jahjah-tekent-bij-bezige-bij

Jahjah tekent zijn contract bij de Bezige Bij

Even vooraf ter herinnering: Abou Jahjah is de antisemiet die dat, zoals zovelen, verbergt achter zijn “anti-Zionisme”. Die zei dat Palestina from the river to the sea bevrijd moet worden: “Subtekst: Israël vernietigen.” Die zei dat er voor de Joden in Palestina twee mogelijkheden zijn: de reiskoffer of de doodskist. Die vond dat cartoons waarin Anne Frank en Hitler samen in bed liggen van hetzelfde morele gehalte zijn als cartoons die de “Profeet Mohammed”, een in alle karaktertrekken op Hitler gelijkende mythologische figuur, met een bom-tulband afbeelden. Die van plan is na de islamitische overwinning in België een “lichte vorm van sharia” in te voeren. Die een gevoel van victorie voelde toen de Twin Towers neergingen. Die ‘intens verdriet en sympathie’ voelde na de dood van ‘vrijheidsstrijder’ Saddam Hoessein. Die ‘elke dode Nederlandse soldaat’ als een ‘overwinning’ beschouwt. Die door zomergasten-presentator Thomas Erdbrink, tevens Ayatollah-Verharmloser  “een invloedrijke stem in het debat over immigratie en burgerrechten in België” werd genoemd. (Ja, en dat is-ie alléén door de collaboratie-media en dus ook door de antisemitische VPRO.)  Die in “Zomergasten” perfect aanhaakt bij de islamisering van het zwarte fascismeBlack Lives Matter –  vooral in Amerika:

“Het fragment uit de documentaire the black panthers: vanguard of the the revolution. In dit fragment zien we hoe de FBI de Panthers kapot probeerde te maken; het toont volgens Abou Jahjah aan hoe een staat een activistische beweging in de kiem kan smoren. Zijn eigen AEL werd door de inlichtingendiensten ook als bedreiging voor de samenleving gezien. In het fragment zien we ook Pantherlid Fred Hamtpon – voor Abou Jahjah toonbeeld van het volwassen worden van activisme: iemand die niet uitsluitend meer voor de eigen groep sprak maar bruggen probeerde te bouwen en samenwerking creëerde met anderen.”

Lekker intersectioneel bezig, die Jahjah. Enfin, ik vergeet vast nog het een en ander.

Teun Voeten:

“Mensen als Abou Jahjah bouwen geen bruggen, maar bouwen vijanden. Ze vervuilen het discours en zijn mede schuldig aan de voortdurende escalatie van maatschappelijke spanningen die, als er niet snel wordt ingegrepen, binnen onafzienbare tijd tot een bloedig low-intensityconflict in de binnensteden van Europa zal leiden.”

Vlaamse vrienden stuurden mij vorige week (30 september) de vrijdagcolumn van Abou Jahjah in “De Standaard”, een ex-katholiek dagblad dat nu als morele standaard islamliefde en Jodenhaat voorschrijft. De krant maakt één uitzondering: Mia Doornaert mag om de 14 dagen op maandag via háár column een tegengeluid laten horen.

Maar in het algemeen kan “De Standaard” gelden als een radertje in die ontzagwekkende Europawijde nep-linkse machinerie die gesubsidieerd de langzame zelfmoord van Europa stimuleert en begeleidt.

Van de column van Jahjah werd ik moedeloos. Hij haakte aan bij de dood van Shimon Peres, over wie ik zelf ook iets te zeggen heb gehad. En hij maakt uiteraard van de gelegenheid gebruik om voor de zoveelste keer zijn lasterleugens over Israël te verspreiden.

[Peres ] is de architect van het illegale en geheime Israëlische kernwapenarsenaal, hij is een van de architecten van de illegale nederzettingenpolitiek in de Westelijke Jordaanoever, en hij bleef tot het einde de Israëlische blokkade en de moorddadige bombardementen tegen Gaza verdedigen.

Dat Peres, samen met Yasser Arafat en Yitzhak Rabin, in 1994 de Nobelprijs voor de vrede kreeg is de grootste farce in de geschiedenis van de Nobelprijzen. De Oslo-akkoorden waren een ramp voor de Palestijnen en voor de perspectieven op vrede. Ze gaven Israël een impliciete goedkeuring om Palestijns grondgebied te bezetten, zonder de belofte dat Israël een Palestijnse staat zou erkennen. De Oslo-akkoorden waren een capitulatie van een vermoeide en tegelijk gecorrumpeerde Arafat.

De Oslo-akkoorden hebben alle hoop voor een tweestatenoplossing de kop ingedrukt. Wat overblijft is een corrupte Palestijnse autoriteit, die leeft van westerse subsidies. De Palestijnse autoriteit is een eigen baronie geworden, een verlengstuk van de Israëlische bezetting. Wat overblijft is een illegale nederzettingenpolitiek die de Westelijke Jordaanoever bijna volledig heeft gekoloniseerd. Wat overblijft is een apartheidsmuur.

