Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman en theoloog des Twitterlands Alain Verheij

Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman en theoloog des Twitterlands Alain Verheij

Nieuw-wij”. Wat is dat? Dat  is een ambachtelijke plattelands-gristenkwezelarij voor vruchtbare diversiteitsverbinding. Dit zijn de namen en de gezichten. Het zit in de hoek van dat intens foute gristendom waar de Israëlhaat en de islamliefde welig tieren en waar met de Palmaffia’s wordt gecollaboreerd.

Onderstaande woorden zijn de aankondiging op derlui website van het “Manifest voor een Christendom zonder moslimhaat”:

“Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman en theoloog des Twitterlands Alain Verheij zien hoe onze christelijke traditie, ook door christenen, wordt gebruikt om de islam verdacht te maken. Ze maken zich zorgen, zeker met de verkiezingen in aantocht. Daarom schreven ze onderstaand manifest.”

Je gelooft je ogen niet, maar het staat er echt: de islam verdacht maken. En wat er angstig aan die komende verkiezingen zou kunnen zijn, laat zich raden. En ja hoor!

De twee godgeleerden:

“De grootste partij in de peilingen wil alle Nederlandse moslims hun grondrechten ontnemen. Dat past in een wereldwijd patroon van uiterst rechtse populisten die hun openlijke moslimhaat niet zelden verpakken als verdediging van de ‘joods-christelijke cultuur’. Als vertegenwoordigers van een solidaire generatie gelovigen roepen we dat graag een halt toe.”

Ikke eiges:

De domheid is peilloos. De waanzin totaal.

Hoezo is een ideologie, de islam, die elk wezenskenmerk met het nazisme gemeen heeft, en die verwantschap al 1400 jaar wereldwijd toont tot op de dag van vandaag, géén gevaar? Hoezo is Geert Wilders die dat feit onder woorden brengt wél een gevaar?  Sinds wanneer is het uitdragen van een nazistische ideologie een grondrecht? Wat maakt de bestrijders van zo’n ideologie tot “uiterst rechtse populisten”? Hoe weten deze twee dieptepsychologen dat die ‘joods-christelijke cultuur’ alleen maar een verpakking is van haat? Waarom spreken ze van “moslimhaat” in plaats van “islamhaat”? Waarom vergeten ze dat degenen die zich beroepen op de Joods-Christelijke cultuur bijna altijd de Joods-Christelijk-Verlichte cultuur bedoelen? Hebben ze enig idee waarmee ze zich solidair verklaren?

De twee godgeleerden:

“Wij verbazen ons erover dat het christendom uiteindelijk altijd buiten schot blijft in het hedendaagse debat over geloof. ( . . .) Wij constateren dat de samenleving die zich zo trots seculier noemde, steeds vaker schermt met haar ‘joods-christelijke’ wortels. Die wortels zien wij als gevaarlijke fictie, als een mythe die niets is dan een stok om moslims mee te slaan en een muur om hen buiten te sluiten.”

Ikke eiges:

Weer dat “verpakken”, deze keer in de vormen van “schermen met” en “stok om mee te slaan”. Het Christendom blijft inderdaad buiten schot, omdat het Christendom is opgegaan in de Linkse Kerk, waarvan deze twee godgeleerden exponenten zijn. Zij kletsen vanuit een “Christendom” dat teruggebracht is tot één begrip, namelijk schuldbesef. Vandaar dat deze twee kwezels ook de hele Joods-Christelijk-Verlichte traditie tot een mythe kunnen verklaren. Bouazza: ”De schrijvers van het manifest hebben blijkbaar geen benul van de felle kritiek en spot waaraan de kerk vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw bloot is gesteld – een felheid die we slechts sporadisch tegenkomen als het om de islam gaat.”

