baudet-thierry-buitenhof-4-12-2016

We beginnen met wat in de uitzending helemaal aan het einde zit. Op 47:45 spreekt Thierry Baudet zijn inhoudelijk en retorisch slimme column uit. Hij stelt namelijk dat Donald Trump door de benoeming van generaal James “Mad Dog” Mattis  – (die dus in zijn middle name de oorlogszucht met zich mee draagt) – in feite een man heeft aangesteld die de vrede dichterbij gaat brengen. Geen regime-changes meer in het Midden Oosten die ons aldaar chaos in Irak, Syrië en Libië hebben opgeleverd en samenwerking met Poetin om ISIS te verslaan. Baudet citeert Mattis:

“Een land dat ooit Stalin heeft bewapend om Hitler te verslaan, kan nu toch zeker ook wel met Poetin samenwerken om ISIS te verslaan?”

baudet-dame-op-achtergrond

Let vooral op de dame in de achtergrond van Baudet die, subtiel maar onmiskenbaar, haar oren niet kan geloven: want ze had tot nu toe alleen gehoord dat Trump de oorlogshitser en Obama en Clinton de vredesduiven waren.

van-der-lee-tom-buitenhof-4-12-2016

Tom van der Lee, die tot zijn ongenoegen door Witteman wordt voorgesteld als de vroegere “spin-doctor van Femke Halsema” zit tegenover René Cuperus van de Wiardi Beckman-stichting, de “denktank” van de PvdA. Van der Lee heeft iets van de gladde encyclopedie- of stofzuigerverkopers die vroeger langs de deuren gingen. Hij heeft een hele reeks Wilders-bashings ingestudeerd:

Wilders vraagt in zijn proces om klassejustitie en denkt boven alle partijen te staan. Wilders heeft zichzelf gevangen gezet in een harnas van hyperbolen en van grote scheldwoorden. Wilders zal nooit met open vizier de dialoog aangaan. Wilders verschijnt hier in Buitenhof ook nooit. Wilders denkt dat Nederland te besturen valt via een twitter-account. Wilders is altijd in aanval vooral op de islam en de elite en Europa. Wilders komt met ongrondwettelijke paardenmiddelen als zogenaamde oplossingen. Wilders wordt door alle partijen uitgesloten. Wilders is niet belangrijk.

De meest domme van zijn bashings luidt “Wilders is polarisatie om niets” en de meest gedurfde in deze roerige tijden is: “Wilders zal Nederland nooit besturen.”

Cuperus vindt daarentegen dat Wilders wél belangrijk is want onderdeel van een internationale populistische opstand. Zijn proces, zegt Cuperus, is breaking news op CNN. Hij staat voor de rechter omdat Nederland blijkbaar niet weet wat de grondwettelijke spelregels zijn.

Van der Lee stelt daar weer tegenover dat Wilders niettemin slechts één van de partijen vertegenwoordigt waaruit straks via een coalitie een regering gevormd gaat worden. En Wilders  kan, meent hij, door linkse samenwerking tegengehouden worden.

Van der Lee meent voorts dat er uitsluitend sociaal-economisch oorzaken zijn van de huidige onvrede en polarisatie. (Het is duidelijk dat hij nog steeds geen enkel bezwaar heeft ontwikkeld jegens de islam en de multikul nog steeds geslaagd vindt.) De crisis komt alleen, beweert hij, door het boekhouders-socialisme van de PvdA dat alleen oog heeft gehad voor de begroting, maar niet voor werkloosheid, voor flexarbeid waaruit een mens geen identiteit kan puren, voor  problematische schulden, voor gebrek aan betaalbare woningen, voor gebrek aan investeringen door van het geld bulkende grote bedrijven in de transitie naar duurzame energie. Van der Lee wil naar een middenblok tegen Wilders bestaande uit GroenLinks, SP, D66 , PvdA en CDA. Het culturele ongenoegen wil Van der Lee te lijf met de “empathische maatschappij” van Jesse Klaver.

