Bij DWDD staat het lijden op Hannekes aangelaat. Zómaar in de realiteit terechtgekomen!

Bij DWDD staat het lijden op Hannekes aangelaat. Zómaar in de realiteit terechtgekomen!

Aanstaande zondag 11 december komt het tweede deel. En hier is het eerste deel te herbekijkluisteren. Jammer dat Geert Wilders niet de eer krijgt die hem toekomt. Hij heeft namelijk de uitdrukking breed in het Nederlandse bewustzijn gebracht die nu de titel is van de driedelige docu die gepresenteerd wordt door Hanneke Groenteman:


“De kanarie in de kolenmijn”

Op vrijdag 2 december kondigde Hanneke Groenteman bij De Wereld Deugt Door haar docu aan over het antisemitisme in Europa waarvan het eerste deel die zondag 4 december daarop zou worden uitgezonden. Uit wat ze bij DWDD zei kon je al opmaken dat Hanneke Groentemans linkse genotzucht dan wel eindelijk een keer tegen de realiteit was opgeknald, maar ook dat ze nog steeds geen zak geleerd heeft. Op minuut 8:00 zegt ze: “Ik ga sowieso terug in mijn bubble want ik woon echt zó fijn, ik leef zó fijn”.

Tegenover Matthijs van Nieuwkerk legt ze exact bloot dat zijzelf en de verdere spraakmakende Europese elites in de subsidie-niches geen enkel verweer hebben tegen de nazistische islam. Luister maar:

“En een gesprek op het Montessori-college in Amsterdam-Oost ( . . .) en daar zijn leerkrachten ( . . .) die zó ongelooflijk hun best doen om met die kinderen te praten en niet om ze te vertellen dat wat ze vinden niet goed is, maar om te luisteren naar waaróm ze het vinden, waaróm ze tegen Israël zijn, hoe ze komen aan die filmpjes, hoe ze hun meningen vormen. En die Trudy Coenen, die lerares, die zei het maakt me niet uit welke mening je hebt, als je er maar over nágedacht hebt, als je er maar over kan práten en zij [Trudy Coenen] respectéért die kinderen in welke mening dan ook. En er zat een ploegje kinderen waar ik helemaal verliefd op werd. Allemaal – ik was het niet met ze eens – maar ze waren zo welbespraakt en zo eerlijk en ze voelden zich op hun gemak om te vertellen [let op het manuele bevrijdingsgebaar dat Groenteman hierbij maakt] wat ze vonden.”

groenteman-docu-trudy-coeneng

Rond minuut 40 in de docu zelf hebben we die mevrouw Coenen aan het woord:

“Dat thee drinken heeft een heel negatieve lading gekregen, maar om goed met elkaar om te kunnen gaan, is contact maken met elkaar en praten met elkaar de enige manier om er een succes van te maken.”

Het gaat er dus heel filosofisch toe op het VMBO. Het is tweerichtingsverkeer tussen de leraar en de leerlingen. Sterker nog: het gaat vooral om wat de leerlingen te melden hebben. Luister maar naar mevrouw Coenen:

“Niet een mening na-apen van wat je overal hebt gehoord of op die filmpjes, van thuis of op Al Jazeera, nee, zelf je mening vormen. Díé mening is nooit goed of fout [let op Coenens gedragen en ontroerde stem bij deze passage!]. Het is jóúw mening, daar mag je mee doen wat je wil, maar wel op basis van informatie en niet op basis van wat je ooit van iemand hebt gehoord.”

Hier hebben we dus de ontsporing in de praktijk van het postmoderne cultuur-relativistische individualisme: er zijn geen feiten, alleen maar verschillende manieren hoe je tegen de feiten aankijkt.