De twee godgeleerden:

“Wie met de vinger wijst naar antisemitisme onder moslims doet er goed aan te bedenken dat antisemitisme een Germaans-christelijke uitvinding is, en de Holocaust is Europees. Antisemitisme zien we graag als een tijdelijke vergissing, waarvan we na de Tweede Wereldoorlog gelukkig zijn genezen. Inderdaad kwam er een belangrijke beweging van bewustwording op gang. Maar onze verhouding tot joden blijft lastig. Schuldgevoel legt ons nog steeds lam, zonder dat het leidt tot een diepere analyse: waarin voorzag die uitsluiting van joden? Loopt daar een lijn die al begint in het Nieuwe Testament? Joden waren de eerste groep die geracialiseerd werd in het westers christendom. Dat bereidde de weg voor het buitensluiten van andere groepen: zwarte mensen, moslims. Antisemitisme is niet daadwerkelijk verdwenen, en dat zal het ook niet, zolang we niet kijken naar mechanismen van uitsluiting in de westerse christelijke traditie. We spreken over een joods-christelijke traditie alsof er geen jodenvervolging is geweest. Dat maakt het ook zo makkelijk moslims te zien als inherente antisemieten, en niet te zien wat de overeenkomsten zijn tussen uitsluiting van moslims nu en joden toen, en tussen racisme tegen joden, tegen moslims en tegen zwarte mensen.”

Ikke eiges:

We ontleden het wezenloze gelul. Antisemitisme is géén “Germaans-christelijke uitvinding”. Pieter van der Horst, een Nederlandse ex-hoogleraar Judaica, heeft in 2006 in zijn afscheidsrede getiteld “De mythe van het Joodse kannibalisme” uiteengezet hoe de demonisering van de Joden niet met het christendom is begonnen, maar in het voorchristelijke Egypte, bij de priesters Manetho en (later) Apion. De oerste vorm van antisemitisme is dus zowel pre-christelijk als pre-islamitisch.

Verder is de Holocaust weliswaar “Europees” maar als we de funeste invloed van de islam op het middeleeuwse christendom erbij betrekken misschien toch net ietsje minder puur Arisch. De islam heeft een eigen traditie van Jodenhaat die tot op de dag van vandaag springlevend is. Bovendien is in de islam de Jodenhaat geen ontsporing, zoals in het Christendom, maar gewoon het voorgeschreven juiste spoor. De Arabische moslims hebben de Joden altijd vernederd, misbruikt en geminacht. En toen ze zo rond 1920 meenden last van ze te krijgen in Palestina – in werkelijkheid brachten de Joden ongekende welvaart en humaniteit – begonnen ze de terreur, opgehitst door de Moefti van Jeruzalem. En in 1942 had die Moefti de van Hitler gekregen mobiele vergassingsinstallaties al klaar staan in Griekse havens voor het geval Rommel vanuit Egypte zou doorstoten naar Palestina. Dus ook vele Arabisch moslims waren bereid het Jodenmoorden industrieel aan te pakken. Wel natuurlijk met technologie van het Westen, want de islam is altijd parasitair en nooit zelf creatief of productief.

Terwijl alle moslimlanden oceanen van ziedende Jodenhaat zijn en de Jodenhaat ook hier in Europa parallel loopt aan het stijgen van het aantal moslims, menen de twee halve garen de nadruk te moeten leggen op de aanwezigheid van antisemitisme in het christendom anno 2016. Dat zien ze als een gevaar. Maar geen idee hebben ze dat het “Christelijk” antisemitisme bijna uitsluitend de vorm aanneemt van Israël-haat en dat we het dus hebben over door de Linkse Kerk gecorrumpeerd “Christendom”. De sprekende slang Dries van Agt is hét grote voorbeeld, maar in feite is de hele linkse politiek en vooral de PvdA plus alle mainstream-media (NOS-Journaal, Volkskrant, NRC) met dat soort verkapte Jodenhaat doordrenkt. Verder leze men“KAIROS: ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN ‘CHRISTELIJK’ NEDERLAND” (nummer I en nummer II).

Het komisch duo vraagt echter om “diepere analyse” die zou moeten focussen op “mechanismen van uitsluiting in de westerse christelijke traditie”. En bezinning op die “mechanismen” moet dan weer zorgen dat we oog krijgen voor “overeenkomsten ( . . .) tussen uitsluiting van moslims nu en joden toen”.