“Nederlanders hebben behoefte  aan een pósitief verhaal. Populistische rechts hééft geen positief verhaal. Het is alleen maar menen tegen elkaar opzetten en juist die mensen die het ’t moeilijkst hebben. Alsof de asielzoeker verantwoordelijk is voor het feit dat er zoveel duizenden banen verloren zijn gegaan of dat mensen geen toegang hebben tot een betaalbare woning.”

cuperus-rene-buitenhof-4-12-2016

René Cuperus stelt daar tegenover dat veel mensen het verhaal van Wilders nou juist als positief ervaren en dat het “rechts-populisme” nu juist populair is in welvarende landen als Zwitserland, Nederland, Denemarken en Duitsland. Dat het wel degelijk gaat om culturele angst: migratie en globalisering. Dat, als links aan die sociaal-economische analyse vasthoudt, links niet terug zal komen in het midden van het politieke spectrum. Dat links te weinig gevoel heeft voor de culturele kant van het populisme. Dat Jesse Klaver weer een lijst aanvoert van van Randstedelijke progressieven. Dat het verschil tussen links en rechts internationaal is verdwenen. Dat links deel is geworden van het neo-liberale establishment en nu wordt gedwongen door de opkomst van het rechts-populisme om de koers te wijzigen. Dat links de laagopgeleiden niet meer bereikt en geen brede volksbeweging meer is. Dat het na-oorlogse partijensysteem ineengestort is en dat met name het CDA vroeger hoger en lager opgeleiden en mensen uit alle lagen van de bevolking verenigde. Dat die verticale ideologische binding weg is. Dat we nu een zwakke natie-staat én een zwak Europa hebben en dat daar nu in moet worden gekozen. [Op de achtergrond knikt Thierry Baudet instemmend.]

paul-scheffer-buitenhof-4-12-2016

En dan komt Paul Scheffer de internationale bladen duiden. Hij sluit zich aan bij de Fransman Pierre Rosanvallon: ophouden met het psychologiseren & demoniseren van “het populisme” en eens gaan kijken wat die mensen reëel willen en wat hun reële bezwaren zijn.

Scheffer: “Ik voeg eraan toe: al dat psychologiseren is uiteindelijk een vorm van kleineren van mensen. Als je namelijk zegt dat mensen stemmen op dit soort partijen omdat ze bang zijn omdat ze in de greep zijn van allerlei destructieve motieven. Nee, misschien zit er wel een harde rationele kern in dat protectionisme cultureel en sociaal van Marine le Pen.”

blom-philipp-4-12-2016-buitenhof

En dan komt historicus Philipp Blom aan het woord en hij laat meteen blijken iets cruciaals niet te snappen. Hij verhaalt van de Servische taxichauffeur die hem door Wenen voert en die in heel slecht Duits vertelt dat hij op Hofer stemt omdat “er teveel buitenlanders in Oostenrijk zijn”. Dan zegt Blom tegen ‘m dat-ie door de Oostenrijkers misschien zélf wel als buitenlander gezien wordt. En daarop reageert die taxi-chauffeur verbaasd. Wat Blom dan weer verbaast en dan zeg ik dat uit Bloms verbazing blijkt dat Blom dus geen idee heeft dat die man natuurlijk moslims bedoelt.

Blom zet Hofer als neonazi neer. U moet weten dat een wolf-whistle een klein signaal is dat symboliseert wat ik echt denk, maar niet mag zeggen. Die blauwe korenbloem in de revers van de partijleden is, zegt Blom, een “herkenningsteken van de illegale nazi’s tussen de wereldoorlogen”. Het ligt iets ingewikkelder, maar anderzijds heeft Hofer toch wel weer bewust Odin Wiesinger gekozen als zijn favoriete kunstschilder die graag ”jongens met staalhelmen en dergelijke dingen” afbeeldde. “Behoorlijk völkisch en hij staat niet veraf van neonazi’s.”

Enfin: we weten inmiddels dat Hofer het (nog) niet gehaald heeft,

Blom vertelt dat hij verontrust is door het feit dat er een maatschappij is gegroeid zonder hoop, die denkt dat het alleen maar slechter zal worden. We moeten een antwoord vinden, meent hij, op het feit dat volledige werkgelegenheid er niet meer zal komen vanwege automatisering en digitalisering.

Blom haalt Kershaw aan die 4 factoren opsomt die in de jaren 1930 de democratie hebben verstoord: territoriale conflicten, nationalistisch racisme, klasse-conflicten en voortdurende crisis van het kapitalisme. Nou, dat hebben we dus óók in 2016, zegt hij. Maar voegt eraan toe dat het verschil met Weimar is dat de instituties, de economie en de civil society nu veel sterker zijn. Maarrrr . . . . . anderzijds: nóg zo’n crisis als in 2008 en heel Europa kan zomaar in een Weimarrepubliek veranderen.

