. Nu is-ie bekend bij bijna een miljoen tv-kijkers. Dat bewijst dat hij schijt heeft aan het “geframed” zijn, maar dat het erom gaat “onze“ cultuur van zwakzinnigen te onderwerpen, klein te krijgen, te kijken hoe pervers masochistisch “we” inmiddels al zijn. Nou, de rechter heeft hem inmiddels gelijk gegeven. I rest my case and my last question would be: mot u nog peultjes?

volkskrantvoorpagimoslim-schiphol

Mohammed Rashid – baard, djellaba, salafistische foutvrienden –  wilde dus dat heel Nederland te weten zou komen dat het nauwelijks herkenbare smoeltje van die persoon in die auto op die foto van hem was en dat hij zich vreselijk onterecht geframed voelde als terrorist. GeenStijl publiceert een foto van mensen die ook op weg naar Schiphol gevisiteerd werden, maar zich niet geframed voelden en geen rechtszaak hebben aangespannen:

volkskrantvoorpaginanietmoslims-schiphol

_______________

Advertenties