Beste Tim,

Een “History Man” moet toch al zoveel lezen en nou begin ik ook nog te zeiken. Maar ik beloof je dat je na deze relatief korte en absoluut pregnante tekst in staat zult zijn je écht te gaan informeren over “het Israël-Palestina-conflict” zoals jullie – jij en je interviewer Sid Lukkassen – dat noemen. Jullie, Lukkassen en jij, spreken veel over dat zogenaamd “complexe conflict” dat in werkelijkheid zich in zes woorden laat samenvatten. Dennis Prager doet dat althans. Die zes woorden luiden: de Arabieren willen de Joden vermoorden. Meer is het inderdaad niet.

Gefeliciteerd met je uitverkiezing. Aangezien dit een open brief is en dus ook bestemd voor anderen, introduceer ik je even. Ik zag je virtueel in Café Weltschmerz, waar je reëel geïnterviewd werd door een ander jeugdig genie-in-wording, de al genoemde Sid Lukkassen. En ik vond een docuutje van vijf minuten over jou op “NPO-geschiedenis” gemaakt in het kader van de wedstrijd waarin je tweede werd. Geen eerste dus, en dat zou kunnen liggen aan het feit dat je voorzichtigjes van de politiek correcte leiband probeert los te komen. Dat is misschien meteen ook de reden dat je uitgenodigd werd in Café Weltschmerz. Wist je trouwens dat “politiek correct” oorspronkelijk een term uit het Stalinisme is, die in Amerika werd gebruikt door harde communisten voor “de juiste Stalinistische politieke lijn”?

Zelf heb ik ook wel eens wat met geschiedenis gedaan. Dat kan je hier en ook hier lezen, mocht je dat willen. En dan is er natuurlijk mijn onderhavige nogal historiserende website waarop deze open brief gepost wordt.

(Voor de lezers die niet Tim Bosman zijn: ik heb Tim zelf attent gemaakt op deze “collegiale” memo mijnerzijds via zijn mail-adres op de school waar hij les geeft: het “Lyceum Elst”.)

Ik ben al een leven lang marginaal, heb nog steeds niks te verliezen en krijg tegenwoordig meer nog dan vroeger de neiging tot cutting the crap dan wel tot het mitten durch den heissen Brei reden. Dat kan met de leeftijd samenhangen. Bejaarden zoals ik (70) schijnen wel meer ontremd te raken en aan verbale incontinentie te gaan lijden. Dus als ik tegen jou zeg dat je een bevangen, ja zelfs ronduit bange indruk maakt in dit interview, dan bedoel ik dat niet als verwijt. Terwijl ik redelijk onkwetsbaar ben en lekker bejaard-ontoerekeningsvatbaar begin te worden, heb jij alle reden om bang te zijn.

Je hebt namelijk een baan te verliezen in een omgeving waarin linkse idioten de dienst uitmaken, zoals er in heel Nederland een verstikkende paardendeken van linkse dwingelandij over het geestelijk leven ligt. Je bent een uitgestoten PVV-er met een beroepsverbod voor je het weet. Over uitsluiting gesproken: grappig dat je melding maakte van al dat geld dat er is gestoken in onderzoek naar die hoax rond een paar verdronken en in 1940 in Zeeland en op Terschelling aangespoelde Marokkanen die ineens tot dappere verdedigers van Ons Vaderland tegen de Mof werden . . . eh . . . . gebombardeerd. Het tekent de verwoede pogingen van linkse zelfverheffingsneuroten om islam en Marokkanen in een gunstig daglicht te zetten. Ik heb ooit een Marokkaanse luitenant in Nederlandse dienst gesproken die me vertelde hoe dolblij ze met hem waren: de goede voorbeeld-Marokkaan! Uitsluiting? Jazeker: namelijk van “Wilders-aanhangers”, van islam-critici en van Israëlverdedigers! Het cordon sanitaire werkt nog steeds en jij bent, nogmaals, terecht bang.

