pvda-verbonden-samenlving

Misschien is “een overgeplamuurde samenleving” ook een beeld?

Bat Ye’Or (“Dochter van de Nijl”) zegt in haar boek Eurabië”(2007):  “de ontwikkelingen waar de evolutie van de menselijke samenlevingen door wordt bepaald en op onvermoede wijze onmerkbaar door veranderd wordt, zijn voor de korte termijn moeilijk vast te stellen”.

Ze heeft het over “onderhuidse stromingen op het sociale, demografische, institutionele en culturele vlak, die door de tijdgenoten zelf nauwelijks opgemerkt worden”.

En ook over “schijnbare sociale en politieke stabiliteit”, maar op een gegeven moment komt het aan de oppervlakte als barsten die het bouwwerk zullen verscheuren”.

Waar zag ik toch dat filmbeeld van een Duitse stad ergens rond 1938? Stadsgezicht-met-kades-aan-rivier: vredig, zomers, terrasjes, flanerende mensen. Oorspronkelijk waarschijnlijk zwart-wit maar met moderne technieken ingekleurd. Daardoor zag je beter dat er een aantal zwartrode hakenkruisvlaggen vrolijk in de zomerbries wapperden.

De generatie die in dit propagandafilmpje vooral aan het woord komt is vrolijk en positief en optimistisch. Het is een generatie die niet anders gewend is dan dat in de meeste wijken van de grote steden het straatbeeld wordt bepaald door hét symbool van de nazistische islam: de hoofddoek.

Wat zegt de islamist terwijl de “gematigde moslim” hem niet tegenspreekt? “Elke hoofddoek in een Westerse straat is een vlag geplant in vijandelijk gebied!”

Had u nog een Jodenhaat-bonuskwootje gehad willen hebben?

Bat Ye’Or in haar paragraaf  De verklaring van Venetië en de Islamitische Conferentie van Fès”. Het is een alinea uit de honderden verontrustende alinea’s die haar boek bevat. We schrijven het jaar 1980:

“Er werden machtige banden gesmeed tussen de Organisatie van de Islamitische Conferentie, de Europese en de Arabische staten, de verschillende linkse Europese en internationale groeperingen, het Vaticaan en de Oecumenische Kerkenraad. Deze anti-Israëlische solidariteit, die versterkt werd door de terroristische dreigementen met betrekking tot de olieleveranties, was het begin van de demonisering van Israël in alle lagen van de Europese samenleving en bij de internationale organisaties. De coalitie van de Europese Kerken en Moskeeën met de islamitische staten werd nog hechter door hun gezamenlijke aanval op vier miljoen joden die op eenderde van hun historische vaderland woonden, de overlevenden van de onderdrukking van zowel de een als de ander.” (p. 114) [mijn blauwe vet]

Ik zag vanmorgen blond huppelkutje Dionne Stax weer blij het journaal afsluiten. Ik ben even kwijt hoeveel doden er nu weer waren gevallen bij een islamitische aanslag. Pakistan deze keer. Ja, onze verbindende media – speciaal voor iedereen, behalve voor verdedigers van het Westen – gaan ons nog eens redden.
________________

(Arabist Hans Jansen heeft een inleiding bij het boek van Bat’Yeor geschreven die aldus begint: “Dit boek is eigenlijk geen boek maar een dossier. Het is een dossier dat iets ongeloofwaardigs wil aantonen, en van de lezer verwacht dat hij bereid is de rol van jurylid te vervullen. Er is in dit dossier namelijk sprake van een ernstige beschuldiging: Europa zou stelselmatig en mogelijks zelfs welbewust ontdaan worden van haar eigen identiteit.”)
______________

Advertenties