Alleen als Donald een tweede Franklin Delano of Ronald blijkt kan ik vrede hebben met zijn Barbie als first lady

Alleen als Donald een tweede Ronald of een tweede Franklin Delano blijkt te zijn, kan ik vrede hebben met zijn Melanie-Barbie als first lady

Mooi stuk over Trump op De Nieuwe Realist van Joost Niemöller door gastauteurs Rob Kern en Arjan Hebly. Ik citeer de slotalinea:

“Zo ziet Donald Trump dat sinds de grote handelsverdragen met het buitenland, zoals Nafta, 70.000 bedrijven zijn gesloten en miljoenen banen zijn verdwenen naar het buitenland, waaronder Mexico en China. Voor elk Amerikaans product in het buitenland moet zeventien procent extra betaald worden, terwijl dat vice versa nul procent is. Zijn voorstel is dan ook om vijfendertig procent op elk buitenlands product te zetten, waardoor volgens hem banen zullen terugkeren in de Verenigde Staten. Want ja, voor Trump is het ‘America First’. Voor hem zijn grenzen belangrijk want zonder grenzen bestaan er geen landen. Iets dat ook opgaat voor mensen zelf. Als je jezelf niet begrensd, jezelf niet weet te plaatsen ten opzichte van anderen, je niets aantrekt van de oude wijsheid ‘ken uzelf’, dan verdamp je, met alle rampzalige gevolgen van dien. In de Verenigde Staten, het immigratieland bij uitstek, zijn ook voor Trump migranten welkom maar wel legale migranten. Vluchtelingen moeten wel geholpen worden maar voor de kosten moeten de omringende Moslimlanden opdraaien. En Amerika, maar ook de Europese landen, moeten beschermd worden tegen Moslim extremisme en als het daarvoor nodig is samen met Rusland op te trekken, dan moet dat gebeuren. Voortdurend wijst hij daarbij op de verschrikkingen van Parijs, Nice, Brussel en dichter bij zijn eigen huis, de aanslag in San Bernardino. Is het mogelijk dat we naar Donald Trump kijken als een man met diepgewortelde idealen, gedreven door een visie? Hij lijkt op een Robin Hood die het opneemt voor een groot deel van de Amerikanen die dag in dag uit geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van de elitaire politiek van Washington. Al met al is de voorgespiegelde nachtmerrie van Donald Trump als president wel helemaal niet zo gerechtvaardigd. ( . . .)”

Over die vervloekte waanzin waarmee Trump is gedemoniseerd door het nep-linkse, Orwelliaanse, narcistisch-hedonistische zelfverheffingsneurotenmediamachtsconglomeraat staat een stuk op OpinieZ, waarin bijvoorbeeld de hysterie wordt aangestipt waarmee Washington Post columniste Anne Applebaum voorspelt dat . . . . . nou ja . . . . . dat het einde van de wereld nabij is als Trump verkozen wordt

Ik heb zelf nogal wat over Trump geschreven. Maar ik heb maar één uitspraak van hem kunnen vinden die ik echt dom en verontrustend vindt. Die uitspraak is te vinden bij Robert Spencer en bij The Independent. Spencer heeft het over die Mohammed-cartoon-teken-wedstrijd, waarbij Geert Wilders ook aanwezig was en die door twee moslim-terroristen werd aangevallen. Spencer citeert Trump:

“I watched Pam earlier, and it really looks like she’s just taunting everybody. What is she doing drawing Muhammad? I mean it’s disgusting. Isn’t there something else they could be doing? Drawing Muhammad? … They can’t do something else? They have to be in the middle of Texas doing something on Muhammad and insulting everybody? What is she doing? Why is she doing it? It’s probably very risky for her — I don’t know, maybe she likes risk? But what the hell is she doing?”

Hier heb je toch iets van het ongeleide projectiel. Want van Trump zijn ook speeches bekend waarin hij oproept de immigratie van moslims te stoppen totdat “we have figured out what the hell is going on”. Daarmee bedoelt-ie: tot we uitgevogeld hebben wat er met de islam aan de hand is. Nou kijk: als je dat in mei 2016 nog niet wist, zit er toch een draadje bij je los. En als je niet beseft dat, wat Geller daar organiseerde, een essentiële test en verdediging van de vrijheid van meningsuiting was, dan zitten er twéé draadjes los. Maar toch heb ik het idee dat Trump een stuk rationeler is en veel meer in staat tot bij-leren dan Hillary. En hij heeft zeker veel meer simpel fatsoen en eerlijkheid in zijn lijf. Dus graag wakker worden met Trump wat mij betreft. Nou ja: figuurlijk gesproken dan, want ik blijf vannacht natuurlijk op.

_______________

Advertenties