Ik heb twee keer onder dezelfde titel geschreven over DENK: “Kuzu van Denk is een stompzinnige antisemitische Turk” (een en twee)

Nee, ik ga dat verkiezings-programma niet zelf helemaal lezen.
Maar Rutger van den Noort van OpinieZ heeft dat wel gedaan en noemt het een puberaal protestpamflet.

“Zowel in de schrijfstijl als in de opmaak is het plan eigenlijk een middelbare schoolwerkstuk. Er spreekt een voortdurende boosheid uit, waarbij de omgeving wordt beschuldigd.”

We zien in een grafiekje dat migratie van alle tijden is (p.6), zo was in het jaar 1600 ook al 11% van de bevolking migrant. Er staat dan een boos gezichtje naast waarbij staat ‘55% van Nederland vindt dat er te veel mensen met een migratieachtergrond zijn in Nederland’.”

Ah! Het jaar 1600! Dat is nog 83 jaar vóór dat de Turken voor het laatst voor Wenen stonden.

“Het verkiezingsplan van DENK (“Denkend aan Nederland“) bestaat uit 72 pagina’s en heeft 10 thema’s met 10 actiepunten per thema, 100 in totaal dus.”

Het gaat uitsluitend over wat de “inclusieve samenleving” moet doen voor migranten, nergens over de verantwoordelijkheid van die migranten zelf.
Bedrijven wordt een “diversiteitsquotum” opgelegd.
“Lok-sollicitaties” door speciale ambtenaren moeten “discriminatie” van bedrijven opsporen.
Etnisch profileren wordt verboden, want het feit dat Marokkanen tig keer zo vaak crimineel zijn als de gemiddeld Nederlander heeft uitsluitend te maken met het gebrek aan stageplaatsen dat via diversiteitsquotum en lok-sollicitaties bestreden moet worden.
Er moet meer onderwijsvrijheid voor de islam komen.
De imam-opleidingen moeten uitgebreid worden.
De halal-hypotheek moet aftrekbaar worden.
“DENK maakt zich grote zorgen over de vreselijke situatie van de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar. Hun regering erkent hen niet waardoor zij zijn verdreven naar kampen en in de handen vallen van mensenhandelaren.”
De “Palestijnse Staat” (in Samaria-Judea) moet erkend worden.
De Israëlische regering moet terug betalen wat de Nederlandse regering heeft meebetaald aan ontwikkelingsprojecten in Palestina, want die projecten zijn “door bewezen toedoen van de Israëlische regering kapot gemaakt”.
Geen enkel “beschaafd land” mag door de EU buitengesloten worden: daarmee is vast het Turkije van Erdogan bedoeld.
Die Armeense genocide moet eerst nog maar eens bewezen worden.
Namen van straten, bruggen, tunnels en musea moeten “gedekoloniseerd” worden.
Er moet een minister van wederzijdse acceptatie komen.
Kindermisbruikers moeten chemisch gecastreerd worden, maar over islamitische kindhuwelijken vermeldt het programma niks.
Voor Sylvana Simons wordt  een “Special Caraïbisch Nederland” achteraan het “programma” geplakt en daarin staat dat er speciale invloed wordt geregeld van de Caraïbische Eilandraad op het Nederlandse regeringsbeleid. (Het journaal van hedenmorgen 7 uur, kijkluister vanaf 2:27: “Ministers op Curaçao hebben voor miljoenen Antilliaanse gulden gefraudeerd . . . . .” En had Hero Brinkman het niet ooit over “rovernesten” daar op de Antillen?)

Tenslotte:

DENK acceptéért het gewoon niet dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven dan mensen met een hoog inkomen.

Zijn het nou ineengestrengelde strijdvuisten of engelevleugels?

Zijn het nou ineengestrengelde strijdvuisten of engelenvleugels?

__________________

Advertenties