stegeman-in-de-trein

De oud-testamentica (35) heeft voor het trein-interview een kort rokje gekozen en draagt daarbij een strakke eigenwijze kop. Dat laatste is om te laten zien dat ze de opstandige dingen die ze zegt héél gewoon vindt. Ze houdt van conflict, protest, van gevaarlijk en transformerend denken en hérdenken. Zo moet de herdenking van de Kristallnacht getransformeerd worden in bezinning op “uitsluiting” door het nare Westen in het algemeen en die van moslims in het bijzonder. Deze rebelse vrouw is dan ook bevriend met goede linkse Joden die van Palestijnen houden.

Een deel van haar onderzoek deed ze in Jeruzalem, waar ze ook woonde. Met groepen christelijke Palestijnen en Israëlische joden las ze Jeremia 32. Die tekst is ontstaan in een context van spanningen tussen verschillende groepen Judeeërs in de tijd van de Babylonische overheersing over de vraag naar de relatie tussen God, land en volk. Vandaag speelt Jeremia 32 een rol in de Zionistische claim op het land. Voor Israëlische joden is het vaak een dierbare tekst, voor Palestijnen is de tekst vanwege de Zionistische toe-eigening bijna onverteerbaar geworden.

“De Zionistische toe-eigening!” Bam! Kijk, dan heb je kennis van zaken!

Ze  is trouwens gepromoveerd op het neo-koloniaal-fascistische project dat Israël heet: “Decolonizing Jeremiah”.

Ze weet dús ook veel van het Jodendom. Zo heeft ze ontdekt dat Mozes eigenlijk de eerste Jihadist was:

Vorige week was ik even langs op het ROC waar ik een serie lessen heb gegeven over religie en racisme. Een van de leerlingen vertelde een verhaal, een slimme jongen met een baardje die graag de grenzen opzoekt. Laten we hem Firas noemen. Firas vertelde over een gesprek dat hij had gevoerd voor een stageplek. ‘Geef je vrouwen een hand?’ had zijn gesprekspartner gevraagd, ‘en ken je mensen die naar Syrië zijn gereisd?’ Waarop hij: ‘Mijn broeders zitten daar, in Syrië!’ Een klasgenoot, meteen er bovenop: ‘Idioot, dat zijn je broeders niet, die strijders in Syrië.’ Waarop Firas, heel kalm: dat heb ik natuurlijk niet echt gezegd.

Die stageplaats had hij evengoed niet gekregen.

Jongens als Firas worden tot vreemdeling gemaakt – ‘jij hoort hier niet’, krijgen ze in allerlei varianten te horen

Wat gebeurt er als we Mozes, de hoofdpersoon van dit verhaal, met diezelfde argusogen bekijken? ( . . .)  Mozes, de geadopteerde Egyptenaar, identificeert zich met zijn afgebeulde broeders, de Hebreeën, en niet met zijn aangenomen Farao-familie, stand en positie. Hoe noemen wij dat, identificatie met de verkeerde groep, vanuit ons perspectief? Precies, Mozes begint te radicaliseren. Slaat er meteen zo een dood, zo’n kaffer.

De aanslag op de Twin Towers moet je eigenlijk ook van een heel andere kant bekijken, namelijk vanuit de Westerse schuld aan de slavernij. In de trein vertelt Janneke dat ze een boek heeft gelezen van een zwarte Amerikaan, wiens vriend nou net precies die 1 op de 100 zwarten was die omkwam door wit politiegeweld. Die plek van Ground Zero, zo vertelt die man verder, was vroeger een begraafplaats voor Amerikaanse slaven. Dus die zwarte man schrijft heel raak: Bin Laden was niet de eerste die terreur bracht naar die plek. Dat verhaal wat rond Ground Zero hangt – alsof het Westen onschuldig is – klopt niet en dat geweld was altijd al onderdeel van onze eigen samenleving.

Tot zover Janneke. Zullen we het hierbij laten? De in méér, méér geïnteresseerde lezer kan ik verwijzen naar de filering die ik gisteren pleegde van het anti-Wilders-en-pro-islam-manifest dat Stegeman co-auteurde met een andere kritische godgeleerde.

Maar misschien is dit stukje zelfportret ter vervolmaking van het beeld toch wel nuttig:

“Janneke interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en Indecent Theology. Dat laatste is een hedendaagse vorm van bevrijdingstheologie ( . . . ) Indecent Theology analyseert machtsmisbruik en uitsluiting op basis van lichamelijke en seksuele eigenschappen. Janneke is een van de oprichters van het Genootschap voor Onbetamelijke Theologie (GeNOT). Ze werkt als theoloog bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam, een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Ze maakt onderdeel uit van de Theologische Werkgroep van Kairos-Sabeel Nederland. In juni 2016 werd zij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.” [mijn blauwe vet]

Wie geïnteresseerd is in de smerige Jodenhaat en Palmaffia-liefde via uitsluitend lasterleugens van die “Theologische Werkgroep van Kairos-Sabeel Nederland moet deze twee stukken van mij lezen: “KAIROS: ISRAËL-HAAT & ISLAM-LIEFDE IN ‘CHRISTELIJK’ NEDERLAND” (nummer I en nummer II)

Het gewroet van al die linkse Jodenhaat-clubjes (inclusief Joodse zelfhaters)  rond de herdenking van de Kristall-nacht waarvan ik hier boven sprak, en waaraan Stegeman meewerkte, heb ik behandeld in een stuk van 7 november 2016 “De pro-islam-anti-racisten gaan de Kristallnacht in een synagoge in de Amsterdamse Jodenbuurt ‘herdenken’

WIE ZEI DIT? EXTRA-PLUS-MYSTERY-BONUSQUOTE:

“Tegen al deze mensen zeg ik: ‘Bent u tegen Israël? Heel goed, maar dan kunnen wij geen vrienden zijn, ook al bent u ongetwijfeld intelligent genoeg om uw antisemitisme als anti-zionisme te camoufleren en dom genoeg om het zelf niet meer als Jodenhaat te herkennen.’

Antisemitisme is de ongrijpbare substantie waarin het Kwaad zich heeft samengetrokken – het is de duivel die zijn mond niet kan houden. Maar omdat de duivel erg sluw is, heeft hij zich nu verstopt in dat o zo misleidende begrip ‘antizionisme’.”

LEES OOK, Henk-Jan Prosman: “Opvallend weinig theologie bij oud-theologe des vaderlands Janneke Stegeman: vooral veel modieuze verontwaardiging en slecht geïnformeerde maatschappijkritiek”

UPDATE 16 NOVEMBER 2017

stegeman citaat HP.jpeg

Uit de HP van oktober 2017 door Arthur van Amerongen

________________