De suggestie die hiervan uitgaat is dat er gevaar bestaat dat “we” moslims op industriële schaal gaan vergassen of minstens zeer gruwelijk gaan vervolgen. Dat is hatelijke onzin. Het echte gevaar is die islam-knuffelarij van het soort van deze twee lijpenisten. De Joden zijn degenen die gevaar lopen en niet van de kant van die anderhalve verdwaalde neonazistische kaalkop, maar van de kant van de moslims én van dat bondgenootschap met de Linkse Kerk dat allang bestaat en hier nog eens door deze twee kwezelkwallen wordt bevestigd.

En als ze klaar zijn met de kanaries, de moslims, dan zijn “wij” aan de beurt.  Ik heb overigens een poging gedaan het “mechanisme” onder de Jodenhaat bloot te leggen, maar voor de islam is het eigenlijk niet nodig, want de islam is een “godsdienst” van en voor psychopaten. Die hele islam is, zoals Hafid Bouazza ooit zei, een excuus voor haat. Of zoals respectievelijk Wafa Sultan en Brigitte Gabriel het zeggen: “A God who hates” en “Because they hate”.

De twee godgeleerden:

“Wie de islam gewelddadig noemt, doet er goed aan zich te verdiepen in de westerse geschiedenis van kolonialisme en de ideologische rol van het christendom daarin. Als uitverkoren volk van God waren we geroepen overal het evangelie te brengen (praktisch: iedereen onze cultuur en regering door de strot te duwen). Gerechtigd om slaven te maken van iedereen die niet wit was, die vervloekte zonen van Cham, en hen te beroven en uit te buiten. Dat is een geschiedenis die nog niet afgelopen is: nog steeds valt het westen landen binnen om in naam van ons ‘evangelie’ (dat we nu ‘democratie’ noemen) een land te bombarderen. Het is naïef te denken dat die verwoestende westerse inmenging in o.a. Irak en Afghanistan zonder gevolgen zou blijven. Voor mensen daar kwamen de doden op het conto van de christelijke beschaving. Ook kolonialisme en kapitalisme zijn met elkaar verbonden. In de naam van het kapitalisme maken we nog steeds slachtoffers. Hoe legitimeren we het feit dat onze kleding en elektronica door kindslaven in de ‘derde wereld’ worden gefabriceerd? Zijn dit soort mechanismen niet nog steeds de erfenis van onze oude opvatting dat het christelijke westen superieur is?”

Ikke eiges:

De islam is inderdaad tot in zijn merg gewelddadig. In de islam is geweld het juiste spoor, terwijl het in het Christendom een ontsporing is. “Ontsporing van geweld” is als boektitel niet voorstelbaar in een islamitisch land, voor zover “boeken” in een islamitisch land ueberhaupt voorstelbaar zijn. En als we ons verdiepen in de rol van het christendom in het kolonialisme, moeten we, nogmaals, ook kijken naar de ontwrichtende en corrumperende invloed die de islam heeft gehad op dat  Chistendom. Voorts moeten we vaststellen dat het Westerse “kolonialisme” een wrede en uitbuitende kant had, maar ook een humaniserende en welvaart-en-welzijn scheppende kant, die steeds belangrijker werd.  Dat is bij het kolonialisme van de islam nooit het geval geweest. De koloniserende islam is alleen maar wreed en parasitair geweest.

De slavernij heeft in de islam veel langer bestaanbestaat eigenlijk nog steeds, maar stiekemeren was en is oneindig veel wreder.

Over die kindslaven in Derde Wereld die mijn nike-sportschoenen naaien en mijn toetsenbord assembleren: persoonlijk laat ik geen gelegenheid voorbijgaan om bij het gebruik ervan te denken:

“Ha, stomme spleetoogjes! Ha, inferieure zwartjoekeltjes! Gelukkig ben ik een superieure Christelijke Westerling!”

