Nou ja, ik was eigenlijk twee jaar te laat met het uitroepen van deze Nationale Gedenkdag, want het nam toch nog even tijd voordat de enormiteit van deze daad van hoogverraad tot me was doorgedrongen. Al schreef ik een jaar na het aannemen van de gedenkwaardige (!) motie al wel een stuk onder de titel: “Ayatollah Halsema en de kogel-motie”.

Enfin, mijn stukken ter gelegenheid van 27 oktober voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 kunnen nog allemaal gelezen worden.

Wat zegt u? Wat gedenkvieren we dan? Op 27 oktober 2016 houden we  opnieuw Nationale Collaboratiedag en gedenken we voor de zesde maal de motie van Halsema, Pechtold, Cohen en Roemer van 27 oktober 2010 waarin van de regering Rutte-Buma plus gedoogsteunende Wilders gevraagd werd “in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doel van het regeringsbeleid is”. Dat was een onderbuik-motie, een vertrap-en-besmeur-Wilders-motie en een kogel-van-links-uitlok-motie. De antifascist Wilders heeft levenslang gekregen en deze vier wensten de ideologie die daarvoor verantwoordelijk is, namelijk de nazistische islam, te faciliteren. Deze vier alleen? Was het maar waar: 124 leden, dat is 75% van de Tweede Kamer, steunden die motie. Tegen stemden slechts de leden van de PVV (24) en SGP (2).

motie-islamisering-2010

Daarmee werden deze Vervloekten tot Hoogverraders van het Hoogste Goed in de Wereldgeschiedenis, namelijk van “Western Civilisation: the Continuing Experiment”, anders gezegd van de geschiedenis van continentpuntje Europa waar al sinds koning Clovis (plusminus 500) een beschavingsstrijd gaande is om te komen tot de Joods-Christelijk-Verlichte beschaving, namelijk die Universele Waarden die vastgelegd zijn in de Rechten van de Mens.

Toch een klein disclaimertje aangaande al die Verheven Humane Protocollen.

Er zit namelijk een essentiële weeffout in zowel de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens alsook in de Amerikaanse Constitutie alsook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Te weten: het gelijkstellen van aangeboren eigenschappen (ras, geslacht) met een identiteit waarvoor het individu zelf kiest (geloof, politieke overtuiging). Het is ook vanwege die weeffout dat Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen: ideologiekritiek op de islam kon met behulp van artikel 1 worden gecriminaliseerd. En dat is dus precies wat er in toenemende mate gebeurt, via dat idiote begrip nazismofobie islamofobie.

Van dat stukje geestelijk vacuüm waarin alle mensen op de hele wereld, behalve ik en Pim Fortuyn, verkeren, hebben ook de hoogverraders gebruik gemaakt. De opstellers van al die Verheven Humane Protocollen zijn blijkbaar toch, als waren het D66-ers, uitgegaan van een soort Christelijk geweten bij de hele mensheid. Dat is een illusie: de islam is redeloos, gewetenloos, leugenachtig, wreed en agressief. En daarom zijn heel veel moslims dat ook. Waardoor weer dat stukje “verzuiling” dat “multiculturalisme” heet zo grandioos mislukte: vroeger werd het gemeenschappelijk dak gedragen door met Christelijke waarden gemetselde zuilen. Daarvan is met de islamitische “zuil” geen sprake. Het is een wezensvreemd pilaartje dat niet dragend maar ondermijnend is. Om eens mooie beeldspraak te gebruiken.

En hoe staat het er oktober 2016 voor? Nou kijk: Geert Wilders wordt vervolgd omdat hij minder Marokkanen, dus moslims dan wel “cultuur-moslims” zou willen in Nederland en de hoogverraders van 1500 jaar Joods-Christelijke (waarvan 300 jaar Verlichte) cultuur gaan vrijuit en gloriëren in hun hoogverraderlijke domheid.

Voor ik het vergeet! U ziet dat er een YouTube-filmpje van 5 minuten bovenaan deze Oproep tot Gedenken staat. Daarin treedt Hamed Abdel Samad op. Over hem en zijn (deels impliciete) oordeel over de Westerse nep-elites heb ik eerder geschreven. De woorden van Samad behoeven in het kader van het bovenstaande verder geen toelichting. Hoop ik.

Kijk, als we die islamisering nou niet stoppen, dan krijgen dadelijk in Nederland weer de verkeerde mensen de verkeerde straffen.
__________________

Advertenties