Heikelien Verrijn Stuart, Liesbeth Zegveld en Stan van Houcke

Dit gaat over de aanklacht die tegen minister Asscher is ingediend, omdat hij een paar ouwe Nederlandse Joden die in Samaria-Judea wonen een volledige AOW heeft uitgekeerd. Dat is tegen de formele regels, maar die regels zijn gebaseerd op geschiedvervalsende Jodenhaat-lasterleugens. Ik heb er hier over geschreven.

Blijkens een artikel van Uri van As van OpinieZ zitten Heikelien Verrijn Stuart, Liesbeth Zegveld en Stan van Houcke achter deze aanklacht. Onder nog meer anderen, van wie er een paar onderaan dit stukkie geportretteerd zijn en wier namen ik bij Van As heb gevonden.

Mijn vraag is: wat is de naam van de geestesziekte van deze drie en die anderen? Zelf heb ik héél kort, beïnvloed door het Nijmeegse studenten-milieu, enige sympathie voor “de Palestijnen” gevoeld. Maar na de aanslag in München van 1972 en de Yom-Kippoer-oorlog van 1973 ben ik weer bij zinnen gekomen. Inmiddels – ruim 40 jaar later – moet het voor iedereen duidelijk zijn dat de nazistische islam de wereld in brand aan het zetten is en dat de Joden in Israël “onze” frontsoldaten zijn in een oorlog tegen een vijand die géén vrede wil maar alleen maar uit is op een nieuwe Holocaust en wereld-dominantie. En in die wetenschap ga je een paar ouwe Joden op hun AOW korten middels, ik herhaal het, geschiedvervalsende Jodenhaat-lasterleugens.

Het maakt niet uit wat voor naam je op zo’n actie plakt: antisemitisme, Jodenhaat, Israël-irrationalisme of hele erge viespeukerij. Je krijgt het niet verklaard. De vraag blijft wat er in godsnaam in die koppen gebeurt.

De macht van een nep-linkse quasi-elite die, Jodenhaat verspreidend, collaboreert met de nazislam en het Vierde EU-Rijk is blijkbaar niet via verkiezingen te breken. Dat komt omdat deze “68-ers” en hun geestelijke kinderen onze hele cultuur beheersen via hun subsidie-netwerken. Ik heb ooit geprobeerd alleen al voor Jodenhatend “Christelijk” Nederland die netwerken te beschrijven (I) en (II). Dat is nagenoeg ondoenlijk. Carel Brendel heeft zijn levenswerk gemaakt van het blootleggen en ontwarren van die verknopingen. Het gaat dus om organisaties waarvan je weinig hoort of ziet, maar die de ondergrond vormen van waaruit de dagelijkse publieks-hersenspoeling door media, politieke partijen en onderwijs gevoed en gecontinueerd wordt.

Ik voorspel dat dit linkse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat, dat ruim misbruikt wordt door de echte Jodenhatende nazislam-liefhebbers, slechts gebroken zal worden in een burgeroorlog waarin onze steden ge-Beiroetiseerd zullen worden.

Uri van As van OpinieZ heeft nu een gedeelte van dit Jodenhatende nazislam-liefhebbers-netwerk van namen voorzien. Je zou wensen dat, in navolging van het Amerikaanse “Discover the Networks”, ook voor het Nederlands taalgebied, een organisatie zou bestaan die gespecialiseerd is in het in kaart brengen van deze netwerken die “ons” geestelijk gevangen houden. Maar anderzijds: wat helpt het? Je kan dan op marginale weblogs nóg onderbouwder de vuiligheid aan de kaak stellen, maar daar trekken DWDD, D66 en Leo Lucassen zich niks van aan.

Hieronder twee mede-initiatiefnemers van de Jodenhaat-aanklacht: Marleen Remmers (Groen Links Hilversum) en Arjan el-Fassed (Groen Links Tweede Kamer)

UPDATE 17 OKTOBER 2016:

Van As heeft zijn vierluik over deze kwestie voltooid met:

Aangifte tegen Asscher ingegeven door Israëlhaat

“Onder de aangiftebrief borrelt een giftige cocktail van ‘anti-zionisme’, pro-Palestijns activisme en politiek opportunisme. De messen zijn geslepen. Verstandige Tweede Kamerleden laten deze georchestreerde lynchpartij links liggen. Er zijn tenminste vijf Kamerleden nodig om een vervolgingsprocedure in gang te zetten. Dat het duo DENK daartoe bereid is, zal niemand verbazen. Dat Paul Ulenbelt vlak voor hij van zijn eigen AOW en riante pensioen gaat genieten nog een keer wil vlammen, desnoods ten koste van een handvol bejaarde Nederlanders in Israël, ligt in zijn bloedrode SP-aard besloten.

Steun uit de GroenLinks-fractie daarentegen, valt voor zo’n openlijke vervolging niet te verwachten. Groenlinkse gifmengers plegen hun politieke moorden bij voorkeur in het donker.

Het rondpompen van subsidie in dit incestueuze activisten-circuit vol ‘mensenrechten specialisten’ is een verwerpelijke en krankzinnige verspilling van belastinggeld. Een nieuw, rechtser kabinet zou er goed aan doen uit morele, financiële en defensieve overwegingen eens flink de bezem te halen door deze Augiasstal. Bovendien zal sluiting van de subsidiesluizen de toon, helderheid en kwaliteit van het debat in Nederland snel en aanzienlijk verbeteren.

Tijd voor moreel verantwoordelijk politiek handelen. Geen betere aanleiding dan deze smerige aangiftebrief.”

_______________

Advertenties