Ik hoop dat ik hier de goeie Frank Berkemeier portretteer

Ik hoop dat ik hier de goeie Frank Berkemeier portretteer

Mooi citaat van Lord Jonathan Sacks waarmee Frank Berkemeier op Opiniez zijn stukkie afsluit:

“Antisemitism means denying the right of Jews to exist collectively as Jews with the same rights as everyone else. It takes different forms in different ages. In the Middle Ages, Jews were hated because of their religion. In the nineteenth and early twentieth century they were hated because of their race. Today they are hated because of their nation state, the state of Israel. It takes different forms but it remains the same thing: the view that Jews have no right to exist as free and equal human beings.”

Antisemitisme is inderdaad aan Joden het recht ontzeggen om collectief hun identiteit te beleven en tegenwoordig is Israël de te pesten Jood onder de naties. Maar ik vind Sacks onvolledig: ook als individu mocht en mag je geen openlijke Jood zijn.

Bovendien is het jammer dat Berkemeier het citaat van Sacks als sluitstuk opvoert van een onzin-stuk waarin hij de PVV en VNL beschuldigt van collaboratie met het antisemitisme. Vanwege waarom? Omdat de PVV óók het onverdoofd slachten van Joden en niet alleen dat van moslims wil verbieden en VNL óók voor het bijzonder onderwijs van Joden de subsidie wil stoppen.

Maar beste Berkemeier: álle onverdoofd slachten en álle subsidie voor bijzonder onderwijs wordt in die plannen van PVV (?) en VNL toch gestopt? Ook dat van Katholieken, Boeddhisten, Gereformeerden en Zeverende Dags-Adventisten? En de vrijheid voor de Joden om collectief en individueel hun Joodse identiteit te beleven blijft toch net zo groot? Al wordt die door de islamisering inderdaad steeds kleiner . . . . . . .

Als je identiteit afhangt van dieren onverdoofd de strot afsnijden en jezelf óók in het onderwijs in een getto opsluiten dan mag je ook wat mij betreft geheel vrijwillig het land verlaten.

Intussen is het probleem dat je schetst met schoolgaande als Joods herkenbare kinderen reëel: maar het probleem is niet het openbaar onderwijs waar ze naar toe moeten, maar het door moslims geterroriseerde openbaar onderwijs. Zodat je je – voor de oplossing van het probleem van in het openbaar onderwijs schoolgaande Joodse kinderen – beter kunt aansluiten bij mijn al jaren herhaalde oproep: Ausnahmezustand! Maar deze keer niet dóór de tegenwoordige nazi’s uitgeroepen, maar gericht óp die Jodenhaters. Verbied de islam! Alle materiële en verbale uitingen van dat anti-humane totalitairisme.

Ja, ik weet dat zulks onhaalbaar en utopisch is, maar het bewustzijn dat het wél zou moeten, wil ik graag in het collectieve bewustzijn planten. Dan komt er misschien een mogelijkheid tot de next best maatregelen: alle import van moslims onmiddellijk stoppen. En dan komt er misschien ook voldoende bewustzijn om ook Joodse kinderen, eventueel mét keppeltje, veilig en onverdeeld naar de openbare school te sturen, waar ze worden opgevoed in onze Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Maar je mag die traditie van mij ook “humanistisch” noemen, want de wortels ervan gaan bij een wat “neutralere” term tóch niet weg.

Nee, en ik ben niet “inconsistent” in het bovenstaande: ik bedoel inderdaad géén hoofddoeken en wél keppeltjes. En ik bedoel ook aan moslims het recht te ontzeggen als moslim te leven. Althans niet in het openbaar. Wat ze achter de voordeur doen moeten ze, binnen de kaders van de wet, zelf weten. Maar ik mag ook pleiten voor mijn recht om niet, als ik in mijn wijk buiten kom, binnen een uur tientallen hoofddoeken in mijn smoel gewreven te krijgen. Want dat vind ik dus net zo erg als een kaalkop waarop een swastika staat getatoueerd.

_________________

 

 

Advertenties