Spartacus van GeenStijl brengt het onder mijn aandacht: de compilatie die Frank Buis heeft gemaakt van beelden van het slotwoord van Geert Wilders op zijn proces en beelden van de moslim-terreur die Wilders probeert te keren.

Ik zou wel eens willen weten wie die autochtone gek is die aan het begin van dit docuutje op de Dam islamitisch staat te muezinen, “religieus” te blèren dus. Waarna een klein stukje slotwoord van Geert Wilders op zijn meest recente proces, waarin hij zegt dat als de moslims hem tot zwijgen willen brengen, ze hem eerst zullen moeten vermoorden. Waarna beelden van de islamitische dreigementen aan het adres van Wilders, overgaand in algemenere beelden van dreigementen van baardaapjurken aan het adres van heel Nederland. Dat betreft een demonstratie op de Dam in 2012 en de vraag die spontaan in mij opkwam was: “Waarom mitrailleren we die gasten niet ter plekke?”

Wat ik mij afvraag: mag je zo’n moorddadige geweldsimpuls nog voelen anno heden ten dage in ons goede vaderland? En mag je zo’n gevoel nog delen met je medeburgers? Of moet je die vervloekte openlijke terreur en bedreiging door een nazistische ideologie gewoon hinnehmen? Mag je er nog op wijzen dat dit soort gevoelens in fatsoenlijke mensen onvermijdelijk zijn als je gezagsdragers hebt, zoals Jozias van Aartsen, die, als er op een demonstratie in Den Haag openlijk met ISIS-vlaggen wordt gezwaaid en er wordt opgeroepen de Joden te vermoorden, komt vertellen dat “er geen grenzen zijn overschreden”?

En kijk eens aan! Op 2:35 wordt een autochtone man die zich verzet tegen deze dreigterreur bij het Verzetsmonument op de Dam . . . . . .  door de politie met harde hand weggevoerd.

Mohammed Isthiaq Alamgir vertelt vanaf 1:49 dat als “wij” denken veilig te zijn met onze beledigingen van de Profeet Mohammed “that if you believe now that you have safety, there wil come a time when islam will dominate the East and the West, so no matter what hole you crawl into, the muslims will come and they wil . . . eh . . . . show you the honour that we have for the prophet Mohammed.”

“(Vanaf 3:45) Mijnheer Abu Qasim zegt:

“Sharia voor Holland is sowieso een vaststaand gegeven. Voor degenen die er werk van hebben gemaakt voor het belasteren van Al-Khilafah [= het wereldwijd leiderschap waaraan alle Moslims moeten gehoorzamen] en zijn boodschapper Mohammed te beledigen, zoals de hond van de Romeinen Geert Wilders  . . . . . . als de Khilafa het in Nederland overneemt dan zullen wij met hen dealen zoals de Khilafa met dit soort personen hebben gedeald in het verleden. [ Dat is dus wat moslims in hun veroveringsoorlogen 1400 jaar lang deden en wat ISIS nu doet: moorden] Dus trek lering ook uit het geval van Theo van Gogh.”

Even later wordt deze moorddadige geestelijk gestoorde schurk gevraagd of we dit als een bedreiging moeten opvatten. Nee, zegt de totaalgek. In de tekst die onderin meeloopt zien we dat hij 750 euro boete heeft gekregen voor bedreiging van Geert Wilders, maar hij bedreigde natuurlijk heel Nederland, heel Europa, de hele wereld.

Van 5:30 tot 10:00 wordt het slotwoord van Geert Wilders geciteerd.

Fraai is ook de opeenvolging van beelden van de Dodenherdenking op de Dam met Geert Wilders in 2012 en die autochtone krankzinnige die op diezelfde Dam islamitisch staat te schreeuwen en waarmee de docu opent.

De docu sluit af met beelden van het Museumplein in 2012. Zie de moorddadige ISIS-waanzin. Kijk naar die koppen.

Abou Moussa vertelt rond 11:40 nog eens dat de hysterische liefde van de moslims voor de Profeet –  (die niet bestaan heeft, maar in de islamitische mythologie een moordenaar, bedrieger, Jodenhater, slavenhaler, kleuterneuker, zieke polygamist en roverhoofdman was) –  de liefde voor bloedverwanten verre overstijgt. Dus als ze in die hysterische “liefde” gekwetst worden, dan berg je maar.

Nog even wat stills uit dit docuutje:
choudary-freedom-of-speechbouyeri-mohammed-geloof-dreef-meabu-rahin-aziz-op-de-damhaque-mohammed-op-de-dam-2haque-mohammed-in-executievideo-2

_____________________