Bekijkluister nou zelf eens de passage in het interview waarin je in feite wilt spreken over de onmogelijkheid om moslimkinderen normaal les te geven, maar waarin je zegt dat een Fransman die in Nederland gaat wonen zich toch verbonden zal blijven voelen met Frankrijk. Dat daar niks mis mee is, mits er dialoog plaats vindt. Dat de geschiedenis van “de Ander” inzichtgevend kan zijn door vergelijking tijdens de geschiedenisles. En dat Franse denkbeelden bést haaks mogen staan op de Nederlandse. Maar dat het wel bespreekbaar moet zijn.

Na deze van benoemings-angst doortrokken vingerwijzing, zeg je ten overvloede:

 “Ik begrijp dat ik nu even op voorzichtig gebied ben, maar . . . . .”

Ja jongen: het is een mijnenveld voor wie zich buiten de grenzen van het cordon sanitaire begeeft

Je vertelt dat vanuit de officiële lesstof van jou wordt geëist de PVV af te doen als een stelletje xenofoben. En dat in het boek staatsinrichting dat je moet gebruiken de PVV simpelweg wordt afgedaan als rechts-nationalistisch. Terwijl – ik raad maar – jij misschien best wel weet dat Wilders op de meeste punten liberale (abortus, euthanasie, homoseksualiteit) dan wel sociaal-democratische (zorg, onderwijs, veiligheid) standpunten heeft en voorts een patriot is die het goede uit de Nederlandse en Westerse traditie verdedigt tegen het totalitaire anti-humanisme van de islam. Martin Bosma maakt in zijn voortreffelijke boek – “De schijn-èlite van de valse munters” – duidelijk dat Geert Wilders in feite in de traditie van Willem Drees senior staat.

Maar het dichtst bezaaid met mijnen is toch wel het veld van “het Israël-Palestina-conflict”. Dat komt omdat daarin drie zaken samen komen: de historisch absolute morele kwestie “Auschwitz” dan wel “Holocaust” geheten, plus de kwestie islam alsmede de moeltikoeltoerelle Integrations-Frage. Ik spreek ook wel eens van de drie I’s: Israël, Islam, Integratie. In je interview met Lukkassen blijkt dat ook jij intens geestelijk worstelt met deze driehoek. (Geestelijk worstelen met een driehoek: mooi hè?) Je monoloog terzake begint op  4:10.

Je hebt, zeg je, in het boek van Joris Luyendijk gelezen “hoe de media daarmee omgaat”. Met het “conflict” dus. In de eerste plaats dien je wel, als docent, op je Nederlands te letten. Het is niet “hoe de media daarmee omgaat” en “de media framet”, maar “hoe de mediaas daarmee omgaat” en “de mediaas framet”.  Ten tweede is Luyendijks “Het zijn net mensen” een naar, dom prutsboek. Lees de recensie van Ratna Pelle maar eens. Als je echt iets wil weten over hoe de Westerse media in Israël werken, namelijk met pro-Palestijnse en anti-Israëlische oogkleppen op, moet je de analyse van een nog veel te linkse jongen als Matti Friedman (ex-Associated Press) lezen. Of lees mijn analyses van de antisemitische ploertigheden en lieglasternijen van het NOS-journaal en Nieuwsuur. Ik heb ook Jodenhaatvodden als de Volkskrant en smerige schoften als bijvoorbeeld Thomas von der Dunk tot poppenstront vermalen. Ik heb het NSB-Schendersblad zijn vet gegeven. De PvdA en Timmerfrans heb ik ge-eulogeerd en de VPRO bezongen. Ik heb alle 17 hoofdstukken geanalyseerd van de New-York-Times bestseller en het de hemel in geprezen landverradersboek van Ari Shavit “Mijn Beloofde Land”.