Het is natuurlijk een illusie, maar die mevrouw Coenen zou natuurlijk niet alleen maar half-kritisch de allergrootste onzin die de kindjes uitbraken een beetje moeten bijsturen, maar zelf kennis en waardes moeten overdragen. Ze zou de Joods-Christelijk-Verlichte traditie moeten uitdragen en uitleggen wat de existentieel-fundamentele verschillen zijn tussen die traditie en de islam. En ze zou Israël moeten verdedigen. Maar mevrouw Coenen weet natuurlijk zelf nergens ene zak van en wat ze denkt te weten van islam en Israël is onzin. Om de beroemde woorden van Ronald Reagan nog maar eens te citeren:

“It isn’t so much that liberals are ignorant. It’s just that they know so many things that aren’t so.”

Ik heb al eerder over Trudy Coenen geschreven. Ze is zelf een product van het neplinkse en Orwelliaanse zelfverheffingsneurotenmachtsconglomeraat dat al 40 jaar in Europa de media, de politiek en de academie beheerst. In de door mij bekeken eerste aflevering (kijk rond minuut 40) vindt een zwart negerinnetje – geen wit blondje dus – dat Trump op Hitler lijkt en dat Trump waarschijnlijk alle moslims uit Amerika gaat wegsturen. Fijn dat ze niet zegt dat Trump de moslims op industriële schaal gaat vergassen. Maar Coenen haalt toch wel mooi een overeenkomst tussen Hitler en Trump naar voren: ze sluiten beiden één groep uit. Nee, ze legt niet uit dat Trump alleen maar een stop wil op de instroom van moslims in Amerika omdat er alleen al sinds de Twin Towers, dus sinds 2001, inmiddels wereldwijd tegen de 30.000 terroristische aanslagen zijn gepleegd door moslims. Coenen legt dus niet uit dat het zwarte meisje een pervertering pleegt, want dat Trump een antisemitische nazi-ideologie alleen maar kritisch wil volgen en dat Trump dus, als er al ge-Hitlerd moet worden, een Hitler-bestrijder is.

“Evelien Gans: bijzonder hoogleraar hedendaags Jodendom/NIOD”

“Evelien Gans: bijzonder hoogleraar hedendaags Jodendom/NIOD”

Er komt in Groentemans docu in elk geval één zo’n linkse academica aan het woord van het alomtegenwoordige soort dat de laatste decennia het intellectuele klimaat heeft vergiftigd en mevrouw Coenen aan haar onzin heeft geholpen. Evelien Gans is een linkse beroeps-Jodin en nog maar pas met emeritaat. Ik heb haar een aantal keren gefileerd. Ze is heel beschermend naar de islam en “de Palestijnen”, een enorme vijand van nazislam-bevechter Geert Wilders en zijn PVV en ze bagatelliseerde altijd graag het antisemitisme onder moslims. Zelfs nu weer als ze door Groenteman geïnterviewd wordt – kijk vanaf 9:35 –  zegt ze over het antisemitisme: “Het is pas echt begonnen met het christendom.”

Tenslotte weet ze het onnavolgbaar zo te draaien dat eigenlijk de moslims degenen zijn die het gevaar lopen. Onnavolgbaar zeg ik, want probeer maar eens de vinger te leggen op waar ze dat nou eigenlijk doet. Gans:

“Het is niet zo zoals Fleur Agema van de PVV een keer heeft beweerd dat het antisemitisme grotendeels is geïmporteerd door Marokkanen. ‘Pardon’, was ook een reactie op internet, ‘was Mussert ook een Marokkaan ? Dat was natuurlijk een heel geestige opmerking,  maar het is wel relevant want antisemitisme is bepaald niet alleen iets van moslims. Het is zeer zeker op dit moment het meest virulent onder moslims, die zich, als het ware, nog veel sterker met de Palestijnen bijvoorbeeld identificeren omdat ze zich zelf onderdrukt en gediscrimineerd voelen –  wat trouwens vaak ook nog eens een keer het geval is. Dus identificeren ze zich met de Palestijnen die onderdrukt worden door dé Jood en die Jood is dé vijand. Als er anti-Joodse gevoelens zijn en die worden sterker dan wil dat ook zeggen dat anti-gevoelens tegen de ándere Anderen sterker worden: de moslim, de zwarte. Dát is de functie van de kanarie in de kolenmijn.”