Want ik koppel dat superioriteitsgevoel graag aan mijn aangeboren racisme, uitbuitingsvreugde en kinderhaat.

De twee godgeleerden:

“Wie de islam vrouwonvriendelijk noemt, doet er goed aan om het feministische vuur in eigen kring in te zetten. Wie is er vrouwvriendelijker: de feministe met het hoofddoekje of de host van de talkshow waar de grote meerderheid van de gasten man is, die deze maand nog een vrouw betuttelend ‘jongedame’ noemde? Hebben we aan Donald Trump, zelfbenoemd held van de ‘christelijke’ waarden, een goede verdediger van de vrouw? Met zijn ‘grab them by the pussy’, obscene flirts met zijn eigen dochter en dubieuze amoureuze historie? In Nederland gaat de meest direct op de bijbel geënte christelijke politieke partij tot het uiterste om passief kiesrecht voor vrouwen te omzeilen. Meer dan de helft van de vrouwen in Nederland heeft te maken met fysieke en/of seksuele intimidatie. Intussen denken we dat het allemaal wel meevalt. Aspirant-politicus Thierry Baudet heeft gezegd: ‘De realiteit is dat vrouwen niet met respect behandeld willen worden door hun sekspartner.’ In september afficheerde dezelfde Baudet zich op Twitter nog als liefhebber van het christendom. Nee dankje, Thierry (en dit ‘nee’ menen wij echt). Wie de islam vrouwonvriendelijk noemt, gebruikt moslims vaak als gratuit excuus voor de eigen feministische onmacht, of als schaamlap voor het eigen seksisme.”

Ikke eiges:

Weer dat dieptepsychologische “verpakken” en “schermen met” en “stok om mee te slaan”, nu in de vormen van “gratuit excuus” en “schaamlap”.

Eigenlijk zit ik hier niet te geloven dat ik deze obscene zwatelkonterij aan het ontleden ben. Tegenover de islamitische vrouwen-hel staan Donald Trump, Thierry Baudet en allemaal-mannen-in-de-talkshow. Dan ben je toch niet goed bij je kneiter? Maar dit soort totale nitwits krijgt dus podium. Die Stegeman zat bijvoorbeeld in het islam-propaganda-programma “De Nieuwe Maan”. Wie haar aan het werk wil zien moet hier vanaf 18:05 kijken.

De “vrouwonvriendlijkheid” van de islam is een stuitend eufemisme. Wat er dagelijks aan moorddadige onderdrukking van vrouwen in de wereld van de islam plaats vindt, tart elke inventarisatie en beschrijving. De geschiedenis van de islam is er een van een moleculaire Holocaust waarin niet Joden maar vrouwen het slachtoffer zijn.

Ik kan nu een hele rits boeken opnoemen die de hel beschrijven van vrouwen in de islam, maar ik citeer gewoon maar de eerste alinea van een boekbespreking door Jan Neckers van “Allah & Eva” van Betsy Udink:

“Het boek begint met een bezoek aan een verlaten piepklein kantoortje in een immens druk groot en vuil winkelcentrum. Daar zijn 7 mensen van een christelijke organisatie geëxecuteerd en uiteraard heeft niemand iets gezien. Daarmee is de toon van het boek gezet. Udink gebruikt een eenvoudige lakmoesproef om de stinkende adem van de Islamitische Republiek Pakistan te ruiken. Hoe gedragen het land en zijn 75 miljoen islamitische mannen zich tegenover de minderheden en de machtelozen (de 74 miljoen vrouwen en een paar miljoen christenen en onorthodoxe moslims)? Het antwoord is eenvoudig: gruwelijk.”