Enfin: teveel om op te noemen. Maar als je echt pregnant wilt lezen wat de essentie is van bijvoorbeeld dat lieglasterwoord “bezetting”, die roestige spijker waaraan alle haat jegens Israël in laatste instantie wordt opgehangen, ga dan naar:

Caroline Glick: kritiek op de nederzettingen is genocidale Jodenhaat

Of naar

Nourdin el Ouali, NIDA, DOCP en de leugen-boycot van Israël

Misschien krijg je de indruk uit het voorgaande dat ik wel érg radicaal ben. Weet je wat? Ga dán eens naar het meest bedaarde en tegelijk meest omvattende opstel terzake Israël dat ik ooit (samen met Roelf-Jan Wentholt) schreef. Dat is het beste in kort bestek wat er ooit in het Nederlandse taalgebied over Israël is geschreven. Ja hoor: dat durf ik te zeggen. Nee hoor: ik ben geen seconde bang dat ik me belachelijk maak. Ga het maar eens lezen en probeer, jij prijswinnende historicus, maar eens één klein gaatje te schieten in dat HISTORISCHE betoog. Hier:

Werk in Uitvoering: een korte geschiedenis van Israël

Je zegt in het interview:

“Het is aan mij als docent om daar [van “het conflict”] een beeld van te geven zodat de leerling daar een eigen mening over kan vormen. ( . . .) Dus ik moet heel veel verschillende media aanreiken. ( . . .) Dat doe je door de leerling zelf op onderzoek uit te laten gaan en dat kan ook in MAVO-4. Hier zijn wat kranten en artikelen. Ga eens even lezen en dan een gezonde discussie die leid je dan als docent en dan kan je tot verschillende inzichten komen. Dan blijft het nog steeds een heel lastig onderwerp.”

Dit is dus een illusie. In de eerste plaats hebben jij en het overgrote deel van je mededocenten zelf geen idee van de geschiedenis van Israël en de wortels van dit quasi-conflict dat alleen maar bestaat omdat de Arabieren de Joden willen vermoorden. Je neemt de leugen-propaganda – (die niet alleen door boven genoemd  neplinkse maar ook door vele nepchristelijke rotzakkenorganisaties onvermoeibaar in het rond wordt gespoten) – blijkbaar serieus. Die hele “discussie” over Israël is een non-discussie omdat nep-links en nep-christelijk die discussie helemaal niet aangaan. En ze gaan hem niet aan omdat ze geen enkel argument hebben, alleen maar leugens en verdachtmakingen. Die hele non-discussie is dus grundsätzlich propagandistisch verseucht. En in die linkse leugenhel waaruit jij zelf ook geen wijs kan, wil je een MAVO-4-leerling loslaten om zijn eigen weg te vinden?

Je merkt dat ik gloeiend kwaad ben en dat ben ik al minstens 20 jaar. Ergens begin jaren 1990 heb ik een artikel, dat ik nog op een ouderwetse schrijfmachine had getikt, met de papieren post naar het kantoor van Vrij Nederland aan de Raamgracht gestuurd. Het ging over mijn problemen met de islamitische cultuur zoals die zich via Turkse en Marokkaanse medemensen in Amsterdam manifesteerde. De titel van het essay luidde “De Profundis”: vanuit de diepten, smeken wij U, oh Heer . . . . .  De bedoeling was in die titel uit te drukken dat ik tegelijk wel en niet van de straat was. Gymnasium én streetwise. Zoiets. Ik kreeg het terug met schuin over de eerste pagina geschreven: “Je hebt gelijk, maar je bent te vroeg.” Was getekend: Rinus Ferdinandusse. Dat ingestuurde stuk was high brow van toon en dat gold ook voor het artikel dat in Trouw verscheen in 1998: ”Een gezond instinct voor eigen volk”.