Vrede is verderaf dan ooit. Peres heeft zelf verklaard dat wat hem voor, tijdens en na Oslo bewoog, een strijd was voor het Joodse karakter van de staat Israël. Met andere woorden: geef die Palestijnen een stukje land, zoals de townships en de reservaten in Zuid-Afrika vroeger, en hou de apartheid in stand, om te vermijden dat er ooit een democratische multi-etnische staat komt.

Het bovengeciteerde bestaat dus he-le-maal uit lieglaster en verzwijgingen. Maar als ik dat moet gaan uitleggen dan heb ik minstens drie keer de lengte van dit citaat nodig. Ik heb dat soort rotzooi al vele malen weerlegd. Bijvoorbeeld hier.

Overigens: de atoombom van Israël  is niet “illegaal”. Israël behoort niet tot de ondertekenaars van het Non-Proliferatieverdrag. Internationaal recht bestaat alleen door vrijwillige overeenkomsten tussen nationale staten. En in de handen van de Israëli’s is de atoombom natuurlijk levensverzekerend, terwijl het in de handen van bijvoorbeeld Iran een bedreiging voor de hele wereld is.

Wel zitten in Jahjahs column twee nieuwe “anecdotes” die, zoals alles wat hij schrijft, bedoeld zijn om de Jodenhaat te wekken en gaande te houden. Ik citeer Jahjah:

1) “Maar zelfs Robert Fisk schreef eergisteren in The Independent: ‘Toen ik hoorde dat Peres was overleden, dacht ik aan bloed, vuur en slachtpartijen, aan de brandende lichamen in Qana.’ In dat Libanese dorpje veranderde Jezus water in wijn volgens de Bijbel. Daar ook bombardeerde het leger van Peres in 1996 een VN-gebouw waar Libanese families schuilden. Er vielen 105 doden, voornamelijk kinderen en vrouwen. Peres beweerde eerst dat het een vergissing was, maar een VN-onderzoek bewees het tegenovergestelde. Volgens het rapport kon het bombarderen van de VN-basis in Qana ‘onmogelijk een technische of andere soort fout zijn geweest’.”

Zélfs Robert Fisk? Natúúrlijk Robert Fisk!

Mark Steyn zegt van Fisks Midden-Oosten-verslaggeving dat hij Arabischer dan de Arabieren is geworden en er structureel feitelijk naast zit:

“He’s one of those fellows who’s been on the beat too long, and as a result he’s gone . . . . well, it’s beyond having ‘gone native’, actually. This is a man who, whenever he tries to pin down a factual aspect of a situation, is wrong. And the rest of the time he essays off into these crazy, drivelling columns.”  [mijn blauwe vet]

Elders vertelt Steyn dat Fisk de man is die de YouTube-halsafsnijding van Daniel Pearl door moslims een “schot in eigen doel” noemde omdat deze gruweldaad slecht zou afstralen op de lijdende islamitische wereld.

Maar eerlijk is eerlijk: hier schijnen we toch echt wel een fout van het Israëlische leger te pakken te hebben. Of er sprake is van gruweldadige opzet, zoals Jahjah natuurlijk direct aanneemt – want zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten – blijft onbewezen. Die suggestie van opzet gaat overigens wel uit van de conclusie van het eindrapport van onze eigenste Nederlandse generaal Franklin van Kappen aan de Veiligheidsraad:

“While the possibility cannot be ruled out completely, it is unlikely that the shelling of the United Nations compound was the result of gross technical and/or procedural errors.”

Okay. Maar.

Gezien de extreem voorzichtige mentaliteit van het IDF en de terechte angst voor de wereldwijde media die elke fout van Israël genadeloos afstraffen, blijft het zeer onwaarschijnlijk tot onmogelijk dat de Israëli’s opzettelijk vrouwen en kinderen hebben lopen te massamoorden.

Het blijft natuurlijk wél mogelijk dat Israëlische commandanten in een enkel geval doordraaien. De voortdurende irrationalistische terreur, materieel en geestelijk, waaraan Joden in Palestina van de kant van de moslims al 100 jaar bloot staan, kan misschien heel soms zoveel agressie wekken dat zelfs een Jood zin krijgt in een bloedorgie. Zelf heb ik soms al vlammenwerpende aanvechtingen als ik de huig van schreeuwende baardjurken op een YouTube-filmpje zie. Wat zei Diederik Samsom ook alweer over een bepaald soort Marokkanen? “Ze gaan direct naar je merg.” Dat dus.