Ziet u? Het antisemitisme onder moslims komt eigenlijk door de onderdrukking van Marokkanen hier en “de Palestijnen” daar. Dáárom wijzen de moslims de Joden heel verklaarbaar aan als schuldigen. Die anti-Joodse gevoelens onder moslims is een teken dat er een algemene sfeer van haat ontstaat die zich . . . . . . tegen de moslims kan keren.

Maar Gans kwaakt natuurlijk pervers, want de echte functie van die symbolische kanarie en van die concrete Jood is natuurlijk dat hij aankondigt dat als de islam met Israël en de Joden heeft afgerekend de Christenen aan de beurt zijn en het maakt de islam niet uit hoe seculier of links je dan als “Christen” bent. Dat is althans de betekenis die Geert Wilders en Henk en Ingrid aan die uitdrukking geven.

Wat is er verder nou zo verschrikkelijk fout aan die redenering van Gans? Dat is de wil om het Christendom, het Westen, Israël en Geert Wilders tot gevaar te bestempelen, terwijl ze waarschijnlijk heel goed beseft dat het gevaar echt voor 98% zit in de islam en de moslims.

En mag ik nog eens wijzen op dé kernwaarheid van het hele Palmaffia-Israël-conflict? Zoals de Arabierische moslims de oorlogen al 1400 jaar overal beginnen, zo zijn diezelfde Arabierische moslims óók in Palestina – (dat ze sowieso zelf in de 7e eeuw in een agressie-oorlog veroverden) – vanaf 1920 de terreur begonnen onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al Husseini. Nog eens: de Arabieren in Palestina zijn de oorlogen in 1920 begonnen en hebben die bijna 100 jaar tot op dit moment volgehouden, onderwijl alle Joodse vredesinitiatieven, hoe coulant ook, afwijzend. Dennis Prager vat het antwoord op de vraag wat het Palmaffiaans-Israëlische conflict is, in zes woorden samen: de Arabieren willen de Joden vermoorden. Meer is het – godverdomme – inderdaad niet. En de Mocro’s en Turko’s en verdere Mohammedanisten die geïnfiltreerd zijn in het Westen, zetten dus gewoon die grote traditie van 1400 jaar oude globale en die kleine van 100 jaar “Palestijnse” terreur gewoon voort. De moslims hier en de Palmaffia’s daar: gewoon dezelfde soort rotzakken die tot niks anders in staat zijn dan terreur en rotzooi.

Gans heeft het ook, voor de vorm, even over “de zwarte” als de Ander die gevaar zou lopen. Totale onzin. Er is alleen een zo langzamerhand schijtziek-zijn van het racisme-gelul. En als er al een gevaar dreigt voor zwarten dan is dat om ingepalmd te worden door de oudste en wreedste slavenhalers-ideologie ter wereld, de islam. In Amerika vooral heeft de islam onder zwarten allang een traditie en is nu geïnfiltreerd in de lieglasterlijke en fascistisch-racistische Black Lives Matter-beweging.

groenteman-docu-max-van-weezel

Er komt nóg een linkse Jood voor in de reportage: Vrij Nederland-journalist Max van Weezel, echtgenoot van ex-Volkskrant Annet Bleich. Ze hebben samen een dochter zodanig gehersenspoeld dat ze het obligate perverse gelul over “vluchtelingen” en de Koran aan tafel bij Pauw perfect opdreunde. Gezeten tussen zijn boeken en imposant mappen met krantenknipsels – wat ben ik blij dat ik mijn mappen allemaal heb weggegooid! – geeft van Weezel er niettemin blijk van inmiddels toch iets meer gezond verstand te hebben verzameld dan bijvoorbeeld Evelien Gans. Met lijdzaam-zoetsappige stem zegt hij:

“Ik denk dat er ontzettend veel gedaan moet worden vooral in het onderwijs, aan geschiedenis, aan burgerschapskunde. Er zijn teveel scholen waar ze de nadere kant op kijken nog steeds.”

