vrijheid-van-godsdienst-als-vrijheid-tot-terreur-in-plaatjes

Wie meer context wil bij het onderstaande kan hier en hier en hier terecht.

Terzake! De islam is een ideologie ván en vóór psychopaten. Als je een “religieuze” legitimatie zoekt voor je mateloze moordlust en geilheid ben je bij de nazislam aan het juiste adres. Nergens is er ook zo veel kleuterneukerij (m/v) als in de landen waar de sharia heerst. Maar om de een of andere reden vinden ze daar dat het vele knapenmisbruik en het vele onderling reetneuken tussen volwassen mannen geheim moet blijven. En wel zó geheim dat ze homo’s publiekelijk aan hijskranen ophangen of van hoge gebouwen gooien. Dus hoe geïslamiseerd is Nederland als een vermoedelijk autochtone psychopaat die keurig Nederlands schrijft, kan doordringen tot de staf van het “Meldpunt Internet Discriminatie” alwaar hij (m/v) aan een melder van oproepen tot geweld en haat tegen homo’s het volgende antwoord geeft:

vrijheid-van-godsdienst-als-vrijheid-tot-terreur-2

GeenStijl vat het goed samen: “Oproepen tot geweld tegen homo’s mag indien moslim”. In de zieke geest van deze beantwoorder manifesteert zich, behalve de islamisering, dus óók een pervers gevolg van het feit dat er een essentiële weeffout zit in zowel de universele verklaring van de Rechten van de Mens alsook in de Amerikaanse Constitutie alsook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: namelijk het gelijkstellen van aangeboren eigenschappen (ras, geslacht) met een identiteit waarvoor het individu zelf kiest (geloof, politieke overtuiging). Het is ook vanwege die weeffout dat Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen: ideologiekritiek op de islam kon met behulp van artikel 1 worden gecriminaliseerd. En dat is dus precies wat er in toenemende mate gebeurt, via dat idiote begrip nazismofobie islamofobie.

Wat we hier zien is de pervertering in de pervertering die door het bovenstaande stripverhaaltje perfect in beeld wordt gebracht: in de term “islamofobie” wordt al gesuggereerd dat een vrees voor deze nazi-ideologie en deszelfs praktijken als een ziekelijke afwijking gezien moet worden. Waarna de nazi-ideologie actief verdedigd gaat worden: als je nazi moslim bent mág je homo’s oprecht dood wensen. De volgende stap is dat we toestaan dat moslims moslim-homo’s doden. En tenslotte . . . . . . . enfin, vul maar in.

Over raksistiese diskriminaasie is wel wat verstandigs te zeggen, zoals bijvoorbeeld hier gebeurt, maar ik zou graag willen dat het Meldpunt eens gaat kijken of ik Sylvana Simons in de context van Darwin een bruin aapje mag noemen en of ik in de context van Londense taxichauffeurs mag speculeren of de islam in veel gevallen genetisch kan zijn geworden:

“Zou het kunnen dat een ‘religie’, de islam, die in werkelijkheid een anti-humaan totalitair systeem is en die elk aspect van het leven misvormt, in de loop van 1400 jaar en 70 generaties genetisch muterende effecten op mensen heeft gehad?  Neem nou dat onderzoek naar die Londense taxichauffeurs bij wie door dat jarenlang uit hun hoofd leren van het Londense stratenplan fysiologisch aantoonbare veranderingen in hun brein optraden.”

Voorts zou ik graag willen weten of een diepmenselijke mensenmens en fatsoenshumanist als ik nog melding mag maken van opkomende geweldsimpulsen, meer specifiek mitrailleer-impulsen, bij het zien en horen van nazislami’s die bij het verzetsmonument op de Dam de hele wereld maar Nederland in het bijzonder staan te bedreigen. ***

En mag je een verlangen voelen antisemitische ratten te Breiviken? En mag je daar publiekelijk mededeling van doen? Mag je bijvoorbeeld schrijven:

“Heb ik uw aandacht? Antisemitische ratten! Breiviken! Ha! Nu hebben we je, Pennings! Nu weten we zéker dat je indertijd Femke Halsema en haar hele gezin, plus Claudia de Breij, Karin Dekker, Ineke van Gent en Jolande Sap liefst gruwelijk had willen ombrengen. Ik ga iets toegeven. Eigenlijk is het nog veel erger: ik heb vaak de vurige wens om niet alleen de Piri’s en Servaesen te Breiviken, maar de hele redactie van de NRC, van de Volkskrant, van het NON-journaal, van “Pauw” en Jeroen Pauw zelf plus Freek de Jonge en Dolf Jansen plus alle kaderleden van SP, D66, Groen Links en PvdA plus heel links Vlaanderen en Dries van Agt en alle leden van zijn Rights Forum en van hen vooral Hans van de Broek en . . . . nou ja, eigenlijk het hele linkse subsidie-conglomeraat dat de media, de politiek en de universiteiten in de Lage Landen beheerst. Ik moet moeite doen om niet te vervallen in fantasieën van Stalinistische nekschot-sessies waarin ik net als Stalins beulen zodanig lopende-band-afknal-werk in halfduistere kelders verricht dat ik oordoppen moet dragen om gehoorbeschadiging te voorkomen.”

Nog even iets over de homoswele kleuterneukerij in de islam. Arafat was een groot moordenaar maar ook een groot knapenliefhebber en werd door de Sovjets gezien als een bruikbare pion in de Koude oorlog tegen het Westen. Arafat werd door de Russische KGB in de leer gedaan bij “het genie van de Karpaten”, Nicolai Ceauçescu, dictator van Roemenië. Vanaf midden jaren 1960 waren Arafat en zijn entourage meermalen te gast bij deze moordenaar en megalomane krankzinnige. Het opvoedende werk werd in de praktijk gedaan door Ion Mihai Pacepa, hoofd van de militaire inlichtingendienst in Roemenië. Ik vertaal en citeer nu Meir-Levi ( “History upside Down”, p. 30):

“Maar terwijl Arafat tenslotte de lessen die hij had geleerd van zijn Roemeense en Noord-Vietnamese gastheren en coaches oppikte en toepaste, waren de Sovjets, zoals Pacepa het beschrijft in ‘Red Horizons’, nog steeds niet zeker van zijn betrouwbaarheid. Dus maakten ze, met Pacepa’s hulp een zeer speciale “verzekerings-polis”. Gebruik makend van de goede diensten van de Roemeense ambassadeur in Egypte, filmden de Sovjets Arafat’s bijna elke avond plaats vindende homoseksuele interactie met zijn lijfwachten en met de ongelukkige weesjongetjes, jonger dan tien, die Ceauçescu aan Arafat leverde als onderdeel van de ‘Roemeense gastvrijheid’. Met videotapes van Arafats gulzige pedofilie in hun kluizen, en op de hoogte van de traditionele houding jegens homoseksualiteit in de islam, was de KGB van gevoelen dat Arafat een betrouwbare aanwinst was voor het Kremlin.

Enfin: we zien het antwoord van het Meldpunt met nieuwsgierigheid tegemoet. En ik geef de goedmenselijke medewerkers ter overdenking de volgende ontboezeming mee die ik ooit deed richting Bas Paternotte:

“Ja, ik heb wel eens een impuls richting bloedpap, vlammenwerpers, mitrailleurs, over het asfalt uitgesmeerde hersens, met blote handen operatief ingrijpen en wurgen. Dat komt doordat ik evolutionair nog niet zover gevorderd ben als jij, Betere Bas. Jij bent gewoon een edeler mens.”

Oh ja! En mag je nog gewoon roepen: “Ongezien de tiefus!”

god-grant-me-the-serenity

__________________

*** Wat is er godverdomme toch aan de hand in Nederland?!? Nu merk ik dat die 10 minuten durende compilatie van Frank Buis – waarin de smerige provocaties en bedreigingen van moslimische baardaapjurken op de Dam werden doorsneden met fragmenten uit het slotpleidooi van Geert Wilders in zijn proces –  is verdwenen. Niet meer te vinden op YouTube en ook niet meer op de site van Frank Buis.

MIJN AUTO-AANGIFTE:
auto-aangifte

Advertenties