profeet-lucky-luke

Omdat ik zo bescheiden ben, blijf ik mezelf maar onderschatten. Dus telkens als ik een oud stuk van mezelf onder ogen krijg, ben ik toch weer verbaasd hoe goed het is. Dezer dagen stuitte ik op een publikaasietje van 19 maart 2003 dat op de Forumpagina van de Volkskrant heeft gestaan. Blijkens dat stukje ben ik niet alleen een geweldige denker en schrijver, maar eigenlijk ook zonder meer een ziener. Want het is een vroege kritiek op de politiek van regime-change, vooral in moslimlanden, zoals die door de neo-cons is ontworpen en die is begonnen en voortgezet – (uit “idealistische” dan wel “realistische” overwegingen) – door Bill Clinton , George W. Bush en het duo Barack Obama-Hillary Clinton. Dat beslaat dus de periode van 1993 tot 2016.

Enfin, mijn tekst van 19 maart 2003, dus  één dag voor de Amerikanen Irak binnenvielen,  luidt aldus:

Het was beter als Saddam en zijn kliek onder druk werd gehouden door een combinatie van economische sancties, politiek isolement, militaire indamming, wapeninspecties en CIA-activiteiten  . . .

Samenbindende ideologie van zo’n opstand kan, behalve afkeer van Saddam, alleen maar het islamisme zijn. Dit moet ten koste van alles voorkomen worden. Statistici zeggen dat in de betreffende gebieden, van Irak tot Pakistan, de bevolking de komende twintig jaar verdubbelt. Het nu al veel te grote aandeel in die bevolkingen van jonge mannen rond twintig jaar zal enorm toenemen. Gegeven de totaal onmachtige economieën in deze landen, zal een wereld ontstaan waarin de haat en agressie op ‘islamitische grondslag’ zoals we die nu kennen, zal verbleken. Alleen een oorlog en democratische heropvoeding kan hierin een bres slaan. Daarom ben ik toch voorstander van deze oorlog. Ik zou alleen willen dat de Amerikanen hem zouden voeren met meer grondtroepen-moed en minder bombardementen-lafheid dan in het recente verleden. Tenslotte: als de Amerikanen niet binnen een paar jaar aan Israël en de Palestijnen dwingend een duurzame vrede opleggen, is ook de bevrijding van Irak vergeefse moeite.

Kijk, dat mag je toch lichtelijk profetisch noemen. De “Arabische Lente” die pas in 2010 zou . . . . . eh . . . . . uitbreken, voorspel ik al in 2003. Een mogelijk foute aanname was wel dat het mogelijk zou zijn geweest via permanent boots on the ground Irak te “heropvoeden” zoals Douglas MacArthur met de Japanners na 1945 had gedaan. Anno 2016 is veel duidelijker geworden dat de islam een ideologie is die misschien wel eeuwen van klassieke “containment” zal vergen, voordat er iets van humaniteit en Verlichting in die cultuur wortel zal schieten. Er spreekt ook iets van naïviteit uit de gedachte dat Amerika een vrede zou kunnen opleggen aan Israël en de Palmaffia’s. En wel naïviteit in twee opzichten: onderschatting van de Israël-haat van de Amerikaanse Democrats en vooral van Obama en ook hier onderschat ik nog de factor islam in die “Palestijnse” kwestie.

Het lijkt overigens wel of er op de archiefsite van de Volkskrant het middengedeelte van mijn stuk ontbreekt. Ik heb het over “zo’n opstand” en dat is dus al eerder in het stuk ter sprake geweest. Misschien is dat middenstuk op de Volkskrant-site op te roepen maar mij lukte het niet.

_______________

Advertenties