De twee godgeleerden:

“Wie de islam waarschuwend een ideologie noemt, moet beseffen dat het christendom ook nooit een godsdienst voor achter de voordeur is geweest. Op dit moment worden religie en seculariteit op een rare manier tegen elkaar uitgespeeld. Resultaat is dat religie verdacht is als inspiratiebron, tenzij het verschijnt in het jasje van ‘joods-christelijke cultuur’. Christenen kunnen nog net door de beugel, maar moslims zijn permanent verdacht. We verdenken de islam ervan niet samen te kunnen gaan met democratie. Maar politiek en godsdienst hebben, in het ideale geval, hetzelfde doel voor ogen: een samenleving waarin iedereen tot haar/zijn recht komt. Religie is onlosmakelijk verbonden met ons zelfbeeld, de relatie met onze medemens en onze idealen voor de samenleving. Dat religie a-politiek kan zijn, is een illusie waar uiteindelijk alle soorten gelovigen onder zullen lijden, omdat hun diepste drijfveren onterecht en onnodig achter de voordeur worden gedreven.”

Ikke eiges:

Ach ja, die voordeur. Om te beginnen zitten in de islam talloze vrouwen daarachter opgesloten. En als ze naar buiten komen schreeuwt hun hele uitmonstering: ik ben van de islam! De islam is hier! Verder is er qua voor-én-achterdeur een enorm verschil tussen islam en Christendom. De islam is totalitair, anti-redelijk en onhervormbaar en de Joods-Chistelijk-Verlichte traditie tolerant, redelijk en altijd in ontwikkeling. Voorts “verdenken” we de islam niet van onverenigbaarheid met de democratie, de islam is daarmee onverenigbaar. Wel eens van de “Arabische Lente” gehoord? Dat was een probeersel om de twee te verenigen. De islam een godsdienst die voor een samenleving staat “waarin iedereen tot haar/zijn recht komt”? Dat schrijf je dan met droge ogen op terwijl er intussen een structureel wereldwijd vermoorden van Christenen door moslims aan de gang dat door Raymond Ibrahim grondig is gedocumenteerd. Dat schrijf je dan met droge ogen op terwijl je als Christen in Saoedi-Arabië niet eens een kruisje om je nek mag dragen en terwijl de enige Christen uit de geschiedenis die ooit in Mekka bij de Kaäba is geweest – Snouck Hurgronje –  zich als moslim moest vermommen. En die diepste drijfveren van de islam? Zal ik ze gewoon maar weer eens opsommen?

De islam een nazisme avant pendant et après la lettre . De islam is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht (Jihad-principe) compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-Prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen, in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag en rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar een externe “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

De twee godgeleerden:

“Wij schrijven dit juist omdat wij van het christendom houden. We willen niet in de verleiding trappen te denken dat christenen beter zijn dan andere mensen. Want liefde voor je traditie blijkt juist uit een kritische blik. Onze traditie verdient die. Hetzelfde geldt voor onze post-seculiere samenleving. Die red je niet door die onschuldig te verklaren, maar geef je toekomst door de donkere kanten onder ogen te zien. Wat nu gebeurt, is het tegenovergestelde: westerse moslimhaat lijkt ons een verkapte vorm van zelfhaat. Het grootste gevaar voor onze post-seculiere samenleving is niet de islam, maar Wilders’ mythe van een roemrijke en schuldloze joods-christelijk-humanistische historie. Die mythe leidt altijd tot geweld. Als christenen van een nieuwe generatie vinden we ons geloof te waardevol om het te laten misbruiken voor het legitimeren van onverbloemde haat. Te waardevol om door ‘secularisten’ te laten kaltstellen tot een onschuldig sprookje achter de voordeur. Te waardevol om het door islamofobe populisten te laten romantiseren tot een Groots Verleden.”

Ikke eiges:

Hebben we een “post-seculiere samenleving”? Werkelijk? Of is het meer een illusie van die twee gekken, die al aangeland zijn in de toekomst waarin ze hopen dat de islam en hun kwezelend kristendom samen de dienst uitmaken. Maar zelfs als het ze lukt een bondgenootschap met de islam te sluiten en die “post-seculiere samenleving” wordt werkelijkheid, dan zal de islam de enige zijn die aan de macht is.

