bannon-stephen

In Amerika hebben de jankerds van het leger der verslagen neplinkse zelfmanifestanten de  laatste dagen vooral Stephen Bannon op het oog. Ze verwijten hem dat-ie anti-islam is en daarom racist, terwijl moslim natuurlijk geen ras is, maar een “geloof” dat elk wezenskenmerk met het nazisme deelt.

Ze beweren ook dat-ie antisemiet is. Ook dat mist elke grond. Mensen die hem goed kennen, weten dat hij zeer pro-Israël is en dat is meteen de sleutel tot dat gelul over antisemitisme. Bannon zet zich af tegen het soort linkse Israël-verradende Joden dat ik in Nederland wel eens erfelijk belaste en gedegenereerde Stockholmsyndroomjoden heb genoemd. Zoals Lodewijk Asscher, misschien op weg leider te worden van BDS-partij PvdA waar ze misdadige antisemieten als schele Servaes, pottenkop Piri en moreel gelobotomiseerde Jodenhater Frans Timmermans als prominente leden hebben.

Nou, zó sterk heeft Bannon zich nog nooit over linkse landverradende Joden uitgelaten. Het gezwatel over Bannons vermeende anti-semitisme berust echt op niks, maar het dringt zelfs tot de kolommen van het Reformatorisch Dagblad door.

Blah-blah-blah . . . . . . “Bannon ontkende, maar latere uitspraken wijzen wel degelijk op anti-Joodse gevoelens. Zoals de recente uitspraak over de kritische Republikein Bill Kristoll: „een afvallige Jood.” Binnen Joodse kringen, zowel in Amerika als in Israël, is men dan ook bepaald niet gelukkig met de benoeming van Bannon tot persoonlijk adviseur van Trump.”

“Wel degelijk” W. B. Kranendonk van het Reformatorisch Dagblad? De uitspraak over Bill Kristol is niet eens gedaan door Bannon, maar door mijn een van mijn heldhaftige legeraanvoerders in de Goede Strijd, namelijk de Jood David Horowitz, die Bill Kristoll inderdaad een “degenerate Jew” noemde omdat hij Israël in gevaar bracht met zijn Hillary-idolatrie. Ben Sales meldt:

“In May, Breitbart ran a column with a headline calling anti-Trump conservative writer Bill Kristol a ‘renegade Jew.’ The column, by conservative activist David Horowitz, said Kristol led a ‘small but well-heeled group of Washington insiders’ who aimed to undermine Trump, even though he won the nomination. Horowitz, himself Jewish, also accused Kristol’s plan of putting Israel in danger by enabling Hillary Clinton to win the election. (Defenders noted that the article was defending Jewish interests, despite the provocative title.)”

Lees ook: Why the Big Lie About Steve Bannon?” door “Spengler”(David P. Goldman)  op PJ-media

EN

Robert Spencer, “Steve Bannon and Keith Ellison: Do the Democrats Really Care About Anti-Semitism?

______________

 

Advertenties