Het steunen van het resolutie-mes in de rug van Israël door Obama kan een zegen in vermomming zijn. (Ja, ik ben een meester van de beeldspraak.)

Want wat wil?

Gisteren heb ik ten principale betoogd dat de Veiligheidsraad (VR) géén internationaal recht schept. En dat de VR in termen van internationaal recht slechts feiten-op-de-grond kan creëren door het stoppen van agressie en dan nog alleen als er unaniem een resolutie is aangenomen onder charter VII. Ik vertelde dat er tegen Israël door de VR nooit ook maar één enkele resolutie is aangenomen onder dat charter 7. Dat dus ook alles wat betrekking heeft op “bezette gebieden” in Samaria-Judea (“de Westbank”) zelfs niet valt onder dat slechts feiten-op-de-grond-internationaal-recht, wat het internationale journaille ook voortdurend mag beweren. Bijvoorbeeld bij lieglasterbek van Monique van Hoogstraten gisteren in het NON-hoernaal.

Voorts heb ik gisteren verwezen naar tal van teksten die uitleggen waarom Israël moreel en internationaal-rechtelijk 6 miljoen tot 24 miljard procent recht heeft om in Samaria-Judea “nederzettingen” te stichten. Wie dit recht aanvecht, voegt zich aan de zijde van de genocidale Palmaffia’s die een Judenrein Samaria-Judea als staat voor zichzelf willen om vandaar uit Israël zelf te vernietigen.

Dus ik begrijp die ophef over die rugmesresolutie niet zo goed. Ik bedoel: ik begrijp die ophef uitstekend, maar alleen in zoverre het zich richt op het walgelijke verraad van Obama als feit op zich én op het feitelijke misbruik dat er via de pers van gemaakt wordt door de nep-linkse quasi-elites in West-Europa en aan de kusten van Amerika. Namelijk door het schreeuwen van “bezetting!” en “internationaal recht!” en “door VR veroordeeld!”.

John Bolton, ex-ambassadeur bij de Verenigde Nazi’s voor Amerika, schetst in boveningebed interview in enigszins voorzichtige termen, maar toch, de contouren van wat Donald Trump zo dadelijk zou kunnen doen.

“Dit is een poging de nieuwe regering [van Trump] klem te zetten. Dit is een breuk met 50 jaar Midden-Oosten politiek van de VS die teruggaat tot op de iconische resolutie 242 na de oorlog van 1967 die het principe van ‘land voor vrede’ vastlegde. Deze resolutie zegt eigenlijk: Israëls bezetting is illegaal en Israël heeft geen land om terug te geven in ruil voor vrede. In tegenstelling tot wat de Obama-regering heeft gezegd, legt dit een enorm gewicht in de schaal ( . . .) het ondermijnt ernstig Israëls veiligheid. De uitsluitend negatieve gevolgen van deze resolutie voor Israël en voor Amerika zelf zullen nog vele jaren gevoeld worden.”

Voorts betoogt Bolton dat Israël absoluut en zeker niet zal ophouden met woningen bouwen in Jeruzalem en in de nederzettingen. En hij meent dat het tegenovergesteld van Obama’s bedoelingen wel eens bereikt zal kunnen worden, want dat dit de doodssteek kan zijn voor de “twee staten-oplossing”. Bolton noemt die twee staten-oplossing “onwerkbaar”. Ja, dat heeft Caroline Glick uitgebreid uitgelegd.

Bovenstaande reactie van Bolton is een voorbeeld van het overdrijven van de zakelijke betekenis van die resolutie. En hij geeft dat eigenlijk ook meteen toe via de mogelijke oplossingen die hij suggereert.

1) Amerika terugtrekken uit die islamitische gangsterbende die de VN is, en 2) Israël groen licht geven om Samaria-Judea te annexeren, dus zoals Caroline Glick heeft voorgesteld.

Met of via de door de OIC beheerste Verenigde Nazi’s en de Palmaffia’s is toch niks te bereiken. Die zijn alleen maar uit op globale terreur en de vernietiging van Israël. Benoemen en dóórpakken zou ik zeggen. Het kan wel na bijna 100 jaar Palmaffia-terreur en het al sinds de jaren 1970 durende Jodenhaat-annex-islamiserings-wroeten door de Arabieren in de VN.

Kijk, als dat nou het gevolg zou zijn van het verraad van die dunne halfbloed, dan zouden we kunnen spreken van een blessing in disguise.

UPDATE 27 DECEMBER:

Lees ter ondersteuning van het bovenstaande “Caroline Glick: Obama’s oorlog tegen Amerika”.

____________________

Die Samantha Powers die als ambassadeur van Amerika bij de VN deze week de beslissende stem uitbracht, had in 2014 nog een andere wijsheid inzake Samaria-Judea. Ik citeer uit een stuk van mij van januari 2015:

“De laatste ontwikkeling in het oude thema “Twee-Staten-Oplossing” voor het ‘conflict’ tussen Israël en ‘de Palestijnen’ is de verwerping op 31 december 2014 van een resolutie in de Veiligheidsraad. Obama’s vertegenwoordigster in die Veiligheidsraad, Samantha Powers, vond dat een resolutie die Israël verplichtte om in 2017 uit Samaria-Judea te vertrekken geen rekening hield met Israëls ‘rechtmatige streven naar veiligheid’. Jeetje: wat een wijsheid toch nog gepuurd uit 1400 jaar islamitische en bijna 100 jaar Palestijns-islamitische terreur!”

Advertenties