In de afgelopen twee jaar hebben we gezien, meent Blom, dat we nooit meer mogen zeggen: “Dát kan nooit gebeuren.” Want liberale democratie is een tamelijk nieuw fenomeen, namelijk slechts bestaande sinds 1945. Misschien lezen de mensen in de geschiedenisboeken over 50 jaar dat die liberale democratie een mislukt decadent experiment van het Westen was.

Democratie hangt af van een openbare ruimte, zegt Blom, waar we debatten kunnen hebben zoals wij dat hier nu doen. (Ik heb daar ook eerder op gewezen, op het gebrek aan een ”geistige Raum der Nation”.  Blom realiseert zich blijkbaar verder niet dat voor het scheppen van zo’n geestelijke ruimte de natiestaat in Europa onontbeerlijk is.) Voorts, zo meent Blom, moet die discussie ook “ontvangen” kunnen worden en op dit moment is de openbare geestelijke ruimte zwaar gefragmenteerd in social networks waarin mensen geen tegenspraak meer tegenkomen en alleen maar bevestigd worden in wat ze al denken. We moeten nieuwe vormen van communicatie vinden. Ideeën zijn weer belangrijk. Niemand zegt meer dat we voor de oplossing van de problemen naar een econoom toe moeten gaan. “De markt” gaat het niet meer oplossen. We moeten ons afvragen wie we willen zijn en in wat voor maatschappij we over 30 jaar willen leven. Klimaatverandering, digitalisatie en migratie zijn gegevenheden. Maar de woede van de mensen die populistische kiezen is heel begrijpelijk. We hebben de dé-industrialisering nog helemaal niet verwerkt. De arbeiders-klasse en de vakbonden zijn verdwenen. De ineenstorting van links is het ineenstorten van de basis van links. Er zijn alleen nog individuen in precaire flex-baantjes die hun geen identiteit geven. Links is de stedelijke elite geworden en de oude onderklasse heeft geen representatie meer.

Tsja, daar valt, behalve tegen de klimaat-hoax, verder niet veel tegenin te brengen, maar wel iets op aan te vullen. Want als Blom die massa-immigratie onvermijdelijk en op termijn best wel integreerbaar vindt, dan moet hij toch een oplossing vinden voor de ongeschooldheid van die immigranten enerzijds en die verdere automatisering en digitalisering anderzijds. Ik citeer uit  een Volkskrant-Forum-stuk van mij van 28 november 1994 (!!!):

“(. . .) of er niet een einde moet komen aan die combinatie van vrouwen- en verblijfsvergunningenhandel in Marokkaanse en Turkse kringen, aan die praktijk die hier altijd zo hartroerend met de term ‘gezinshereniging’ wordt aangeduid. Alsof het gaat om leden van door rampspoed uiteengerukte families, die elkaar na jaren van bittere scheiding weer in de armen sluiten dank zij onze Nederlandse gastvrijheid. Terwijl het gewoon gaat om huwelijksdeals tussen hier en elders wonende moslimfamilies. Maak je een einde aan die praktijk, dan zou de tolerantie voor echte asielzoekers misschien meer ruimte krijgen. In elk geval wordt dan een begin gemaakt met een vorm van beperking van een allochtoon gettoproletariaat dat in geen honderd jaar via arbeid in de Nederlandse maatschappij geïntegreerd zal worden.  Het probleem is dat de post-industriële samenleving een schaarbeweging kent: uitstoting van relatief eenvoudige arbeid aan de ene kant en vergroting van de vraag ernaar door instroom van migranten aan de andere kant. Dat zorgt voor een onoplosbaar probleem waar geen banenplan, van welk kabinet dan ook, tegenop kan.

Blom maakt één opmerking waaruit blijkt dat ook hij die enorme blinde vlek heeft waarvan onze hele quasi-elite last heeft, namelijk blindheid voor de geschiedenis en het karakter van de islam. De eminente historicus zegt:

“Ik ken geen historisch voorbeeld van een maatschappij die ten onder is gegaan door migratie.”

The Balkans Chronicles

“De Islam heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. Vandaag de dag heeft de Islam met z’n universele Jihad,over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen. Europa zal zeker hetzelfde lot ondergaan zoals deze verloren beschavingen, indien geen doeltreffende maatregelen worden genomen.”

onthoofding-in-blue

_______________________