Donald Trump bij het slagveld waar de de slag bij Gettysburg (1, 2 en 3 juli 1863) woedde

Donald Trump bij het slagveld waar tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de slag bij Gettysburg (1, 2 en 3 juli 1863) woedde

Ik heb op minuut 41 in deze uitzending van Pauw Jesse Klaver, Alexander Pechtold en Diederik Samsom voorbij zien komen. Eensluidend oordeel over Trump: een idioot. Ach, ze weten niet beter. Ze maken deel uit van het algemene neplinkse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat waarin is opgenomen het neplinkse zelfverheffingsneuroten-media-machtsconglomeraat dat uiteraard niks meldde over de indrukwekkende speech waarin Donald Trump zijn 100-dagen-plan presenteerde en die hij hield op 22 oktober 2016 in Gettysburg. Zoals OpinieZ de speech inleidt:

“Juist in Gettysburg, waar President Lincoln tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in 1863 zijn historische speech The Gettysburg Address hield. Waar hij temidden van de bloedige oorlog pleitte voor een herstelde natie en government of the people, by the people, for the people. Een slogan die door Trump omarmd is als het kernthema van zijn presidentschap.

Luister en kijk naar een beheerst en weloverwogen, maar toch bevlogen sprekende Trump. Over de verdeelde VS, de stagnerende economie en werkgelegenheid, slepende oorlogen en conflicten, manipulerende media en de verandering die alleen van buitenaf en niet vanuit het verziekte politieke systeem kan komen.”

________________

Advertenties