En wat ik en de Israëli’s nooit zouden doen, is wat Tom Struick van Bemmelen in 2013 schreef over de Yom Kippoer-oorlog:

“Zo gaf de hoogste Egyptische generaal, Saad El-Shazly, persoonlijk opdracht om alle Israëlische krijgsgevangen te executeren. En speldde de hoogste generaal van Syrië, Mustafa Tlass, trots een medaille op de borst van een Syrische soldaat die 28 Israëlische gevangen genomen soldaten met een bijl had vermoord, en bij een van hen een deel van de hals had opgegeten. “

Die moslimisch-Arabische mentaliteit is voorts niet van vandaag of gisteren:

 “( . . .) in elk geval begingen de Joden geen individuele daden van sadisme (. . .) Maar op andere plekken werden de lijken van Joden die in Arabische handen waren gevallen gecastreerd gevonden en met hun ogen uitgestoken. ( . . .) Voor ik Tel Aviv verliet heb ik de hand gelegd op een collectie foto’s die ik aan Alexis Ladas van de Commissie van de Verenigde Naties heb doorgegeven. Ze tonen grinnikende mannen in Arabische uniformen poserend voor de fotografen met hun bajonetten verzonken in een stapel naakte en verminkte lijken en dergelijke ( . . . ) ik vermeld dit onderwerp met tegenzin ( . . .) dit soort zaken is niet begonnen met de oorlog; vanaf de dag van de eerste Joodse nederzettingen, was een Jood als hij de langs de kant van de weg vermoord werd gevonden bijna altijd verminkt.”

(Arthur Koestler,  “Promise and Fulfillment: Palestine 1917- 1949”)

De tweede “anecdote” van Jahjah:

2) ”Dit bloedbad was niet de enige smet op zijn blazoen. Nog in 1996 bombardeerde het leger van Peres een ambulance in het stadje Mansouri in Libanon. Een journaliste van Reuters die toevallig achter de ambulance reed, begon te filmen toen Israëlische Apache-helikopters dichtbij kwamen. De journaliste, Najla Abou Jahjah, is de zus van mijn vader. Ze vertelde mij dat ze nooit dacht dat ze de ambulance gingen bombarderen, maar dat gebeurde wel. Ze bleef filmen, al was ze in shock. De beelden van de vermoorde kinderen in de ziekenwagen gingen de wereld rond, en werden op CNN getoond. Mijn tante heeft tot op vandaag nachtmerries.” [mijn blauwe vet]

Ik ben eens gaan googelen. Eerst vond ik een artikel dat gaat over een ambulance-hoax van 2006 in Qana. In dat artikel veronderstellen de schrijvers dat de 2006-hoax wellicht een poging was om de tienjarige verjaardag te vieren van de ambulance-hoax uit  1996 in datzelfde Qana, waarbij dus de tante van Jahjah betrokken zou zijn geweest. Misschien neemt Jahjah het me niet kwalijk dat ik het mogelijk acht dat-ie liegt over die nachtmerries van zijn tante en dat ze gewoon deel is geweest van de ontelbare, vaak knullig opgezette fake-filmpjes die Israëlisch oorogsmisdaden moeten “documenteren”: Pallywood is tot op YouTube een vast begrip.

Maar het belangrijkste is dat de mentaliteit van de Joden in het algemeen en ook van de Israëli’s er een is van gewetensvolheid en zelfreflectie. Als er aan Israëlische kant misdaden worden begaan dan zijn dat ontsporingen waarvan altijd rekenschap wordt gegeven. Aan de kant van de Arabieren en van moslims in het algemeen is de misdaad tegen “ongelovigen” – en al helemaal als het Joden zijn – het voorgeschreven spoor. De Joodse mentaliteit is schuldbewust, humaan en zelfonderzoekend, de moslimische is gewetenloos, anti-humaan en altijd wijzend naar de Ander als de schuldige. Abou Jahjah zelf is er het perfecte voorbeeld van. De geschiedenis van de islam is een gigantisch bloedspoor van wreedheid en oorlog tot op de dag van vandaag, maar Jahjah wijst die paar mogelijke wreedheden van Israël, begaan in de verdediging tegen constante Arabisch-moslimische terreur, aan als het grote onrecht.

Terug naar waarmee ik dit stuk begon: het grote punt is dat Jahjah via het nep-linkse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat grote publiekspodia krijgt. En je kan er niks tegen doen. Ja, je kan er wéér een blogje tegenaan gooien dat misschien door 500 mensen althans wordt aangeklikt, om nog maar te zwijgen van grondig gelézen. Het is een vast patroon sinds decennia in Europa: de antisemieten, degenen die van Israël de Jood onder de naties maken, de “anti-zionisten”, de lijders aan de oudste haatziekte van de wereld, de aanhangers van dat oeroude Irrationalisme krijgen onder het bewind van nep-links de podia in de media, de politiek en in het onderwijs.

Het Israëlisch-Palestijnse-conflict is onoplosbaar omdat islamitische Arabieren agressieve leugenaars zijn, mensen van slechte wil, die de oorlog in Palestina in 1920 zijn begonnen en hem willens en wetens hebben volgehouden. En ze zullen hem ook in toekomst volhouden, daarvoor staat het karakter van de islam garant. Zoals het karakter van de islam ook garant staat voor de ondergang in terreur en oorlog van Europa als we niet héél gauw de influx van moslims stoppen. Daarvoor is weer nodig dat eindelijk het nazistische karakter van de islam tot de koppen van onze nep-linkse quasi-elite doordringt.

jahjah-oppenheimer

___________________

Advertenties