Kijk, dat is een goed advies aan die duizenden Coenens die het onderwijs bevolken. En als het nou géén linkse geschiedenis en “burgerschapskunde” mag wezen dan komen we ergens.

Daarvoor moeten we echter vrezen. Want wat zegt deze intellectueel even verder?

Op scholen waar de andere kant wordt opgekeken “krijg je heel gauw dat een schoolklas uit elkaar valt in allochtone jongeren ( . . .) die steeds meer sympathie voor ‘dé jihad’ krijgen en blanke jongeren wat ik net zo eng vindt, die allemaal bij de fan-club van Geert Wilders horen.

Kijk eens aan: de aanhangers van de nazi-ideologie islam zijn net zo eng als nazislam-bestrijder en verdediger van Israël, Geert Wilders. Het gif zit muurvast in die linkse koppen.

Tientallen malen heb ik de afgelopen 10 jaar geschreven over het linkse zelfverheffingsneuroten-machtsconglomeraat dat het nazistische karakter van de islam niet wenst te zien en alleen maar bezig is het fijne gevoel in eigen hoofd en hart te koesteren, onderwijl de realisten die níét de kop in het zand steken uitmakend voor racistische discriminanten, of nóg erger: voor PVV-ers,

Ik ken ze uit mijn eigen omgeving, die vriendelijke linkserds die aimabel blijven tot het punt dat ze een confronterende discussie aan moeten gaan, want dan worden het ineens nét moslims: alleen nog maar irritatie, agressie en einde discussie.

En nu is Hanneke Groenteman op rijpe leeftijd – (na een genotvol leven in de gesubsidieerde cocon van al die werelden die alsmaar dóórdeugen, van een leven dús van constant op het morele verheffingskrukje, van een leven dús van financiële, maatschappelijke en geestelijke veiligheid) – eindelijk, eindelijk, eindelijk toe aan althans een confrontatie met de realiteit. Een tijdelijke confrontatie waaraan ze natuurlijk opnieuw zo goed verdient dat ze zich weer in haar bubble kan terug trekken.

“Ik ga sowieso terug in mijn bubble want ik woon echt zó fijn, ik leef zó fijn.”

Groenteman zou een extra verontschuldiging voor haar lange wegkijk-carrière tot gelding kunnen brengen: ze heeft als kind nog ondergedoken gezeten in de oorlog. Maar je kan dat natuurlijk ook omkeren: als je dat hebt meegemaakt dan ben je extra alert.

Kijk toch eens hoe grootogig Hanneke wordt als opperrabijn Binyomin Jacobs haar vertelt (op 6:55):

“Ik heb hier een Syriër thuis gehad en die vertelde mij dat hij is opgevoed met de wétenschap dat je Joden moet verdelgen. Als je op een gegeven moment wordt grootgebracht in een land waar je wordt aangespoord om Israël en de Joden te haten dan is het normaal dat je dat ook óverneemt.”

PVV-ers als ik hebben al minstens tien jaar op tientallen manieren gewezen op het nazistische en dus óók antisemitische karakter van de islam. Maar nu ze het hoort van de opperrabijn is het ineens waar.

IK MOET BEKENNEN DAT IK MET GRIMMIG GENOEGEN HET TIJDELIJKE LIJDEN HEB AANSCHOUWD VAN HANNEKE GROENTEMAN ZOALS DAT VOORAL TOT UITING KOMT IN HAAR MONOLOOG OP DIE BRUG OVER DE BOSBAAN VANAF 37:35:

“Het lijkt wel of door dit zoeken naar die zogenaamde kanarie in die zogenaamde kolenmijn alles áán me blijft kleven, alsof ik het niet áfgewassen krijg. Dus de meningen waarmee ik doorgaans comfortabel leef, van nou morgen is er weer een dag en het zal zo’n vaart niet lopen . . . . ik ben nu even gedwongen om daar nu heel erg mee te maken te hebben en dat valt me véél, véél zwaarder dan ik had gedacht. Mijn vertrouwde onbenulligheid heeft me hélemaal in de steek gelaten. Het maakt me héél ongelukkig. Ook na zo’n hartstikke leuk gesprek met David Beesemer. Dan is dat klaar en dan denk, ja maar hij heeft wél gezegd van er komt een burgeroorlog aan. David met dat leuke frisse uiterlijk van ‘m en lekker in zijn jogging-kleren en vanmiddag gaat-ie weer een beetje lekker sporten en fietsen in het Vondelpark, maar hij heeft wel even bij mij neergelegd als het zo doorgaat zie ik gewoon een burgeroorlog. Dan denk ik, ik heb kleinkinderen die zijn pas vijf en er komt een burgeroorlog, nou dan ga ik alleen maar bang naar huis. Ik word alleen maar [half snikkend] báng van dit programma. Er is eigenlijk helemaal niemand in dit hele programma die mij iets troostrijks heeft gezegd. Die gezegd heeft het komt goed. Als je Theodor Holman leest en als je de PVV volgt en zo dan krijg je al die somberheid en daar sluit ik me altijd voor af. Dan denk ik altijd: néé, in die league wil ik niet leven. En nog steeds, hè? Ik wil niet daarbij horen. Maar het is ongelóóflijk moeilijk. Misschien is dat de crisis wel, dat je eigenlijk denkt het is gewoon héél slecht gesteld.

Hanneke heel bang op de Bosbaanbrug! Bugeroorlog! Ja, Hanneke en de Beiroetisering is in volle gang.

Hanneke heel bang op de Bosbaanbrug! Bugeroorlog! Ja, Hanneke: de Beiroetisering is in volle gang.

Ach Hanneke toch! Ja, realisme is niet voor bange mensen. Dan kan je het zwaar als een Ingrid krijgen. Ze spreekt haar monoloog uit aan de rand van een brug over de Amsterdamse Bosbaan. Waarna woordeloos onderstaand beeld volgt van een moslimechtpaar met een meisje van een jaar of vier aan de reling van diezelfde brug. Ja, ook dat kind is slachtoffer van de islam. Wanneer zal ze een hoofddoekje krijgen?

groenteman-docu-moslimpaar-met-kindje

De tendens van wat Joden vertellen in de reportage is inderdaad zeer verontrustend. “Wij”, de PVV-ers zeg maar, voelden al vanaf de jaren 1970 dat de islamitische “cultuur” niet deugt. Ja, je hebt ook goeie. Nee, we vergeten de goeie niet. Maar het is dus tegenwoordig wel zo dat alle belangrijke Joodse objecten in mijn stad Amsterdam beveiligd worden. Ik realiseerde me dat sterk toen ik in Groentemans docu de vele shots zag van beveiligingscamera’s en politieposten bij particuliere huizen van Joden, bij Joodse scholen en bij synagoges. Die politiekeet bij de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan waar ik vaak langs kom is echt niet de enige.

Politiekeet bij de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam

Politiekeet bij de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam

Voorts is het tegenwoordig wel zo dat Joden liever geen uiterlijke tekenen van Jood-zijn dragen en zeker niet in moslim-buurten. Waarbij ik graag zou willen opmerken dat wij, Henk en Ingrid van de PVV, moeten tolereren dat we in elke straat van Nederland en in elke Albert Heijn elke dag tientallen keren een symbool in ons smoel gewreven krijgen dat wij, Henk en Ingrid en ik, voor een nazi-symbool houden, namelijk de hoofddoek. En de verbindende NPO vertelt ons dat zulks goed is en laat de “Mama’s van Halal” uitgebreid aan het woord. En in een Vlaamse collaboratiekrant mogen de dames ons, Henk en Ingrid, toevoegen:

“De mama’s van halal: ‘Je hebt ons maar te accepteren’. ( . . .) De meiden van halal zorgden tien jaar geleden voor spraakmakende tv in Nederland. Nu zijn de drie zussen terug, als moeders. Vroeger wilden we bewijzen dat we geïntegreerd zijn. Nu zeggen we: diversiteit is een feit. Deal with it.