De twee nitwits doen overigens wéér net of zij voor het eerst kritisch zijn op het Christendom, terwijl toch enigszins bekend mag worden verondersteld dat vanaf de jaren 1960 het Christendom aan snoeiharde kritiek is onderworpen.

En waar halen die twee idioten het vandaan dat Wilders zou menen dat de Joods-Christelijk-Verlichte traditie schuldloos is? Niemand met een IQ groter dan dat van een mestkever denkt dat. Het omgekeerde is waar: juist door een teveel aan schuldbesef – vooral in Duitsland – durft Europa zijn eigen normen en waarden niet meer te verdedigen tegen de islam. Om nog maar te zwijgen van het verdedigen van de eigen materiële belangen.

Als rechts-extremistische en islamofobe populist kan ik in elk geval wel dit claimen: zo’n domme nitwit als deze twee kwezelende idioten zijn, ben ik (1945) nooit geweest, op geen enkele leeftijd. Bewijzen doen ze niks, deze twee kuttekoppen. Meer dan slecht verwoorde suggestieve en domme laster hebben ze niet te bieden.


Hafid Bouazza

Hafid Bouazza heeft dit pamflet ook aan een beschouwing onderworpen. De titel ervan veronderstelt, zo zegt hij, “dat het christendom als bestaansgrond moslimhaat nodig heeft of nodig zou hebben. Dit klopt historisch niet: het christendom ontstond eeuwen voor de islam.”  Andersom, meldt hij, is wél waar: de Koran is vanuit zijn ontstaansgrond anti-Joods en anti-Christelijk.

Bouazza:

“En dan Jezus’ boodschap van liefde! En uw vijand lief te hebben en van de toegekeerde wang. Allah is veel en weinig bevalligs, maar wat hij nooit en te nimmer is en zal zijn, is liefde.” [mijn blauwe vet]

“Er mogen dan christenen zijn die ‘snakken naar oecumene met de islam’, maar de islam zit daar niet op te wachten. Elke handreiking van christenen zal worden beschouwd als een islamitisch triomf. De islam minacht alles wat de eigen zwakheden erkent. Natuurlijk zullen moslims onder een pecuniaire waterval van subsidies een oecumenische bereidheid tonen (zolang vrouwen en mannen apart worden gehouden), maar onder geen beding vanuit principiële behoeften ( . . .) Met zulke christenen als Stegeman en Verheij komt de islam ver – heel ver.” [mijn blauwe vet]

“Vind maar een islamitisch land” zegt Bouazza, “bereid zich te verontschuldigen voor de slavernij, voor de kruistochten, voor de vervolging van joden, voor de behandeling van christenen en joden als tweederangsburgers en ja, voor de pogroms, waarvan een van de laatste plaatsvond in 1948 in de Marokkaanse stad Oujda (waar ondergetekende is geboren). En op de eerste plaats: voor de nog voortdurende wanbehandeling van vrouwen.”

En hoeveel moslimhaat, zo vraagt Bouazza, sprak er uit de houding van Paus Johannes Paulus in 2000 toen hij – geheel ten onrechte – zijn verontschuldigingen aanbood voor de kruistochten? Bouazza noemt ook de oproep tot vrede tussen de religies van de huidige Janjurk in het Vaticaan, Paus Franciscus. Maar over diens islamliefde valt wel wat meer te zeggen dan Bouazza doet. En zoveel zelfs dat ik althans op de gedachte kwam dat deze halve gare wel eens de Anti-Christ zou kunnen zijn.  Wat-ie gezegd heeft komt samengevat hier op neer: 1) Jezus was net zo’n expansieve oorlogshitser als de hele ISIS bij mekaar en 2) moslims moeten veel meer in het Westen komen neuken om de bevolking op peil te houden.

Intussen – ik zeg het voor de tweede keer –  terwijl een fout soort “Christenen” met de islam aan het baltsen is, is er een structureel wereldwijd vermoorden van Christenen door moslims aan de gang dat door Raymond Ibrahim grondig is gedocumenteerd.

