Samsom trekt een veis gezicht als hij het over de islam-kitiek van Wilders heeft

Samsom trekt een vies gezicht als hij het over de islam-kitiek van Wilders heeft

In juli 2016 schreef ik een stuk onder de titel “Mark Rutte bewijst bij Nieuwsuur opnieuw dat-ie gek is”. Dat werd ruim 5.200 keer aangeklikt. De stelling in de titel was niet de stijlfiguur van de overdrijving. Ik meende het en volgens mij bewees ik wat ik beweerde. Ook wat ik nu zeg over het tweede kopstuk van het huidige kabinet, Diederik Samsom, meen ik 100% serieus: hij is echt gek. Zoals ik al in de lente van 2012 fijnzinnig kopte: “Diederik Samsom is een buiten alle proporties krankzinnige kale dwerg en wel hierom”. Ik verwijs verder naar twee stukkies uit de lente van 2013: “Samsom koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat” en “Nee, Diederik Samsom en Fransje Timmermans zijn niet bang om Israël”.

In die stukken kan je in detail lezen hoe Samsom met perverse “redeneringen”, totale blindheid voor de werkelijkheid, een verbijsterende huichelachtigheid en ja, toch ook wel . . . . . hoe zal ik het zeggen met een soort stuitende debiliteit de nazistische islam mooipraat en Israël demoniseert.

Afgelopen woensdag zat Samsom bij Pauw. Ik heb die uitzending in zijn geheel gefileerd. En in dat kader een uitspraak van ‘m geanalyseerd. Maar ik wil die ene uitspraak nóg een keer en nóg preciezer fileren.

Rond minuut 39 komt Samsom aan het woord met een opmerkelijke stelling aangaande Wilders-over-de-islam:

Eerlijk gezegd zijn PVV-stemmers daarover veel fatsoenlijker dan Wilders zelf. Meest PVV-stemmers zeggen tegen mij: ja, dat puntje van ‘m, dat vind ik dan eigenlijk niks. Dat harde anti-islam, het is niet eens klassiek racisme. Maar dat harde Anti-islam-geluid van ‘m, en dat is juist wat jij zegt, dat gebruikt-ie om méér kiezers te winnen. Ik durf het omgekeerde te beweren: veel PVV-stemmers vinden dat Wilders veel goede dingen zegt, maar dat puntje vinden ze te ruig.”

Dit is adembenemend en ik zal u vertellen waarom. Samsom en het hele nep-linkse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat dat al veertig aan de macht is, hebben via hun beheersing van media, politiek en onderwijs ervoor gezorgd dat burgers niks reëels meer weten over de islam. Toen de islam sinds 11 september 2001 zijn afzichtelijke smoel steeds duidelijker begon te tonen, hebben de linkse landverraders en islam-collaborateurs alles op alles gezet om die NAZISTISCHE ISLAM schoon te praten. Degenen die hun bek opendeden werden gedemoniseerd – Geert Wilders en al wie zich openlijk aan zijn zijde schaarde – en maatschappelijk buitengesloten. En het resultaat van deze repressie, namelijk bange burgers, noemt deze vervloekte kale hufter dan “fatsoen”.

En dan die zin “Dat harde anti-islam, het is niet eens klassiek racisme”. Dat is weer van een weergaloze perversiteit.

Kijk, misschien is Samsom niet in staat geweest zelf te bedenken dat een geloof geen ras is, maar daar wordt-ie nu zo  langzamerhand toch al wel een jaar of tien door vele mensen op gewezen. Het feit is blijkbaar inderdaad tot zijn botte hersens doorgedrongen en daarom zegt-ie dat de islamkritiek van Wilders geen “klassiek racisme” is. Maar wel racisme dus.

Samsom gaat hier mee met een van de nieuwste trends op met name de Amerikaanse universiteiten: de hypergevoelige identiteits-waan van “trigger warnings in case of micro-aggression. Dat wil zeggen: islamitische studenten, students of colour en alle varianten die we tegenwoordig aan “gender” hebben, wensen door de universiteits-autoriteiten gewaarschuwd te worden als er wellicht voor hen kwetsende dingetjes gezegd zouden kunnen worden in een college. In dit kader valt trouwens ook de hysterie van DENK-aanhangers, die niet meer met Zwarte Piet willen worden geconfronteerd en niet meer door de Trompstraat of de De Ruijterlaan willen. (Al die autochtonen die elke dag van het jaar in de oude wijken met honderden hoofddoeken worden geconfronteerd, moeten dat gewoon pikken.) In dit verband wordt door nep-links, people of colour en moslims wel de term “cultuur-racisme” gebruikt en dat is een ideologische dekmantel voor de Anti-Rede, zowel van islamitische als van nep-linkse huize, die een verbond zijn aangegaan.

Er is nóg een reden waarom kritiek op een nazi-ideologie als de islam getrokken kan worden in de sfeer van “racisme”. Er zit namelijk een essentiële weeffout in zowel de universele verklaring van de Rechten van de Mens alsook in de Amerikaanse Constitutie alsook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: namelijk het gelijkstellen van aangeboren eigenschappen (ras, geslacht) met een identiteit waarvoor het individu zelf kiest (geloof, politieke overtuiging). Het is ook vanwege die weefout dat Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen: ideologiekritiek op de islam kon met behulp van artikel 1 worden gecriminaliseerd. En dat is dus precies wat er in toenemende mate gebeurt, via dat idiote begrip nazismofobie islamofobie.

Als fout wijfje Heleen Mees zit te kakelen (vanaf minuut 34) dat Trump en de PVV een “gedachtegoed” koesteren dat “in strijd is met de beginselen die wij als samenleving hebben afgesproken”, dan baseert ze zich dus op bovenstaand desastreuze nevenschikken van aangeboren eigenschappen en gekozen ideologie. En ze zal ook vast de “vrijheid van godsdienst” bedoelen, een wetsartikel ingesteld in de tijd dat in de christelijke wereld het bewustzijn was weggezakt dat de islam echt van een andere orde is, namelijk van de nazistische orde. En dan brengen we, doodvermoeid zo langzamerhand van wéér hetzelfde uitleggen, maar weer eens Thomas Mann en John Rawls  in herinnering alsook Karl Popper:

Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.”

“While an intolerant sect does not itself have title to complain of intolerance, its freedom should be restricted only when the tolerant sincerely and with reason believe that their own security and that of the institutions of liberty are in danger.”

popper-paradox-tolerant-intolerant-3

Enfin, je kan het allemaal 100 keer uitleggen – en werkelijk: zo vaak heb ik het al gedaan, denk ik –  maar de volgend keer kan je hetzelfde domme gekakel wéér horen, bij “Pauw” of bij “De Wereld Deugt Door” of ook wel bij Humberto Tan, want ik denk dat ze pas wakker worden als de burgeroorlog echt uitbreekt.

samsom-moslims-aanwijzen

De goedwillende moslims zijn niet relevant, Diederik. De totalitaire leer zelf is relevant en de tot terreur bereide minderheid van misschien 300 miljoen die de agenda zet, net zoals bij de Jacobijnen, de Maoïsten, de Nazi’s, de Stalinisten en de Pol Potisten.

_________________

Advertenties