Wat zei Maxima ook alweer? “You go girl!” And they went.

groenteman-docu-david-beesemer

De reden dat Groenteman zo overstuur was tijdens haar hierboven uitgeschreven monoloog was een gesprek met David Beesemer (vanaf 33:50). Groenteman vraagt: “Ervaar jij antisemitisme om je heen?” En dan zegt Beesemer:

“Er wordt de laatste tien jaar ongelooflijk gescholden op Joden. Het woord kanker-Jood is volledig in de Nederlandse taal ingebed, lijkt het wel. Vooral bij een hele grote groep jongeren. Reactie van mij is overigens niet dat ik er bang van word, maar ik word er alleen maar kwaad van. Maar wat mij eraan irriteert is het gebrek aan hard optreden van de Nederlandse overheid daartegen. Het idee van het her-opvoeden van dit soort jongeren  heb ik allang verlaten ( . . .). Er zijn een hele tijd mensen geweest, ook in de [Joodse] gemeenschap, die zeiden van we moeten die jongeren meenemen naar het Anne Frank-huis of we kopen theater-tickets voor ze om naar Anne Frank de musical te gaan of zelfs op de trein naar Auschwitz om daar te zien hoe vreselijk het allemaal was. Ik ben daar volstrekt op tegen en ik vind het zonde van het geld en ik vind het ook geen respect naar de overlevering van een Anne Frank of wat er in Auschwitz is gebeurd. Ik denk dat de meesten van deze jongens van zo een laag IQ zijn en van zó een slechte wil dat het geen enkele zin heeft om daar tijd en energie in te steken.”

Kijk, dat is een realist naar mijn hart. Honderd procent met hem eens. Ik ken deze soort “jongens” en ik heb uitgebreid over ze geschreven.

Daarbij komt: de islam op zich is net zo onintegreerbaar als deze knapen. De islam is voorts onhervormbaar en onverbeterbaar. Er is een bepaald soort moslims waarmee op korte termijn te leven valt, maar alleen omdat ze zich voorlopig nog niet gedragen als echte moslims  en de centrale plichten van een moslim niet vervullen: jihad, ondermijning van het Westen, geen omgang met kafirs tenzij in het kader van die ondermijning.

Op 21:50  spreekt Groenteman een paar capuchons die hun Jodenhaat uitkotsen. Ze noemt ze “die losers met die capuchons, die niet eens behoorlijk kunnen praten, waar niemand ook meer naar luistert, waar niemand ook nog contact mee heeft”.

Maar dit zijn inderdaad meelopertjes die niet eens het echte gevaar vormen. Wat er op 18:10 aan Groenteman en Van Weezel voorbijtrekt is van een ander allooi. “Er komt even een jeugdbende voorbij”, zegt Van Weezel casual. Maar mijn gedurende 40 jaar op Amsterdamse straten getrainde intuïtie weet: dit zijn moordenaars en het enige wat ze tegenhoudt is angst voor de gevangenis. Dat is het onverbeterlijke tuig dat Beesemer bedoelt. Voor dit soort moet je op het platteland aparte woongebieden creëren met hele hoge hekken eromheen en ze er nooit meer uitlaten. Dan kunnen ze elkáár mooi terroriseren voor de rest van hun leven.

Dat was dus de eerste aflevering van Groentemans docu. Waarin we zien hoe Hanneke Groenteman de perfecte illustratie vormt van de geestelijke zelfmoord van Europa. Ze recht niet de rug en zegt niet, mét Geert Wilders: dit vinden we van de islam, dit is ons Israël, dit is onze Joods-Christelijk-Verlichte traditie en we houden op met naar nazistisch gelul te luisteren en fascistische daden goed te praten en te “verklaren” uit een gebrek aan stage-plaatsen en we verdedigen ons krachtig en straffen het ploertendom hard.

groenteman-mano-bouzamour

Een van de lichtpunten was de Marokkaan Mano Bouzamour en zijn boek “De belofte van Pisa”. Ik kende hem noch zijn boek. Vanaf 12:45 interviewt Groenteman hem. Omdat ik een gezond instinct heb voor eigen volk, voelde ik meteen dat dit een okeeje jongen is. Nou ja, voor zover een mens okay kan zijn. Hij is van de Joden gaan houden door “Schindlers List”. Ik formuleer het wat kort door de bocht, maar dit stuk is inmiddels lang genoeg. Hij vertelt hoe in zijn Marokkaanse opvoeding en omgeving als jong jongetje “antisemitisme net zo gewoon als ademen” was. Voor Groenteman is het vrij nieuw, geloof ik, maar wij, Henk en Ingrid, weten dat al minstens tien jaar. En Groenteman had het ook kunnen weten, want ze leest vast De Groene.