Er is in dit kader nóg een interessant artikel verschenen op De PostOnline behalve dat van Bouazza. Sebastien Valkenberg, “Baltsgedrag der christenen: alsof islam bondgenoot van christendom kan zijn”. De ondertitel verraadt dat Sebastien en de redactie van de PostOnline de term debunken niet begrijpen: ‘Stop met gemakzuchtig debunken secularisme als weer een aanslag heeft plaatsgevonden’. Debunken is namelijk niet hetzelfds als “bashen. “Bunk” = rotzooi. Debunking is “to expose or ridicule the falseness, sham, or exaggerated claims of: debunk a supposed miracle drug”.

“Stop met het gemakzuchtige debunken van het secularisme,  bijvoorbeeld als er weer eens een aanslag heeft plaatsgevonden. Je kunt dan wachten op de theoloog die van de gelegenheid gebruik maakt om een sneer uit de delen. Zoals vorig jaar toen er in het Nederlands Dagblad (5 december 2015) stond:

“De Parijse aanslagen vonden plaats in het uitgaansgebied, op vrijdagavond. Ze kunnen uitgelegd worden als een kritiek op het hedonisme van onze cultuur die speelt met dood en duivel en leeft in het moment. Waar is het respect voor God, waar de moraal, waar het besef dat deze wereld meer is dan toeval?”

Deze theoloog is niet bezig de overdreven claims van het secularisme aan de kaak te stellen, maar is zelf juist bezig dat secularisme te “overdrijven” en te karikaturiseren en daarmee te bashen.

Toegift: Voorafgaand aan het optreden van Joke Stegeman bij “De Nieuwe Maan” is er een discussie over de enorme morele en intellectuele verdiensten van Nihil Rampdaas Anil Ramdas, waaraan ook Pieter Hilhorst deelneemt. Pieter spreekt over het bijzondere oog dat Ramdas voor uitsluiting had. Ramdas zou, als-ie nog geleefd had, bijvoorbeeld scherp hebben gezien hoe verkeerd die opmerking van Rutte was naar aanleiding van Turken die zich solidair met het Turkije van Erdogan verklaren.

Hilhorst:

“In dat ‘pleurt op’ zit bij uitstek het idee van als je je niet gedraagt moet je wegwezen. En dat betekent dat je mensen tot tweede-rangs-burgers maakt. Dat je zegt: je mag hier alleen maar zijn als je je gedraagt. Bijna als een soort pleegkind dat we wegsturen.”

Nee, Pieter, lekkere kortgebroekte denker van me. Het gaat hier niet om zomaar wangedrag, maar om wangedrag dat zegt: ik ben eigenlijk burger van een ander land waar een fijne nazislamitische dictatuur heerst. En dán zegt Rutte dat zo iemand daar dan gerust naar toe mag verhuizen. En dat is helemaal geen gekke gedachte.

EXTRA-PLUS-MYSTERY-BONUSQUOTE:

Tegen al deze mensen zeg ik: ‘Bent u tegen Israël? Heel goed, maar dan kunnen wij geen vrienden zijn, ook al bent u ongetwijfeld intelligent genoeg om uw antisemitisme als anti-zionisme te camoufleren en dom genoeg om het zelf niet meer als Jodenhaat te herkennen.’

Antisemitisme is de ongrijpbare substantie waarin het Kwaad zich heeft samengetrokken – het is de duivel die zijn mond niet kan houden. Maar omdat de duivel erg sluw is, heeft hij zich nu verstopt in dat o zo misleidende begrip ‘antizionisme’.

UPDATE 24 September 2017:

Stegeman neemt in stijl afscheid van haar jaar-titel: “Zondagpreek. Verwarde Theoloog des Vaderlands eist schuld en schaamte over huidskleur

LEES OOK:

Narciste Janneke Stegeman is geheel opgetrokken uit linkse clichés

Janneke Stegeman, een levensgevaarlijke krankzinnige, mag in Buitenhof de nazislam verdedigen

Aan “theologen” Alain Verheij, Jonas Slaats, Janneke Stegeman en de rest van het Grefo-addergebroed

______________