Zie voor een bijschrift bij deze foto: “Vlaamse Vrienden van Israël”

Zie voor een bijschrift bij deze foto: “Vlaamse Vrienden van Israël

Bij GeenStijl een anonieme brief van een leraar geschiedenis op het VMBO. In de examens is het onderdeel Israël & Palestina weggemoffeld vanwege de onmogelijkheid om dit onderwerp normaal te behandelen te midden van de moslimleerlingen die van geloofshuis uit Jodenhatend zijn en door Al- Jazeera en Monique van Hoogstraten van het NON-journaal geleerd hebben dat Israëli’s nazi’s zijn en “de Palestijnen” slachtoffers.

Dan krijg je dus dit:

In die brief van die anonieme leraar – het zal Tim Bosman toch niet wezen? – wordt uit de school geklapt. En wel over het feit dat in het curriculum de kwestie Israël & “de Palestijnen” wordt weggemoffeld. Vanweges? Uiteraard vanweges de islam. Zoals alles tegenwoordig vanweges de islam is. En met name het feit dat het karakter van Europa nu al onherkenbaar veranderd is, zoals we afgelopen zondagavond weer konden zien in de reportage van Hanneke Groenteman over de Jodenhaat in Frankrijk, óók al een land in staat van beleg en van constant dreigingsnivo 4 met zwaarbewapende militairen in de straten en vooral in Joodse wijken. Genoteerd wat er in Keulen aan Polizei-Aufwand nodig is om Oud en Nieuw te kunnen vieren? Dringt het door?

Moslims zijn van geloofshuis uit Jodenhaters. Allemaal? Bijna allemaal ja. En ze zijn daarin gesterkt door de schotel-antenne en Al-Jazeera, maar ook door het NON-journaal. En zou het nou toeval zijn dat 1) de stroom Jodenhaat-reportages vanuit Israël van “correspondent” Monique van Hoogstraten van het NON-journaal zomaar ineens is opgedroogd en 2) blijkens deze anonieme brief de kwestie Israël en “de Palestijnen” uit het VMBO-programma van overheidswege nagenoeg geschrapt wordt?

Onze nep-elite is blijkbaar héél langzaam aan het wakker worden en schiet in haar normale reflex: kurieren am Symptom, pappen en nat houden. Ik waarschuw al decennia voor de cruciale fundamentalia essentialia, maar zelfs ik had in 1994 (!) niet kunnen bevroeden dat mijn waarschuwing tegen een exponentieel groeiende en onintegreerbare Turken-en-Marokkanen-onderklasse zich zó gevaarlijk zou verbinden met een (dank zij islam-Obama-Hillary) ontploffend Midden-Oosten. Ik citeer uit een Volkskrant-Forum-stuk van mij van 28 november 1994, waarin ik mij afvroeg:

“(. . .) of er niet een einde moet komen aan die combinatie van vrouwen- en verblijfsvergunningenhandel in Marokkaanse en Turkse kringen, aan die praktijk die hier altijd zo hartroerend met de term ‘gezinshereniging’ wordt aangeduid. Alsof het gaat om leden van door rampspoed uiteengerukte families, die elkaar na jaren van bittere scheiding weer in de armen sluiten dank zij onze Nederlandse gastvrijheid. Terwijl het gewoon gaat om huwelijksdeals tussen hier en elders wonende moslimfamilies. Maak je een einde aan die praktijk, dan zou de tolerantie voor echte asielzoekers misschien meer ruimte krijgen. In elk geval wordt dan een begin gemaakt met een vorm van beperking van een allochtoon gettoproletariaat dat in geen honderd jaar via arbeid in de Nederlandse maatschappij geïntegreerd zal worden. Het probleem is dat de post-industriële samenleving een schaarbeweging kent: uitstoting van relatief eenvoudige arbeid aan de ene kant en vergroting van de vraag ernaar door instroom van migranten aan de andere kant. Dat zorgt voor een onoplosbaar probleem waar geen banenplan, van welk kabinet dan ook, tegenop kan.”

MENE TEKEL!

INSTANT UPDATE:

Kijk nou! De waanzin is nog steeds vol rondrazende! GeenStijl vestigt mijn aandacht op dit kakelverse eitje van Hans Wansink dat in de Volkskrant op het moment van mijn update slechts 3 uur geleden was gelegd:

“Werkgevers en werknemers hebben via de Sociaal-Ecomische Raad (SER) terecht alarm geslagen over het lot dat de tienduizenden Syrische, Irakese, Afghaanse en Eritrese vluchtelingen boven het hoofd hangt. Dat lot komt neer op een isolement in de bijstand, verstoken van elk perspectief op een zelfstandig bestaan in het nieuwe vaderland.

( . . .)

De initiatieven die door de betrokken instanties genomen zijn en de maatregelen die de SER bepleit, zijn te vrijblijvend. Om vluchtelingen daadwerkelijk in staat te stellen zelfstandig als volwaardig Nederlands staatsburger te functioneren, is een deltaplan nodig. Daarover moeten in de komende kabinetsformatie harde afspraken worden gemaakt.”

En nu over naar de Bloaskaken met het nummer “Zo’ne goeie hebben wij nog nie gehad”!
_________________

Advertenties