Kees Beekmans was vroeger Volkskrant-journalist, maar raakte dermate bewogen door het gruwelijke lot van de allochtone jeugd in Nederland dat hij leraar werd op een VMBO. Vervolgens ging hij in Marokko wonen en trouwde een Marokkaanse vrouw. Bepaald geen bevooroordeelde “racist”, deze Beekmans.

Beekmans schreef in “de Groene” van 13 oktober 2006:

“Het is beter met Marokkanen geen gesprek over Joden te beginnen, want de doorsnee Marokkaan moet niets van Joden hebben. Ik ben een paar keer tegen wil en dank in zo’n gesprek verzeild geraakt en dan zie je iemand van wie je dacht dat-ie een redelijk man was veranderen in een paranoïde krankzinnige. In Israël eten de Joden Palestijnse baby’s! Ze hebben Jezus (Issa) verraden want ze hebben gekozen voor de weg van de sjeitan, de duivel. Bush doet alles wat de Joden zeggen. Et cetera.”

Zullen we Rudi Rotthier ter illustratie van islam-annex-antisemitisme ook nog maar een keer doen?

“Het gigantische vermogen om de schuld niet bij zichzelf te zoeken, het gebrek aan zelfkritiek. ( . . .) Wat ik niet voor mogelijk hield is gebeurd: zeven maanden in moslimgebied hebben mijn sympathie voor Israël hersteld. ( . . .) Ik heb zeker geen dag rondgelopen zonder te horen dat Hitler gelijk had, dat Israël moet verdwijnen, dat joden verantwoordelijk waren voor 11 september. Ik begrijp nu beter hoe de Israëliërs zich bedreigd voelen in die haatdragende mensenzee.” (Rudi Rotthier in Trouw van 2 maart 2004 over zijn boek “De Koranroute”)

Tenslotte. De soosjal miedia. Die komen in deze docu vrij vaak terug als een bron van het Kwaad. Nou ja, in elk geval als een voertuig waarmee het Kwaad comfortabel reist.

“Door social media komen groepen mensen veel sneller en makkelijker tegenover elkaar te staan.”

Maar dat is niet zo. De social media zijn niet de veenbrand. Dat is de islam. Die groepen staan tóch wel tegenover elkaar. Het is eerder zo dat het Kwaad gemakkelijker detecteerbaar, beter voorvoelbaar en daarom ook beter beheerst kan worden. Ik zelf heb mezelf toegestaan mijn eigen agressie tegen het grote Kwaad dat islam heet en tegen de linkse collaborateurs met dat Kwaad (Zie het Ten Geleide op mijn website) zo gecontroleerd mogelijk te laten blijken, teneinde de aandacht te trekken en teneinde deel te worden van de trillingen die onze quasi-elite nu eindelijk eens serieus moeten gaan nemen.

Enfin, nu is het eindelijk zover dat zelfs de mainstream-media langzaam wakker beginnen te worden. Want ik mag aannemen dat als Hanneke Groenteman weer in haar comfortzone onderduikt en nog steeds niet doorheeft dat we nu toch echt onze waarden actief moeten gaan uitdragen en verdedigen, dit toch niet zal gelden voor álle linkse hedonistisch-narcistische zelfmanifestanten. Of ben ik nou toch weer te naïef?

Mijn bespreking van deel 2: “Hanneke Groenteman weet de lasterleugens van antisemitische rat Martin Shaw niet te weerspreken”.


___________________

Advertenties