Inmiddels is mijn toon dermate geradicaliseerd dat ik standaard alle linkse idioten de tyfus scheld. De verharde “toon van het debat” is jou natuurlijk ook opgevallen:

“Dat baart me ook wel zorgen omdat de discussie af en toe oververhit raakt. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar je leest het heel veel in de media. Nog erger is het met de Holocaust. Dat wordt vermeden. Maar ook het Israël-Palestina-conflict. Dan kom je op het terrein van de geschiedvervalsing. Er zijn plannen om het onderwerp Israël-Palestina uit het examen te halen, puur omdat het hier in de Randstad tot verhitte discussies leidt met alle gevolgen van dien dat docenten zich eigenlijk niet meer gemakkelijk voelen om het te onderwijzen.”

Tsja. Islamisering en de dramdreiging door moslims. Overal en nergens. Maar hier is het pakbaar. En wel op het cruciale snijpunt van Joden-Israël-moslims. De weigering van onze quasi-elites, van Obama tot Rutte om de islam te definiëren voor wat die is: de oudste uitdrukking ter wereld van een nazi-mentaliteit, een clear and present danger, een 1400 jaar oude dreiging van een totalitair anti-humanisme. De politiek die bij herwonnen realisme zou horen, is het stoppen van elke immigratie van moslims naar het Westen, het voeren van een klassieke strategie van Kennan-containment contra de islam zoals dat tegen het communisme is gebeurd en het volledig steunen van Israël.

De meest wonderlijke zinnen, in deze tijden van ISIS, kwam op naam van je interviewer, Sid Lukkassen (op 3:55):

 “Neem nu het Israël-Palestina-conflict. Als je die foto’s dan ziet in de kranten. Dan zie je echt jonge kinderen van een jaar of zes met zúlke verbolgen gezichten die stenen vasthouden. ( . . .) Hoe die mensen zó gedreven kunnen zijn om elkaar te bestrijden, ja, dat kun je alleen maar begrijpen als je de geschiedenis doorgrondt.”

De geschiedenis doorgronden om die haat te begrijpen. Juist.

Om te beginnen: zou het kunnen dat een ‘religie’, de islam, een anti-humaan totalitair systeem dat elk aspect van het leven misvormt en elk wezenskenmerk met het nazisme deelt in de loop van 1400 jaar, dus 70 generaties, genetisch muterende effecten op mensen heeft gehad? Dus dat die kinderen DNA-matig geschikt zijn geraakt voor agressie? Neem nou dat onderzoek naar die Londense taxichauffeurs bij wie door dat jarenlang uit hun hoofd leren van het Londense stratenplan fysiologisch aantoonbare veranderingen in hun brein optraden. Bij runderen schijn je maar vijf generaties te hoeven doorfokken om bepaalde eigenschappen erfelijk te maken.

Lukkassen zou voorts kunnen weten dat in de hele Arabisch wereld de Jodenhaat een historisch gegeven is vanaf de 7e eeuw, maar dat vooral in de laatste 60 jaar in Gaza en Samaria-Judea (“de Westbank”) de bevolking en met name de jeugd door Hamas en “de Palestijnse Autoriteit” gedrenkt wordt in Jodenhaat via onderwijs en media.

Dus hoezo verwondering om “verbolgen gezichten”?

Ook wonderlijk vond ik jouw eigen uitspraak, Tim, dat je de Vrijheid van Meningsuiting als “hartstikke absoluut” beschouwt. Alsof je nog nooit van Karl Popper hebt gehoord en zijn stelling dat wanneer de tolerantie de intolerantie aan de macht dreigt te brengen, de tolerantie misschien een tandje minder moet. Een Grote Heilige van de sociaal-democratie als John Rawls ( “A Theory of Justice”) dacht er precies zo over. Wat mij betreft is er ueberhaupt geen Vrijheid van Meningsuiting voor mijn doodsvijand, de islam, die inderdaad als oogmerk heeft de liberale parlementaire democratie te gebruiken om haar af te schaffen en te vervangen door de totalitaire sharia. Ik pleit er zelfs voor die hele islam te verbieden, alle verbale en materiële uitingen ervan.

Zo Tim: dat was het. Sterkte bij het afstand houden van de PVV, het schipperen en het moeilijk-kijkend-nuanceren.

popper-paradox-tolerant-intolerant

__________________