hillary-hemisoheric-common-market

Dennis Honing is een salafistisch-islamistische moslim geweest en teruggekeerd naar zijn verstand. Dat is dus mogelijk. Maar laten we vooral onze politiek ten aanzien van de islam niet afstemmen op de extreem zeldzame casus-Honing en de islam toch maar wel verbieden. Hoe dan ook. Hij heeft nu een stuk geschreven, waarvan ik alléén de eerste alinea al een literair-wetenschappelijk-humanistische prijs waard vindt:

“Globalisme is wensdenken. Zolang de wereld een lappendeken is van verschillende culturele waardes en economieën, kunnen de betere waardes en economieën enkel maar bedreigd worden door de slechtere. Vluchtelingen hier opnemen om zich permanent te laten vestigen is onzinnig. Je brengt de beschaving niet naar Syrië door Syriërs naar de beschaving te halen. Tofik Dibi was nog geen twee weken uit zijn glazen kast gekomen, en hij roept al dat autochtonen hun ‘waffel‘ moeten houden over de emancipatie van moslimhomo’s. Wie ben jij, Tofik, om eerst 97% van je leven in een vrij land te verzwijgen dat je je piemel het allerliefste in de reet van een andere man wil duwen, om nu te zeggen dat ik als autochtoon niets over de emancipatie mag zeggen van homoseksuele allochtonen? Je bent zelf het levende bewijs van de schade die deze culturen teweeg brengen. Ik wil niet dat onze allochtone jeugd zichzelf net als Tofik Dibi meer dan een kwart eeuw ontkennen.

Ethiek is wensdenken. De tokkies leven het dichtste op de natuur . . . . . ” Lees verder bij Dennis Honing op GeenStijl >>>

Ik ben dus te vlug geweest met doorplaatsen. verblind door de eerste alinea. Want wie ooit moslimisch ziek is geweest kan misschien toch nooit helemaal genezen. Nu ik onderstaande vervolg-alinea’s tot me laat doordringen moet ik zeggen . . . . . enfin: kijk zelf maar, maar koosjer is het niet. Eh, sterker: het is antisemitisch want deze tekst slaagt er toch weer in de Joden mythische kampioenen van slachtofferschap en nationalisme te maken. Bedankt Dennis, voor deze les: moslims zijn allemaal antisemieten, zelfs als ze afvallig zijn. Of ben je eigenlijk wel afvallig? Geloof je misschien nog in die terroristische kolerezooi?

Dennis Honing:

De Joden hebben een monopoly op slachtofferschap. Dat terwijl de Holocaust een paar specifieke generaties betrof, en niet zomaar uitgesmeerd kan worden over alle joodse mensen en initiatieven van 3000 jaar Jodendom. Voor en na de Tweede Wereldoorlog hadden de joden goede posities in de westerse wereld. Die realiteit dient losgekoppeld te worden van een soort slachtoffermythe op terugwerkende én vooruitwerkende kracht. De Joden zaten zowel in de Arabische slavenhandel als in de Trans-Atlantische slavenhandel. Vandaag de dag heeft men een vooraanstaande lobby in Amerika, waar zowel Trump als Hillary zich aan hebben moeten verantwoorden. De moslims in Nederland hebben natuurlijk hun oog laten vallen op deze comfortabele positie in het verder cynisch atheïstische Nederland. Ze ontvoerden de term ‘antisemitisme’ en gaven het ’s nachts in de schuur een likje verf. De term ‘islamofobie’ zou vervolgens gemeengoed worden in het debat. De Gaza-cultus zou breed aftrek vinden onder moslims, en ook Tsjetsjenië, Irak en Syrië zouden worden uitgewoond als infuus voor het blijvende underdoggevoel. Allemaal goddelijk slachtofferschap. Zij tegen wij, in plaats van wij tegen zij.

Wat de Islam en het Jodendom verder gemeen hebben, is de religieuze hang aan eigen land. Bij Joden gaat het slechts om een lap grond in het Midden-Oosten, en bij de moslims is het dan meteen de hele wereld. Maar wat parallel loopt is dat men de religieuze opdracht op het verkrijgen en behouden van eigen grond vertaalt naar de wereld met de noodzaak aan een schuilkelder. Men moet daardoor opereren in de slachtofferrol, om het graaien en het eisen te kunnen blijven verantwoorden. Voor de Joden was er eigen grond bedacht in Suriname, Afrika, Australië en Rusland. Maar het was niet genoeg. Het moest ook geografisch exact gaan volgens de Schrift. Gods nationalisme op aarde.”

Misschien dat ik nog eens besluit deze onzin aan de kaak te stellen, maar eerlijk gezegd ben ik een beetje moe van het weerleggen van idiotieën.

________________